Jak zkrotit hyperinflaci?

Jak se branit proti hyperinflaci

Nejlepším způsobem, jak investovat s jistotou růstu kupní síly aktiv, je nakupovat akcie. Výrazný růst inflace, případně dokonce hyperinflace totiž snižuje hodnotu splátek firemních dluhů (klesá hodnota peněz), zatímco ceny akcií (i díky tomu) rostou.

Co způsobuje růst inflace

Základními příčinami na straně poptávky je růst množství peněz při stejné velikosti trhu a růst trhu tzn. poptávajících, při neměnném množství peněz. Na množství peněz mají v novodobých dějinách vliv pouze centrální banky. Množství oběživa je zvyšováno emisí nových peněz, snižováno stahováním peněz z oběhu.

Co se stane s dluhy při hyperinflaci

Pokud si vezmeme úvěr, inflace hodnotu peněz pomalu snižuje, takže se nám snižuje i celková půjčená částka. Proto mají banky úrokové sazby, které plus mínus udržují hodnotu dluhu na stejné rovině. Nemovitost ale v běžných podmínkách vyspělých zemí svou hodnotu zachovává, případně roste na hodnotě zhruba o 3 % ročně.

Co to je stagflace

Stagflace znamená stagnaci ekonomiky, vysokou inflaci a vysokou nezaměstnanost. Tak jak je makroekonomicky předepsáno, pro řešení problému vysoké inflace se zavádí snížení vládních výdajů, zvýšení daní, zvýšení úrokových sazeb a zvýšení požadavků na bankovní rezervy.

Jak dlouho bude trvat vysoká inflace

K tomu od června 2021 také přistoupila. V odpovědi na růst inflačních tlaků pak ČNB ve zbytku roku rázně sazby zvyšovala až na 3,75 % v případě klíčové dvoutýdenní repo sazby. Prognóza z podzimu 2021 tak očekávala, že k žádoucímu obratu inflace a jejímu významnému poklesu dojde kolem poloviny letošního roku.

Kdy se zlepsi inflace

Inflace se na jaře a v létě letošního roku bude dále rychle snižovat, počátkem roku 2024 se vrátí do blízkosti 2% cíle.

Kde je hyperinflace

Příklady hyperinflaceNěmecko po první světové válce (rok 1923 – 32 400 %)Polsko v roce 1989 – 1990.Maďarsko po druhé světové válce (rok 1946 – 41,9 biliard (4,19×1016) %, ceny se zdvojnásobily jednou za patnáct hodin)Bolívie v roce 1985.Nikaragua a Brazílie v roce 1990.Rusko v roce 1992 (2508,8 %)

Jak moc je zadlužená Česká republika

V roce 2020 vykázalo hospodaření státu deficit 367,4 miliardy Kč a státní dluh činil 2,05 bilionu Kč. Ke konci roku 2021 dosáhl státní dluh 2,47 bilionu Kč, což odpovídá 40,4 % HDP. V prvním čtvrtletí 2022 se státní dluh dále zvýšil na 2,59 bilionu Kč.

Co to je deflace

V debatách ekonomů se můžete setkat se slovem deflace. Řada běžných lidí přesně neví, co si pod tímto slovem představit. Deflace je definována jako meziroční pokles cenové hladiny v ekonomice. Opakem deflace je inflace, tedy růst cenové hladiny v ekonomice.

Co to je hyperinflace

Hyperinflace je druh inflace, který se vyznačuje velkým skokem nahoru v řádech stovek procent. Jde tedy o extrémní případ inflace. Peníze v tomto případě velmi rychle ztrácejí svoji hodnotu. Nejčastěji se lze s hyperinflací setkat zejména v období válek či finančního krachu.

Kdy byla nejvyšší inflace v ČR

Nejvyšší průměrná roční míra inflace v celé historii samostatné České republiky byla v roce 1993, kdy dosáhla výše 20,8 %.

Co se počítá do inflace

Míra inflace v ČR

Míru inflace spočítáte jako poměr cenového indexu za vybrané období, respektive na jeho konci a začátku. Jako cenové indexy se nejčastěji využívají index spotřebitelských cen či deflátor HDP (poměr nominálního a reálného HDP). V ČR inflaci měří Český statistický úřad.

Co je skrytá inflace

skrytá inflace – ceny se nemění, ale výrobky jsou stále nižší kvality, potlačená inflace – ceny se nemění, ale lidé přesto nekupují zboží, je to typická inflace při převisu nerealizované poptávky (na trhu není to, co by lidé chtěli) a inflace vynucených úspor.

Kde je nejhorší inflace

Rusko v roce 1992 (2508,8 %) Zimbabwe od roku 2007 do roku 2009 (roku 2007 24 tisíc až 100 tisíc %, v červnu 2008 dosáhla 11,27 milionů %, v prosinci 2008 231 milionů %, na konci roku 2009 však již jen asi 5,1 %) Venezuela od roku 2016 (odhady Mezinárodního měnového fondu ji předpovídají 1660 % za rok 2017)

Jak se bude vyvíjet inflace

Inflace byla pro letošek přehodnocena směrem nahoru a v průměru se bude pohybovat u 11% hranice, koncem roku pak kolem 8 %. V příštím roce však prognóza předpokládá pokles inflace ke 3 %, ačkoli odhady budoucích inflačních tlaků jsou v současné době velmi nejisté a mezi ekonomy různorodé.

Jaký stát je nejvíce zadlužený

Seznam zemí podle zahraničního dluhu

Pořadí Země % HDP
1 Spojené státy americké 137
3 Francie 182
4 Německo 142
5 Japonsko 45

Jaká země má největší státní dluh

Seznam zemí

Země Státní dluh v % HDP (CIA) Hrubý státní dluh v % HDP (MMF)
Černá Hora 45,0 53,9
Česko 43,9 43,1
Čína 38,5 22,2
Dánsko 45,3 47,1

V čem je špatná deflace

Investice stagnují

Když by domácnosti a firmy při inflaci svou těžce vydělanou hotovost nenechaly "pracovat", peníze by časem ztratily svoji kupní sílu. To při deflaci nehrozí. Deflace totiž tlak na investování přebytečné hotovosti odbourává, protože nejlepší výnos přináší bezrizikové "sezení na hotovosti".

Jaká je inflace v České republice

Vývoj inflace v ČR

Inflace (měřená přírůstkem spotřebitelských cen za 12 měsíců) se v ČR v posledních letech vyvíjí v podobné rovině kolem 2 až 3 %.

Proč je inflace tak vysoká

Po letech, kdy byla inflace velmi nízká, dosáhla v srpnu, září a říjnu 2021 nejvyšší úrovně za posledních 13 let. Dochází k tomu ze tří hlavních důvodů: naše ekonomika se rychle znovu otvírá, inflaci tlačí nahoru vysoké ceny energií a také to, co statistici nazývají „vliv srovnávací základny“.

Proč je inflace dobrá

Mírná inflace ale spotřebitelům až tak neubližuje a zároveň je nutí neodkládat spotřebu, což naopak vede k růstu poptávky, a ta zase pomáhá růstu zaměstnanosti a mezd. Díky tomu mají lidé více peněz na spotřebu, a tím se kruh uzavírá. Mírná inflace je tedy pro zdravou ekonomiku klíčová.

Jakou má Česko inflaci

Vývoj inflace v ČR

Inflace (měřená přírůstkem spotřebitelských cen za 12 měsíců) se v ČR v posledních letech vyvíjí v podobné rovině kolem 2 až 3 %.

Který stát nemá dluhy

Proč V Evropě existuje jen jediná země, která je úplně bez dluhů. Jde však o stát, který je z hlediska produkce absolutně bezvýznamný. Je to malé Lichtenštejnsko, s 37 tisíci obyvateli.

Jak je Cesko Zadluzene

V roce 2020 vykázalo hospodaření státu deficit 367,4 miliardy Kč a státní dluh činil 2,05 bilionu Kč. Ke konci roku 2021 dosáhl státní dluh 2,47 bilionu Kč, což odpovídá 40,4 % HDP.

Kdy byla v ČR deflace

Není divu: deflace neboli pokles cen, je jev spojený s těžkými hospodářskými recesemi či dokonce depresemi. Během let 1930–1933 například cenový index v USA poklesl celkově o 24 procent. Během takzvané Rašínovy deflace v letech 1919–1921 poklesly ceny v Československu zhruba na polovinu.