Co je to Cibulovina?

Co patří mezi cibuloviny

Mezi cibuloviny patří nejen narcisy, tulipány, krokusy, hyacinty, ale i ladoňky a řebčíky.
Archiv

Kdy se prodávají cibuloviny

Jarní kvetoucí cibuloviny, jako jsou tulipány, narcisy a hyacinty, byste měli kupovat na podzim. Letní cibuloviny, jako jsou jiřiny, lilie a mečíky, byste měli kupovat na jaře.

Jak se starat o cibuloviny

Cibuloviny potřebují dostatek vláhy pouze na podzim po výsadbě, aby mohly do zimy dobře zakořenit, dále pak na jaře v době intenzivního růstu. Sucho však snášejí poměrně dobře. Aby co nejvíce narostly cibule, je ve jmenovaných obdobích vhodná zálivka.

Jak pěstovat cibuloviny v květináči

Na drenáž nasypte 8-10 cm kypré zahradní zeminy, nebo substrátu pro pokojové rostliny smíšeného s trochou písku, případně rašeliny. Na první vrstvu substrátu položte cibule tulipánů, hyacintů tak, aby v nádobě zbylo místo pro další vrstvu zeminy 15 cm silnou. Cibulky mohou být blízko sebe, ale neměly by se dotýkat.

Jak zasadit cibuloviny

Důležitá je hloubka výsadby

Většina cibulovin vyžaduje slunné stanoviště a humózní propustnou půdu. Důležitý je způsob sázení, při kterém se řídíme poučkou, že cibule vkládáme do hloubky dvou a půl nebo trojnásobku jejich výšky. Při výsadbě do květinových záhonů se většinou používá uspořádání do hnízd.

Jak na cibuloviny

Dobře odvodněná a propustná půda je hlavní podmínka pro úspěšné kvetení cibulí, hlíz a trvalek. Ihned po výsadbě vyžadují cibule velké množství vody. Půda v zahradě by měla být neustále vlhká. Udržujte pH v rozmezí 6 až 7, abyste dosáhli skutečné barvy cibulovin.

Proč vykopávat cibuloviny na jaře

Proč vykopat Někdo je tam nechává a druhý rok zase kvetou. Ale podstatně méně, než když jim dopřejeme „odpočinek“. Správně by se měly v červnu vykopat, namnožené cibulky oddělit a nechat na suchém tmavém místě zaschnout.

Jak dlouho vydrží cibuloviny

Cibuloviny začínají čerpat z prostředí živiny ihned po odkvětu prostřednictvím kořenů. Živiny načerpané do června, případně července si uloží na příští rok. Jakmile listy cibulovin seschnou a zatáhnou se, je vývoj cibulovin ukončen.

Co dělat s liliemi po odkvětu

Většina druhů lilií nejčastěji vykvétá v průběhu června a července. Jestliže má tedy lilie, kterou pěstujete na okrasné zahradě, již po odkvětu, odstraňte nožem její lodyhu s odkvetlým květem, a to těsně nad zemí. Je rovněž důležité, abyste změnili typ hnojiva, kterým lilii pravidelně přihnojujete.

Co delat po odkvětu cibulovin

Po odkvětu sestřiheme odkvetlou část, ale listy necháme. Ještě chvíli zůstávají zelené. Zálivku hodně omezíme a počkáme, až listy začnou pomalu žloutnout a zatahovat sílu do cibule. Listy pak samy odpadnou.

Kdy hnojit cibuloviny

První dávka hnojiva se aplikuje v době rašení listů, kdy vykukují ze země teprve špičky listů. Druhá pak 3–4 týdny po první. Granulky hnojiva je nutné mírně zapravit do půdy, neměly by zůstat ležet na listech, kde mohou způsobit poškození pletiva.

Jak zachovat cibulky

Poté, co od nás cibulky obdržíte, zasaďte je co nejdříve do chladné půdy. Pokud není možné je ihned zasadit, uskladněte je na suchém, tmavém a dobře větraném místě. Ideální je teplota kolem 20 °C, ale neměla by kolísat, na to jsou cibule háklivé. Cibulkám nesvědčí vlhkost, protože způsobuje jejich zahnívání.

Kdy vyndat cibule lilií

Abyste se mohli do pěstování lilií pustit, v prvé řadě si ve specializované prodejně či zahradnictví pořiďte jejich cibulky. Cibule lilií vysazujte nejlépe na podzim, a to v průběhu září a října. Některé druhy lilií můžete sázet rovněž na jaře.

Kdy stříhat lilie po odkvětu

U lilií střihejte těsně pod květem. Zbytek listů potřebuje k výživě cibule. U všech cibulovin tedy i u lilie ponechejte co nejdelší část stonku dál na záhonu… stvol bude umírat a cibule z něj vytáhne všechny živiny pro příští rok.

Proč mi nekvetou narcisy

Příliš hluboká výsadba. Cibulky, které jsou v zemi hlouběji než 20 cm, nemají šanci proklubat se ven. V nejlepším případě se objeví jen listy. Přestože by byly bělokvěté narcisy báječnými prosvětlovači stinných míst, květů se na takovém stanovišti nedočkáme.

Jak se pěstuje cibuloviny

Pro většinu cibulovin je vhodná výsadba do hloubky odpovídající dvoj až trojnásobku výšky cibule. U těžších půd vysazujte cibulky asi o 2 cm mělčeji, u půd lehkých spíše hlouběji. Před zasazením nakypřete půdu, aby rostlinka jednodušeji prorazila vrstvu země a brzy zakořenila.

Čím se hnojí lilie

Lilie jsou většinou dobře mrazuvzdorné.

V době vegetace je důležitá dostatečná zálivka, ne však přemokření. Vyvarujme se zálivky na list a do květů. Aby bohatě kvetly, potřebují lilie dostatek živin v půdě nebo pravidelné hnojení. Hnojíme kompostem nebo běžnými dávkami průmyslových hnojiv jako je Cererit apod.

Co je to lilie

Jedná se o vytrvalé pozemní byliny, s cibulemi, které jsou často složeny z jednotlivých zdužnětělých šupin. Jsou to rostliny jednodomé s oboupohlavnými květy. Listy jsou střídavé nebo v přeslenech (3-20 četných), jsou přisedlé nebo téměř přisedlé.

Co udělat s liliemi po odkvětu

Většina druhů lilií nejčastěji vykvétá v průběhu června a července. Jestliže má tedy lilie, kterou pěstujete na okrasné zahradě, již po odkvětu, odstraňte nožem její lodyhu s odkvetlým květem, a to těsně nad zemí. Je rovněž důležité, abyste změnili typ hnojiva, kterým lilii pravidelně přihnojujete.

Jak hluboko se sazi lilie

Cibule lilií vysazujeme na podzim, nejlépe v říjnu. Cibule by měly být chráněny vrstvou půdy, která odpovídá až trojnásobku jejich výšky. Průměrně velké cibule tedy sázíme přibližně do hloubky 20 cm. Výjimkou je lilie bělostná, kterou sázíme pouze několik cm pod povrch půdy.

Kdy hnojit narcisy

Třetím a nejdůležitějším termínem hnojení narcisů je po odkvětu, neboť v této době cibule narůstají. Je nutné všechny odkvetlé narcisy otrhat, aby se cibule nevysilovala tvorbou semen. Na to máme jen 5 až 6 týdnů, proto používáme jen rychle rozpustná hnojiva (NPK, Krystalon).

Proč mi nekvetou tulipány

Pokud vám na jaře tulipány pouze vyrážejí listy, ale nekvetou, znamená to, že je buď v půdě málo živin, nebo se vyčerpaly brzkým nástupem jara a vyšších teplot.

Kdy se vytahuje cibule

Správný termín sklizně cibule přichází tehdy, kdy nať začíná zasychat, pokládat se na zem a krček změkne. Pokud jste ji pěstovali ze sazečky, v teplejších oblastech to bývá už kolem poloviny července. Na tu z výsevu si musíte počkat zhruba o měsíc déle.

Kdy zasadit cibulky lilie

V lehčích půdách sázíme hlouběji, alespoň 10 cm pod zem, v těžších mělčeji. Cibule sázíme od konce září do konce října, případně brzy z jara (počátkem března). Lilie nepřeléváme, nemají rády trvalejší zamokření.

Kdo má ve znaku lilií

Lilie (francouzsky Fleur-de-lis – květ lilie) je hlavní součástí znaku či loga většiny skautských organisací a souvisí s outdoorovou podstatou skautingu.