Co je to 116 111?

Co dělá Linka bezpečí

Na Lince bezpečí pomáháme dětem a studentům, kteří se dostanou do náročné životní situace nebo řeší každodenní starosti a problémy, s kterými si neví rady. Jsme dostupní pro klienty z celé České republiky, nonstop na telefonním čísle 116 111, ale i na chatu a v e-mailové poradně. Velkou pozornost věnujeme prevenci.

Jak jinak lze kontaktovat Linku bezpečí

– Speciální linku důvěry po dobu trvání nouzového stavu nabízí také Modrá linka. Na její telefonní číslo 731 197 477 se dovoláte denně v čase od 9 do 21 hodin. Využít lze také Skypu (modralinka) nebo denně v době od 12 do 21 hodin online chatu. 777 161 138, 665 859 274 nebo 775 859 278.

Kdy můžu zavolat na Linku bezpečí

Je to třeba v případě ohrožení života či zdraví dítěte (sebevražedné jednání, přiotrávení léky). Nebo tehdy, když nám dítě sdělí své osobní údaje a zároveň mluví třeba o týrání nebo trvajícím pohlavním zneužívání.

Kam zavolat kdyz potrebuju pomoc

TELEFONICKÁ POMOCLinka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA.Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA.Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA.Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA.
Archiv

Kde se anonymně svěřit

Jakákoli snaha problém řešit se cení a často přinese zlepšení a velkou úlevu. Může to být svěření se někomu blízkému, návštěva psychologa nebo poradny na internetu. Doporučit můžeme například stránky Neprohraju.cz, kde se nemusíte bát se svěřit, vše se totiž odehrává v naprosté anonymitě.

Co je to linka důvěry

Pražská linka důvěry poskytuje volajícím nonstop telefonickou krizovou pomoc a základní poradenství (222 580 697). Vedle telefonické intervence je možné využít služeb internetového poradenství, a to formou e-mailu ([email protected]) či chatu (chat-pomoc.cz).

Proč volat na Linku bezpečí

Pomoc Linky bezpečí spočívá především v tom, že umožňuje dětem, aby se bez obav někomu svěřily se svými problémy. Aby se mohly poradit, jak se zachovat v určitých životních situacích, které se jim jeví jako složité.

Jaké telefonní číslo má Linka bezpečí

Na bezplatné číslo 116 111 volají se svými starostmi jako je šikana ve škole, hádky s kamarády, rozvod rodičů, ale i s tématy jako osamělost, týrání, sebepoškozování.

Co dělat když se necítím psychicky dobře

Role dalších odborníků v péči o duševní zdraví

Praktický lékař: pokud se necítíme psychicky dobře, ale nevíme jak to uchopit, můžeme zvolit i návštěvu praktického lékaře, který může udělat základní zhodnocení našich potíží a posléze nás může pomoci nasměrovat na další odborníky.

Co má člověk dělat když je psychicky na dně

Terapeutka doporučuje poslech hudby, sledování filmu, kutilství. Betsy Sansby také vybízí, aby lidé v případě vnitřního neklidu šli ven a dělali cokoli, co je napadne. Určit si blízké cíle a ty splnit. Tyto metody by podle ní měly pomoci, aby se člověk necítil bezmocně.

Kde se svěřit

Zpovídat a svěřovat se můžete také odborníkovi, psychologovi, psychoterapeutovi nebo psychiatrovi v poradně. S psychologem lze řešit většinou problémy rodinné, partnerské, rodičovské či profesní. Dokáže vás vyšetřit a poradit vám.

Kam volat v kříži

Vítáme vás na chatu Linky první psychické pomoci 116 123! Pokud je vám chatování bližší nežli telefonování, můžete být s námi v kontaktu prostřednictvím chatu. Pracovník Linky první psychické pomoci 116 123 je k dispozici každý všední den od 13 do 18 hodin.

Jak chatovat s linkou bezpeci

Pokud budeš potřebovat svou situaci ještě probrat, můžeš znovu napsat, nebo zavolat na bezplatné číslo Linky bezpečí – 116 111, nebo napsat do E-mailové poradny Linky bezpečí [email protected], kde na tvůj e-mail odpovíme do 3 pracovních dnů.

Jak pracovat na Lince bezpečí

Zapisování na směny probíhá přes webové rozhraní a je možné volné služby obsazovat i v průběhu měsíce. Ze začátku může konzultant LB sloužit pouze v čase 7:30–20:00. Po absolvování kontrolního náslechu má možnost sloužit do 23 hodin. Na každé směně je přítomen vedoucí směny – tzv.

Jak se pozná psychicky nemocný člověk

Napoví vám následující výčet příznaků, které mohou být důvodem k návštěvě odborníka.Potíže se spánkem.Snížený zájem o věci, které vás dříve bavily.Všechno vás rozčiluje.Jste zaplaveni hanbou a pocity viny.Vaše chutě se výrazně změnily.Pociťujete nadměrnou únavu.Neschopnost se soustředit.

Co neříkat lidem v depresi

Neříkejte: „Z toho se dostaneš. “ To je sice skvělý nápad, ale je tu jeden problém: to už jsme zkoušeli. Neschopnosti „dostat se z toho“ se ostatně říká právě deprese. A je to nemoc, takže je to stejné, jako byste takto radili někomu se zlomenou nohou či rakovinou.

Jak se pozná psychické zhroucení

Mezi hlavní příznaky patří chronický pocit psychické únavy a tělesné nemohoucnosti, přehnaná sebekritika a snížená sebeúcta, podrážděnost, negativismus, bolesti hlavy, trávicí obtíže, úbytek či přírůstek váhy, poruchy spánku či zkrácený dech.

Kdo provozuje linku bezpečí

Linka bezpečí (LB) provozovaná v České republice stejnojmenným spolkem na telefonním čísle 116 111 je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 17 let včetně, pro studenty denního studia až do 25 let včetně).

Co je to modrá linka

Modré linky mají telefonní čísla začínající 81, 83 a 843 až 846. Cenu za volání platí částečně volající a částečně volaný. Cena se obvykle pohybuje v rozsahu 3 až 6 Kč za minutu, ale nezapočítává se do volných minut.

Jaké je číslo na linku bezpečí

Linka bezpečí (LB) provozovaná v České republice stejnojmenným spolkem na telefonním čísle 116 111 je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 17 let včetně, pro studenty denního studia až do 25 let včetně).

Jak se chová člověk v depresi

Příznaky depreseskleslost,pokles energie, aktivity a zájmů – u těžké deprese nemůže pacient někdy ani vstát z postele, učesat se či oholit,snížení schopnosti radovat se (ahedonie),poruchy koncentrace,snadná unavitelnost,snížené sebevědomí,

Jak vypadá člověk který je v depresi

nízká sebedůvěra, nízká sebeúcta. podrážděnost, hněv. ztráta zájmu o práci, studium, volnočasové aktivity nebo o sebe a své blízké únava, vyčerpání, pokles výkonnosti, nespavost, dále potíže s koncentrací, rozhodováním, pamětí

Jak funguje mozek v depresi

U těžkých forem deprese dochází ke změnám v mozku. Dojde k narušení chemických pochodů v mozku, kdy je množství mediátorů (neurotransmiterů) v nerovnováze. Nejdůležitější roli hraje serotonin, noradrenalin a dopamin. Změny v mozku nejsou trvalé, při zlepšení depresivního stavu změny odezní a nezanechají stopy.

Jak vypadá psychické vyčerpání

Mezi hlavní příznaky patří chronický pocit psychické únavy a tělesné nemohoucnosti, přehnaná sebekritika a snížená sebeúcta, podrážděnost, negativismus, bolesti hlavy, trávicí obtíže, úbytek či přírůstek váhy, poruchy spánku či zkrácený dech.

Jak se pozná vyčerpání organismu

Mezi fyzické příznaky patří nepříjemné bolesti hlavy, bolavé a unavené svaly, oslabená imunita, menší chuť k jídlu, nikdy nekončící unavenost (i když spíte 8 h denně) a zpomalené trávení. Reakcí organismu na únavu může být také horečka nebo zvýšená teplota.