Co jsou bílé čtverečky na silnici?

Co znamená čtverec na silnici

Abychom se věnovali i dalšímu dění ve městě – mnohé občany Hustopečí zarazily podivně vyhlížející kosočtverce doplněné číslem na místních komunikacích… Nejsou dílem sprejerů nebo vandalů a v žádném případě se nejedná o sprosté obrázky. Jedná se o takzvané „vlícovací body“, které slouží pro orientaci v prostoru.
Archiv

Co znamenají 2 čtverečky na silnici

Jsou to značky pro letecké a pozemní snímkování, které na sebe navazují a geodetům poskytují pro přesné zmapování území. Mapy pak využijí úředníci, starostové, ale nakonec i občané. Jak uvedl Český rozhlas, značky časem zmizí, protože jsou vodnou ředitelné. Jsou však šetrné k životnímu prostředí.
Archiv

Co je to vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značky se vyznačují na povrchu pozemní komunikace pomocí hmoty určené k tomuto účelu nebo jiným srozumitelným způsobem (fólie, dopravní knoflíky, dlažba). Mají podobu podélných či příčných čar, směrových šipek, nápisů a symbolů.

Co znamenají velké šipky na silnici

Každý řidič by tedy měl mít před sebou dvě šipky. Při rychlosti 130 km/h si udrží vzdálenost minimálně 70 metrů, což mu zajistí, že má dvě vteřiny na včasné zareagování při změně chování vozidla před sebou. Jedná se o preventivní a osvětové opatření. Motoristé totiž často neví, jak bezpečnou vzdálenost určit.

Co znamená kříž na silnici

Značení žlutými čaramii v podobě žlutých křížů se může nacházet také před křižovatkami, u různých nájezdů a na jiných místech. Toto značení vede řidiče k tomu, aby na tomto místě nezastavovali – a to ani v případě, kdy jsou například v koloně.

Co znamená žlutá čára na silnici

Značka vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. Při vyznačení plochy pro účely zásobování, může být doplněna nápisy „ZAS“.

Co znamená žlutá čára na vozovce

Žlutá plná čára – zákaz zastavení Žlutá přerušovaná čára – zákaz stání