Co to je PP RCT?

Jakou PPR na teplou vodu

PP-RCT trubka EVO 20 x 2,3 mm S4

Určena je pro rozvody pitné, studené a teplé vody, topení (do 70°C). Spojování s tvarovkami probíhá svařováním.

Jak dlouho svařovat PPR

Nahřátí – Nasaďte z jedné strany na nahřátý nástavec tvarovku a z druhé strany zasuňte trubku až ke značce. Postupujte rovnoměrně, bez kroucení a otáčení. Držte materiál na svářečce 5-7 sekund (podle tloušťky trubky), pak stáhněte obě části z nástavce a spojte je během 4-6 sekund do sebe.

Jakou teplotu vydrží PPR trubky

Max. teplota vody 90°C.

Jaký průměr rozvodů vody

Co se týče vodovodní přípojky, zde se minimální světlost se liší podle použitého materiálu. Vnější průměr plastové trubky by měl činit 40mm, v případě mědi je to 35 mm. V případě vnitřních rozvodů je doporučován průměr 25 mm pro páteř rozvodu a pro zbývající trubky 20 mm.

Co znamená PN 20

Obecně platí, že hodnota tlakové řady (PN 10, PN 16, PN 20) vyjadřuje tímto tloušťku stěny trubky pro výpočet napětí ve stěně, tlakové odolnosti potrubí a životnosti potrubí při odlišných podmínkách (viz tabulka).

Co je PPR trubka

Trubky PPR se nejčastěji používají pro rozvody studené a teplé vody. Díky nízké ceně a snadné instalaci vytlačilo potrubí PPR ostatní materiály. V naší nabídce naleznete plastové trubky na vodu v různých délkách i průměrech.

Jak ohnout PPR trubku

Ohýbání potrubí se provádí bez nahřívání při teplotě minimálně +15°C. Pro trubky průměru 16 – 32 mm platí, že minimální poloměr ohybu je 8x průměr potrubí (D). Je nepřípustné ohýbat potrubí za pomoci ohřívání otevřeným plamenem nebo horkým vzduchem. Křížení potrubí se provádí speciálními tvarovkami pro tento účel.

Jaké PPR trubky

Pro vodu teplou i studenou

PPR trubky se dají použít jak pro rozvod teplé, tak i studené vody. Modernější varianta PP-RCT má ještě vyšší teplotní odolnost (do 70 °C) a menší průměr. To umožňuje snadnější zasekání potrubí do zdi.

Jak se provádí tlaková zkouška vodovodu

Při tlakové zkoušce se vždy musí celý řád napustit vodou, to znamená, že ji provedeme dvakrát. V první řadě provedeme zkoušku na studenou vodu a v druhém kroku na teplou, neboť jsou tyto dva okruhy od sebe odděleny. Pokud se nacházíme ve fázi, kdy ještě není napojen hlavní přívod vody, napustí se voda do řádu hadicí.

Co je PN a dn

Jednotlivé části potrubí se označují údaji o jmenovité světlostí (DN) a jmenovitém tlaku (PN). Jmenovitá světlost (DN) rozměr DN (Diametre nominal) označuje jmenovitou světlost (dříve Js). Jde o smluvenou hodnotu, která odpovídá přibližně vnitřnímu průměru potrubí v milimetrech.

Co je PN 10

Jmenovitý tlak – Pressure Nominal (PN) je termín používaný k popisu tlaku, ke kterému je daný systém, prvek či zařízení navrženo tak, aby bezpečně odolávalo. Číslo PN popisuje jmenovitý tlak v barech, který daný prvek vydrží s vodou o teplotě 20 °C. Pro převod bar na MPa použijte vzorec: (PN(bar)/10) = MPa.

Jakou trubku na vodu do země

Tlaková řada – na trhu existuje spousta variant: PN 7,5, PN 10, PN 12,5, PN 16 apod. Nejpoužívanější a zároveň nejjistější volbou je PN 16 (PN 16 znamená maximální přípustný tlak 16 barů). Pro vodovodní přípojku Vodovody a kanalizace většinou předepisují právě PN 16.

Kdy se dává kompenzační smyčka

PPR kompenzační smyčka

Je určena pro kompenzaci délkových změn potrubí v důsledku tepelné roztažnosti materiálu. Tento smyčkový kompenzátor se používá v PPR-tlakových rozvodech pitné (studené) vody, teplé vody a vytápění a uplatňuje se zejména v případě dlouhých přímých potrubních tras.

Jak svařovat PPR

PPR a PP-RCT trubky a PPR tvarovky se spojují svařováním (nahřáním a vzájemným spojením) pomocí svářečky a nástavců pro jednotlivé rozměry. Pracovní teplota nahřívacích nástavců na svářečce je 260 ± 10 °C, svářečka by ideálně měla mít ideálně světelnou indikaci správné teploty.

Jakou trubku pro privod vody

Pro vodovodní přípojku Vodovody a kanalizace většinou předepisují právě PN 16. V obecním vodovodním potrubí většinou bývá tlak 4-6 barů, odolnost potrubí se však doporučuje 2-3x předimenzovat – proto se na vodovodní přípojku předepisuje PN 16.

Kdy se dělá tlaková zkouška

Tlaková zkouška se smí provádět nejdříve 2 hodiny po provedení svařování tvarovek a trubek. Měření se provádí na nejníže položeném bodu sítě. Samotná zkouška se potom provádí například tak, že se systém pečlivě odvzdušní a naplní vodou.

Jak dlouho trva tlakova zkouska

Zkušební přetlak [kPa]

Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují všechna připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v potrubí vzduch. Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin.

Co je průměr DN

Jmenovitá světlost potrubí DN (Diameter Nominal) je hodnota udávající přibližný vnitřní průměr potrubí v mm (ČSN 13 0015). Jmenovité světlosti v palcích ["] nelze v technické dokumentaci ani na výrobcích uvádět.

Co je PN25

Příklad: v případě označení potrubí "DN50 PN25/I" se jedná o: DN50 – přibližný vnitřní průměr potrubí je 50 mm. PN25 – přetlak do 2,5 MPa.

Co je PN 40

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

Co je to PN 16

Tlaková řada – na trhu existuje spousta variant: PN 7,5, PN 10, PN 12,5, PN 16 apod. Nejpoužívanější a zároveň nejjistější volbou je PN 16 (PN 16 znamená maximální přípustný tlak 16 barů). Pro vodovodní přípojku Vodovody a kanalizace většinou předepisují právě PN 16.

Jak ohnout PE trubku

Ohýbat ani jinak tvarovat potrubí není dovoleno, hrozilo by totiž zlomení trubky. Právě proto existují tvarovky (spojky, kolena, odbočky, redukce,…), kterými lze PE trubky různě tvarovat a spojovat. Tvarovek existuje relativně velké množství – samosvorné, násuvné, elektrotvarovky, navrtávací apod.

Jak na rozvod vody na zahradě

Od zdroje vody (vodovodní řád, vrt, studna, retenční nádrž) se pomocí PE potrubí po zahradě rozvedou rozvody vody. Pro připojení většího množství přípojek se z hlavního potrubí vytvoří odbočky. V požadovaných místech je pak rozvod ukončen ventilovou šachtou s kulovým ventilem nebo nadzemním kohoutem.

Kdy se dělá tlakova zkouska

Zkušební přetlak [kPa]

Provádí se po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují všechna připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v potrubí vzduch.

Co je to DN a PN

Jednotlivé části potrubí se označují údaji o jmenovité světlostí (DN) a jmenovitém tlaku (PN). Jmenovitá světlost (DN) rozměr DN (Diametre nominal) označuje jmenovitou světlost (dříve Js). Jde o smluvenou hodnotu, která odpovídá přibližně vnitřnímu průměru potrubí v milimetrech.