Co je to Astat?

Kde se používá astat

použití v době objevu: astat neměl v době objevu žádné praktické využití. Dnes se využívá v medicíně jako zdroj částic alfa, ale jeho využití je silně omezeno krátkým poločasem rozpadu. Výhodou při lékařském využití je, že astat neprodukuje pronikavější záření beta, které by poškodilo okolní tkáně.
Archiv

Jak vypadá astat

Chemický prvek astat je černá, tuhá látka, vzhledem i chováním podobná jodu. Při zahřívání přechází na tmavě fialové páry. Astat je radioaktivní prvek s krátkým poločasem rozpadu, který se v přírodě vyskytuje v nepatrném množství jako produkt rozpadu aktinia, thoria a uranu.
ArchivPodobné

Co se vyrábí z Astatu

Organické sloučeniny astatu se díky své podobnosti s jódem používají v nukleární medicíně při ozařování zhoubných nádorů. Izotopy astatu mají krátký poločas rozpadu, proto se hodí pro vnitřní použití při léčbě štítné žlázy. Protože se nedá skladovat, vyrábí se astat v případě potřeby přímo na místě použití.
Archiv

Kde se vyskytuje astat

V přírodě se astat vyskytuje pouze jako součást přírodních rozpadových řad. Odhaduje se, že v celé zemské kůře je přibližně pouze 28 g At, což z něj podle Guinnessovy knihy rekordů dělá nejvzácnější prvek vyskytující se na Zemi. Konkrétně se v rozpadových řadách (r. ř.)

Kdo objevil astat

Emilio Gino SegrèAstat / ObjevitelEmilio Gino Segrè byl italský fyzik židovského původu. Proslavil se zejména objevem antiprotonu, za což obdržel společně s Owenem Chamberlainem v roce 1959 Nobelovu cenu za fyziku. V letech 1943 až 1946 pracoval v Národní laboratoři Los Alamos jako vedoucí skupiny v rámci projektu Manhattan. Wikipedie

Co to je halogen

Halogeny (neboli halové prvky) jsou členy 17. skupiny periodické tabulky. Mezi halogeny patří fluor, chlor, brom a jod. Někdy se k nim připojují další dva prvky, které patří do stejné skupiny.

Kdo objevil Astat

Emilio Gino SegrèAstat / ObjevitelEmilio Gino Segrè byl italský fyzik židovského původu. Proslavil se zejména objevem antiprotonu, za což obdržel společně s Owenem Chamberlainem v roce 1959 Nobelovu cenu za fyziku. V letech 1943 až 1946 pracoval v Národní laboratoři Los Alamos jako vedoucí skupiny v rámci projektu Manhattan. Wikipedie

Jak se dříve nazýval fluor

Historický vývoj. Nejstarší známá doložená sloučenina fluoru je kazivec (fluorit) CaF2, který popisuje Georgius Agricola roku 1529 jako tavidlo.

Jaký je nejtěžší kov na světě

Osmium bývá někdy označováno jako prvek s největší hustotou neboli nejtěžší prvek (těsně před iridiem), protože podle přesných teoretických výpočtů z krystalové mřížky by dokonale čisté osmium mělo dosahovat hustoty 22,587 ± 0,009 g/cm³, zatímco iridium 22,562 ± 0,009 g/cm³.

Který prvek je Nejreaktivnější

Fluor je nejreaktivnější prvek vůbec – tvoří sloučeniny se všemi ostatními prvky kromě helia, neonu a argonu.

Jaký je rozdíl mezi halogeny a halogenidy

Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny fluoru, chloru, bromu a jodu s dalšími prvky. F, Cl, Br, I mají společný název HALOGENY. Z tohoto slova je odvozen název jejich dvouprvkových sloučenin – halogenidy.

Kde se vyskytuje fluor

Fluor se vyskytuje v zubní sklovině a v kostech (ve formě fluoridů), kde je součástí fosforečnanu vápenatého. Proto se fluor (nejčastěji jako NaF) přidává nejen do pitné vody, ale také do nejrůznějších dentálních výrobků jako jsou zubní pasty, ústní vody atd. Tzv. fluoridace je velice účinná ochrana proti zubnímu kazu.

V čem je fluorid

Nejbohatšími zdroji jsou mořští živočichové (např. měkkkýši, korýši, ryby), dále černý čaj (až 200 mg/kg, v čajovém nálevu podle délky vyluhování 0,6 až 3,7 mg/l), kakao, ořechy, obiloviny. V pitné vodě kolísá obsah fluoridu mezi 0,02 – 1,8 mg/l), vysoký obsah je v minerálních vodách (v některých přes 1,5 mg/l).

Co způsobuje fluor

Nedostatek/nadbytek fluoridu

Dlouhodobě nadměrný příjem fluoridu může – zejména u dětí do 8 let – vést ke změnám skloviny, které jsou viditelné jako skvrny a zabarvení (zubní fluoróza). Pokud je fluorid přijímán ve velmi vysokém množství delší dobu (řádově roky), může se vyvinout kostní fluoróza.

Co je cennější než zlato

Platina je jedním z nejvzácnějších drahých kovů na světě. Svou hodnotou převyšuje nejen stříbro, ale dokonce i zlato. I přes to byla dlouhá léta opomíjena a stála ve stínu ostatních drahých kovů.

Co je to Vibranium

Vibranium je velmi vzácný přírodní kov pocházející z planety Země. Těží se v zemi zvané Wakanda, které vládne hrdina Black Panther. Adamantium je uměle syntetizovaný kov.

Co je to fluor

Fluor (chemická značka F, latinsky fluorum) je nekovový prvek, značně toxický, zelenožlutý plyn, chemicky mimořádně reaktivní. Vyznačuje se vysokou elektronegativitou. Je nejlehčím prvkem z řady halogenů.

Kde se používají halogeny

S halogeny a jejich sloučeninami se setkáváme denně. Jsou součástí zubních past, fotografických filmů, bazénové chemie a mnoha dalších oblastí našeho každodenního života. Sloučeniny fluoru se uplatňují stejně dobře v domácnostech jako teflonové nádobí nebo anestetika v medicíně.

Co patří mezi halogeny

Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů s elektropozitivnějšími prvky nebo soli halogenovodíků. Nejznámější z nich je chlorid sodný, NaCl – kuchyňská sůl. Jsou podskupinou halidů jako tzv. anorganické halidy.

Co se vyrábí z fluoru

Ze sloučenin fluoru se nejvíce využívá kyselina fluorovodíková, jako základní průmyslová chemikálie, kryolit, který se používá na snížení teploty tání bauxitu při výrobě hliníku a fluorid uranový, který slouží k rozdělení izotopů uranu pro použití v jaderných elektrárnách.

Co znamenají bílé skvrny na zubech

Fluoróza je defektem skloviny, který se vyskytuje při zvýšeném příjmu fluoridu během vývoje zubu. Jsou pro ni typické jemné skvrny různých barev od bílé, přes žlutou až po hnědou. Jak je možné fluorózu léčit Fluorózu je možné odstranit pomocí domácích bělících produktů.

Co způsobuje fluorid

Nedostatek/nadbytek fluoridu

Ve velmi vysokých dávkách je fluorid akutně toxický. Mezi příznaky otravy patří nevolnost, zvracení a bolesti břicha. Dlouhodobě nadměrný příjem fluoridu může – zejména u dětí do 8 let – vést ke změnám skloviny, které jsou viditelné jako skvrny a zabarvení (zubní fluoróza).

Kde se nachází fluor

Zdrojem fluoru je především pitná voda, kde je však obsah fluoru značně variabilní. Příjem fluoridů přímo z pitné vody představuje 1,0 – 3,4 mg/den. Dále jsou zdrojem fluoru mořské ryby (5 – 10 mg/kg) a čaj (100 mg/kg), které mají vyšší obsah fluoru než cereálie (1 – 3 mg/kg) a kravské mléko (1 – 2 mg/kg sušiny).

Co je nejdražší kov

Z postavení nejdražšího kovu světa se totiž těší Rhodium, jedná se o prvek, který v roce 1803 objevil a popsal anglický chemik William Hyde Wolaston. Rhodium, jinak drahý kov stříbřitě bílé barvy, je vedlejším produktem rafinace platiny a paladia, v přírodě se vyskytuje vždy s jinými drahými kovy.

Co to je rhodium

Rhodium (chemická značka Rh, latinsky Rhodium) je drahý kov stříbřitě bílé barvy. Chemicky je mimořádně stálé a má poměrně vysokou teplotu tání. Hlavní uplatnění nalézá ve slitinách s platinou při výrobě termočlánků a chemicky a teplotně odolných součástí průmyslových výrobních zařízení.