Jak se projevuje nemoc šílených krav?

Jak se přenáší nemoc šílených krav

Přenos BSE

Nemoc šílených krav se přenáší především zkrmováním masokostní moučky, vyrobené z přežvýkavců, kteří sami trpěli spongiformní encefalopatií. Jako nejpravděpodobnější se jeví teorie, že priony se do masokostní moučky dostali zpracováním ovcí nemocných klusavkou.
Archiv

Co je to nemoc šílených krav

BSE patří spolu s dalšími onemocněními jako je například klusavka u ovcí do skupiny transmisivních (přenosných) spongiformních encefalopatii (TSE). Jedná se o neurodegenerativní onemocnění projevující se změnami v chování, poruchami koordinace pohybů a končící vždy letálně (smrtí).
ArchivPodobné

Co to jsou priony

Priony (z angl. PRoteinaceous Infectious Particles) jsou infekční částice tvořené pouze molekulou bílkoviny. Prionovou teorii formuloval v roce 1982 Stanley Prusiner, který obdržel v roce 1997 Nobelovu cenu. Priony jsou původci neurodegenerativních onemocnění lidí a zvířat.

Jak zničit priony

Priony, které způsobují neurodegenerativní onemocnění (nemoc šílených krav, Creutzfeldt-Jacobova choroba, scrapie), jsou pokládány za jedno z nejhorších infekčních agens. Navíc jsou prakticky nezničitelné – odolávají ohni, radioaktivnímu záření, chemikáliím i vysoké teplotě a tlaku při autoklávování.

Jak se šíří priony

Iatrogenní CJD – objevovala se u pacientů léčených lidským růstovým hormonem z kadaverózních hypofýz (dnes se již připravuje rekombinantně), přenosem tvrdé pleny, perikardu či rohovky. Riziko existuje i u neurochirurgických výkonů přenosem prostřednictvím instrumentária. Přenos prionů je zřejmě možný i transfuzí.

Co způsobují priony

Problém je, že prionový protein způsobující onemocnění se v zažívacím traktu nerozkládá. Prionové choroby jsou degenerativní onemocnění nervového systému, především mozku. Patří k nim scrapie u ovcí a koz, kuru a Creutzfeldt-Jakobova nemoc u lidí nebo bovinní spongiformní encefalopatie („nemoc šílených krav“) u skotu.

Co způsobuje priony

Úvod. Prionová onemocnění neboli transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE) jsou vzácná neurodegenerativní onemocnění způsobená ukládáním patologicky změněného („infekčního“) prionového proteinu (PrPSc) do mozkové tkáně s postupujícím zánikem neuronů a nezvratným poškozením mozku [1,2].

Jak se prenasi priony

Jednu z velkých záhad představuje šíření prionů. V laboratorních podmínkách lze často priony přenést jen přímou injekcí do mozku. Přesto se prionové choroby šíří ve stádech ovcí nebo mezi volně žijícími americkými jeleny a jelenci.