Co to je teplárna?

Jak funguje tepla voda

Energie získaná spálením kvalitního tuzemského hnědého uhlí mění v kotli vodu na vysokotlakou páru pro parní turbínu, která je hřídelí spojena s generátorem elektřiny. Tím tento proces ale nekončí. Stále velmi horká pára poté putuje do tepelného výměníku, kde předává teplo do soustavy zásobování teplem.
Archiv

Čím se topí v teplárně

V Teplárně Malešice jsou k dispozici kotle spalující černé uhlí a plyn. Teplárna Michle spaluje plyn a mazut, Teplárna Třeboradice a Výtopna Krč spalují zemní plyn. Kromě toho do soustavy dodává teplo městská Spalovna Vysočany, která spaluje komunální odpad.
Archiv

Jak funguje CZT

Plynová turbína pohání generátor, přičemž je vyráběna elektřina. Horké spaliny poté předávají tepelnou energii vodě ve spalinovém kotli, čímž je generována pára. Vzniklá pára prochází parní turbínou, čímž je vyráběna další elektřina. Na konci procesu pára odevzdá ve výměníku zbylou tepelnou energii do soustavy CZT.
Archiv

Jak funguje výtopna

Výtopna je česká franchisová síť restaurací a kaváren, obsluhovaných modelovou železnicí, kde vláčky přivážejí nápoje až ke stolům.

Jak funguje teplárna

Teplárna vyrábí elektřinu a teplo pro technologické účely, otop nebo pro ohřev vody. Funguje tak, že uhlí putuje po dopravníku nejprve do mlýna, který ho drtí na uhelný prášek. Ten je pak přiváděn do kotle, ve kterém se při hoření mění energie obsažená v palivu na energii tepelnou za přívodu vzduchu a odvodu spalin.

Kde se bere tepla voda

Jenže odkud se vlastně bere teplá voda Možností je řada – od dálkového zdroje přes průtokové ohřívače, staré dobré karmy až po bojlery nebo třeba solární panely. V některých případech není výjimkou, že teplá voda urazí od kotle i deset metrů ke kohoutku a než se dočkáte teplé, mnoho vody zbytečně odteče.

Kdy začnou topit teplárny

Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí podle ČHMÚ.

Co je to parovod

Teplo je vedeno v potrubí, které je opatřeno izolační vrstvou, aby nedocházelo k jeho úniku. K těmto účelům je nejčastěji využíváno odpadní teplo, jako teplonosné médium se obvykle používá teplá voda (horkovod) respektive horká vodní pára, v takovémto případě pak lze teplovod označit i slovem parovod.

Co znamená Ustredni vytápění

Systém ústředního vytápění je systém kolektivního vytápění, který současně ohřívá všechny radiátory v budově. Ve většině případů dodává teplou vodu také v samostatném okruhu. Některé systémy ústředního vytápění využívají dálkové vytápění od poskytovatele energie, jiné používají lokální vytápění.

Co to je dálkové vytápění

Dálkové vytápění je systém distribuce tepla vyrobeného v centralizovaném místě prostřednictvím systému izolovaných potrubí pro potřeby vytápění obytných a komerčních budov – pro vytápění prostor a ohřev vody.

Kdo dodává teplo do Prahy

Pravá a levá část města jsou přitom vytápěny z různých zdrojů. "Město vpravo od Vltavy zásobujeme teplem zejména horkovody z mělnické elektrárny, která spaluje hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů. Elektrárna patří ČEZ a my s ní máme uzavřené kontrakty," popisuje Ježdík.

Jak se zapina tepla voda

Voda se ohřívá v zásobníku (bojleru) nejčastěji elektřinou, ale může to být i plynem, případně tuhými palivy přes výměník tepla umístěný v krbové vložce, krbových kamnech nebo sporáku. Doba ohřevu vody je různá v závislosti na množství ohřívané vody, tepelném výkonu ohřívače a požadované teplotě vody.

Kdy se zapina topeni v panelaku

Dodávka tepelné energie se v otopném období zahájí tehdy, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod 13 stupňů Celsia ve dvou dnech po sobě a podle vývoje počasí nelze očekávat její zvýšení nad 13 stupňů Celsia ani pro následující den.

Kdy se pusti topeni

Topnou sezónu určuje vyhláška

194/2007 Sb. Podle ní začíná topná sezona (neboli otopné období) 1. září a končí 31. května následujícího roku.

Co je to pevná paliva

Tuhá paliva

Existují dva základní typy tuhých paliv, a to uhlí a biomasa. Topení uhlím ustupuje v poslední době do pozadí, především co se domácností týče. Oproti tomu biomasa (kam spadá mimo jiné i dřevo) se stává čím dál tím populárnější. Po zvýšení cen uhlí se proto stále více lidí obrací k tradičnímu topení dřevem.

Jak funguje topení v bytě

Kotel slouží k ohřevu vody. Ohřátá voda následně stoupá potrubním rozvodem k radiátorům, kde dochází k postupnému ochlazování vody přestupem tepla do okolního vzduchu ve vytápěných místnostech. Ochlazená voda klesá zpět ke kotli.

Jak se ohřívá voda v paneláku

Voda se ohřívá v zásobníku (bojleru) nejčastěji elektřinou, ale může to být i plynem, případně tuhými palivy přes výměník tepla umístěný v krbové vložce, krbových kamnech nebo sporáku. Doba ohřevu vody je různá v závislosti na množství ohřívané vody, tepelném výkonu ohřívače a požadované teplotě vody.

Čím ohřívat teplou vodu

Vodu lze ohřívat několika způsoby. Na prvním místě co do rozšířenosti u nás již po léta stojí bojler, elektrický akumulační zásobník. Své pevné místo na trhu ovšem mají také plynové ohřívače, a to jak zásobníkové, tak i průtokové. Elegancí, čistotou a kompaktními rozměry bodují elektrické průtokové ohřívače.

Jak dlouho vydrží tepla voda v bojleru

Dnešní bojlery však mají pokročilé izolační vlastnosti a ani během 48 hodin voda úplně nevychladne (to závisí na mnoha faktorech). Když se pak vrátíte domů a zapnete ho, voda se musí nahřát opět na požadovanou teplotu.

Kdy se má začít topit

Začátek a konec topné sezóny

Podle vyhlášky se ale přívod tepla do bytových jednotek řídí následujícím pravidlem: topení vám začne hřát až v případě, že 2 po sobě jdoucí dny bylo venku méně než 13 °C a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC v následujícím dni.

Proč topí jen polovina radiátorů

Máte pomalý oběh vody v systému topení. Jestli máte čerpadlo a můžete ho nastavit na vyšší výkon, tak to udělejte. Jestli jedete na samotíž, tak by pomohlo přestěhovat kotel o patro níž nebo větší průměr trubek nebo tam přidat čerpadlo a honit vodu čerpadlem.

Co patří mezi pevná paliva

Vhodné jsou pro černé uhlí, koks a kusové dřevo (brikety). Nízká cena je ale vykoupena také nízkou účinností. Ocelové kotle s ruční dodávkou paliva jsou převážně kotle odhořívací s posuvným roštem, což umožňuje spalování hnědého uhlí a drobnějšího kusového dřeva a dřevního odpadu a briket.

Co patří mezi tuhá paliva

Mezi tuhá fosilní paliva patří lignitové brikety, černouhelné brikety a koks. Mezi obnovitelná tuhá paliva patří dřevní štěpka, kulatina, dřevěné brikety, pelety a biomasa.

Kde má být tepla voda

ventilu by levá strana měla být připojena na teplou vodu a pravá na studenou. . Při připojování hlavního těla k vodovodnímu potrubí nepoužívejte žádná těsnící lepidla.

Jak ohřát vodu bez bojleru

Také je možné použít i speciální tepelné čerpadlo, určené pouze pro přípravu teplé vody. „Tepelné čerpadlo využívá teplo z okolního vzduchu v místě instalace a pomocí chladícího okruhu připraví v externí nádrži teplou vodu. Tyto nádrže mají nejčastěji objem 180 a 300 l a vodu je možné ohřívat až na 65°C.