Co to je benevolentní?

Co to znamená benevolentní

benevolent {přídavné jméno}

benevolentní {příd. jm.} shovívavý {příd. jm.

Co je to shovívavost

Jedná se o podstatné jméno označující laskavost, mírnost v usuzování. Opakem pak může být slovo přísnost. Příklady: Na svém učiteli matematiky si cením shovívavosti v hodnocení písemných prací.

Jak se píše shovívavý

Slovo shovívavý je Slovníkem spisové češtiny definováno jako „mírný v posuzování“ (shovívavý učitel) nebo „svědčící o mírnosti, laskavosti“ (shovívavý úsměv). Z hlediska pravopisu je důležité, že v tomto výrazu píšeme na začátku „sh-“, nikoli „sch-“, tedy shovívavý, shovívavost, ne schovívavý, schovívavost.

Co to je shovívavý

Slovo shovívavý je Slovníkem spisové češtiny definováno jako „mírný v posuzování“ (shovívavý učitel) nebo „svědčící o mírnosti, laskavosti“ (shovívavý úsměv). Z hlediska pravopisu je důležité, že v tomto výrazu píšeme na začátku „sh-“, nikoli „sch-“, tedy shovívavý, shovívavost, ne schovívavý, schovívavost.

Co je to Schovívavost

Jedná se o podstatné jméno označující laskavost, mírnost v usuzování. Opakem pak může být slovo přísnost. Příklady: Na svém učiteli matematiky si cením shovívavosti v hodnocení písemných prací.

Co je to vitální

▶ med . vitální kapacita plic = maximální množství vzduchu , které je možno vydechnout po maximálním nadechnutí ; vitální funkce = nezbytné k životu ( např . dýchání , krevní oběh ) ; vitálně přísl.

Jak se píše Shovivavost

Z hlediska pravopisu je důležité, že v tomto výrazu píšeme na začátku „sh-“, nikoli „sch-“, tedy shovívavý, shovívavost, ne schovívavý, schovívavost.

Co to je konvenční

Slovo konvenční má v češtině vícero významů, přičemž mezi nejčastější patří „sjednaný, dohodnutý, smluvní“, tedy takový, na němž se shodne dostatečné množství jednotlivců a položí tím konvenci, tedy dohodu nebo úmluvu. Ostatní významy obvykle pramení právě z tohoto.

Co je Virilita

Virilista (někdy taky virilní hlas) (z latinského virilis od vir – muž; v angličtině se místo toho používá latinský výraz ex officio) je osoba zastávající nějakou funkci, úřad z titulu jiné funkce. Podobně jako kooptace je existence virilistů v podstatě nedemokratická a v moderních demokraciích se příliš nevyužívá.

Co je to bázlivý

bázlivý příd. podléhající strachu, naplněný bázní; bojácný, ustrašený, lekavý, nestatečný, nesmělý (op.

Co to je nesmělý

Nesmělost není nic jiného než iracionální strach z toho, že druzí, neznámí lidé, člověka odmítnou nebo poníží.

Co je to bazén

pocit stísněnosti vyvolaný uvědoměním si vlastní nedostatečnosti, slabosti ve vztahu k něčemu nebo někomu neznámému, silnému: Bouře vzbuzuje bázeň. V kostele cítí posvátnou bázeň. Dítě překonalo bázeň z vody.

Jak nahradit slovo fádní

Fádnínudnýnezajímavýjednotvárnýnevýraznýmdlýmonotónní

Co znamená bez bázně a hany

statečně, odvážně, beze strachu: Bojovníci se bez bázně a hany pustili do bitvy. Malý capart se bez bázně a hany řítil po sjezdovce. ◊ rytíř / hrdina bez bázně a hany kniž., někdy žert.

Co je bázeň před Hospodinem

Bázeň Boží označuje v biblických náboženstvích respekt a hlubokou úctu, která je přísně vyhrazena jedinému Bohu. Je to zároveň označení pro jeden z darů Ducha svatého.

Co je to notorický

Notorický znamená všeobecně známý, v souvislosti s alkoholismem pak nenapravitelný.

Co je to invence

Invence (z lat. inventio, nález, objev, vynalézavost) znamená v hudbě nápaditost či důvtip, a obvykle označuje kratší skladbu založenou na nějakém neobvyklém nápadu.

Co to je bazén

Bazén je umělá vodní nádržka za účelem plavání, potápění nebo cvičení. Může být využíván soukromě nebo má veřejný charakter.

Co je to bázeň

pocit stísněnosti vyvolaný uvědoměním si vlastní nedostatečnosti, slabosti ve vztahu k něčemu nebo někomu neznámému, silnému: Bouře vzbuzuje bázeň. V kostele cítí posvátnou bázeň. Dítě překonalo bázeň z vody.

Kdo je notorický alkoholik

Notorický znamená všeobecně známý, v souvislosti s alkoholismem pak nenapravitelný. Neexistuje však žádný symptom, na jehož základě bychom mohli říci, že tento konzument je již notorikem a jiný ještě ne. Na otázku, zda jsem nenapravitelný či nikoliv, si musí každý odpovědět sám.

Co je to důvtip

Důvtip, bystrost mysli, vtipnost, viz Důmysl.

Co to je intervence

Intervence znamená „zákrok“ či „zásah“. Například kardiovaskulární intervence znamená zásah (nejčastěji chirurgický) do kardiovaskulárního systému apod. Odvozené přídavné jméno je intervenční (viz např. intervenční radiologie).

Z jakého jazyka pochází slovo bazén

Etymologicky (Rejzek, 2012) je slovo bazén původně keltského původu.

Co znamená bez bazne a hany

statečně, odvážně, beze strachu: Bojovníci se bez bázně a hany pustili do bitvy. Malý capart se bez bázně a hany řítil po sjezdovce. ◊ rytíř / hrdina bez bázně a hany kniž., někdy žert.

Co je to Fázeň

Slovo fázeň v češtině neexistuje. Možná jste hledali slovo lázeň, bázeň, kázeň, nebo fáze.