Co obnáší zrušení stavebního spoření?

Co se stane když vypovím stavební spoření

Každá ze stavebních spořitelen dodržuje v případě přespoření cílové částky vlastní postup. Lidé, kteří mají uzavřené stavební spoření, by si měli ohlídat sjednanou cílovou částku. Pokud ji totiž překročí, stavební spořitelna jim smlouvu vypoví nebo cílovou částku navýší, případně jim naúčtuje tučný sankční poplatek.

Co po ukončení stavebního spoření

Po uplynutí minimální vázací doby, která je většinou 6 let, můžete vybrat peníze ze stavebního spoření bez poplatku. Tyto peníze pak můžete použít na cokoliv. Stavební spoření tady můžete zrušit kdykoliv, avšak při předčasné výpovědi ztratíte nárok na vyplacení státní podpory .
Archiv

Jak ukoncit stavební spoření po 6 letech

Naspořené peníze včetně úroků a státních podpor můžete po 6 letech spoření vybrat a použít na cokoliv. Výpověď se podává písemnou formou na našem formuláři a s ověřeným podpisem majitele smlouvy. Výpověď smlouvy s vámi sepíše finanční poradce ČSOB Stavební spořitelny a zároveň může ověřit zdarma váš podpis.

Kdy si mohu vybrat peníze ze stavebního spoření

Minimální doba spoření čili vázací doba je 6 let.

Toto období je stanoveno zákonem a jeho dodržení je jednou z podmínek pro získání státní podpory. Během této doby nemůžete disponovat prostředky na svém učtu stavebního spoření. Po uplynutí vázací doby můžete naspořené prostředky vybrat, případně pokračovat ve spoření.

Jak dlouho trvá zrušit stavební spoření

Výpovědní doba trvá tři měsíce a začíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž jste Buřince doručili kompletní výpověď. Výpovědní dobu lze zkrátit a prostředky vyplatit rychleji, obvykle do týdne.

Co je vázací doba u stavebního spoření

Je to minimální doba stanovená zákonem o stavebním spoření, po kterou není pro získání státní podpory dovoleno nakládat s prostředky na účtu stavebního spoření. Vázací doba je 6 let.

Jak dlouho trvá výběr stavebního spoření

Peníze můžete dostat i v řádu dnů nebo pár týdnů, ale připlatíte si – poplatek může dělat půl procenta z cílové částky, jedno procento ze zůstatku na účtu a podobně… Některé spořitelny podmiňují rychlejší výplatu převedením části peněz na novou smlouvu o stavebním spoření.

Jak a kdy ukončit stavební spoření

Klient může smlouvu o stavebním spoření ukončit kdykoli. Pokud však dojde k výpovědi před uplynutím šestileté vázací lhůty, může přijít o státní podporu. Stavební spořitelny si za takovou předčasnou výpověď obvykle účtují poplatek. Výpověď po uplynutí šestileté vázací lhůty obvykle zpoplatněna není.

Jak předčasně ukončit stavební spoření

Při výpovědi ve vázací době (do 6 let od uzavření smlouvy) zaplatíte poplatek za předčasnou výpověď ve výši 0,5 % z cílové částky, min. 2000 Kč. Dosud připsané zálohy státní podpory budou dle zákona vráceny Ministerstvu financí ČR.

Jak napsat výpověď smlouvy o stavebním spoření

Výpověď smlouvy se podává na formuláři stavební spořitelny (případně lze výpověď podat i formou dopisu, pokud bude mít všechny náležitosti, které stavební spořitelna požaduje). Totožnost účastníka musí být ověřena zprostředkovatelem nebo zaměstnancem stavební spořitelny nebo musí být podpis účastníka ověřen úředně.

Kdy se dá zrušit stavební spoření

Jestli vás nic vážně netlačí, vydržte s výběrem peněz na konec šestileté vázací doby. Jde o zákonem stanovené období; když peníze vyberete už v jeho průběhu, ztratíte nárok na státní podporu za celou dobu spoření, připisuje se totiž pouze zálohově.

Kdo muze zrusit stavební spoření

Klient může smlouvu o stavebním spoření ukončit kdykoli. Pokud však dojde k výpovědi před uplynutím šestileté vázací lhůty, může přijít o státní podporu. Stavební spořitelny si za takovou předčasnou výpověď obvykle účtují poplatek. Výpověď po uplynutí šestileté vázací lhůty obvykle zpoplatněna není.

Jak dlouho musí být stavební spoření

Minimální lhůta spoření a podmínka pro získání státních podpory je dle zákona o stavebním spoření 6 let. Ve spoření můžete pokračovat i delší dobu. Je však důležité kontrolovat zůstatek na účtu stavebního spoření, aby dle obchodních podmínek nedošlo k „přespoření“ cílové částky.