Co to znamená CHOPN?

Jak poznam že mám CHOPN

ProjevyDušnost, nejprve při námaze, později i v klidu.Kašel spojený s vykašláváním hlenu.Časté infekce horních cest dýchacích.Únava.
Archiv

Jak dlouho se dá žít s CHOPN

Pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí, která způsobuje rozedmu plic a vzniká především v důsledku kouření, dnes žijí v průměru až o dva roky déle než před pěti lety. Vyplývá to z údajů zdravotních pojišťoven. K příznivějším výsledků pomohla především lepší léčba, která se přizpůsobuje každému pacientovi.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi CHOPN a astmatem

V diferenciální diagnostice mají významnou úlohu různé etiologické faktory, u CHOPN hlavně inhalované škodliviny, u astmatu alergické spouštěče. Hlavní odlišení obou nemocí spočívá v průkazu bronchiální obstrukce a její reverzibility, ev. bronchiální hyperreaktivity a laboratorních (hlavně imunologických) nálezech.

Jaké jsou léky na CHOPN

Léky. Mezi léky užívané při CHOPN patří bronchodilatátory, které pomáhají uvolnit svaly dýchacích cest a rozšiřují dýchací cesty, takže můžete lépe dýchat. Obvykle se užívají pomocí inhalátoru nebo nebulizátoru. Pro snížení zánětu v dýchacích cestách mohou být přidány glukokortikosteroidy.
Archiv

Jak se léčí CHOPN

Léčba CHOPN

Léčivo se aplikuje pomocí inhalátorů. Je vhodné provádět dechovou rehabilitaci – dechová gymnastika, respirační fyzioterapie. Důležité je také preventivní očkování proti chřipce či pneumokokové infekci. Opravdu důležitá je dlouhodobá domácí oxygenoterapie u všech 4 stádií onemocnění.

Co způsobuje CHOPN

Etiologie a epidemiologie onemocnění

Největší rizikový faktor představuje kouření cigaret, ale i doutníků a dýmky. Expozice pasivnímu kouření může zvýšit riziko vzniku CHOPN až o 48 % oproti běžné populaci. Dále se podílejí faktory z vnějšího prostředí –znečištění ovzduší, prach a chemické výpary v pracovním prostředí.

Jak se umira na CHOPN

Prostřednictvím spirometrického vyšetření zjistí lékař funkce plic člověka. Vyšetření se provádí pomocí spirometru, který měří objem vydechovaného vzduchu po maximálním možném nádechu. Objem plic u mužů se pohybuje mezi 5 000 až 5 300 ml a u žen 3 200 až 3 300 ml vzduchu.

Jak správně dýchat při CHOPN

Naučte se správně dýchat Každý den provádějte dechová cvičení alespoň 15 minut (např. výdech přes sešpulené rty, posilování dýchacích svalů s dechovými trenažéry). Procvičujte dýchací svaly Po cvičení nezapomeňte svaly hrudníku i krční páteře vždy protáhnout! nebo jen váhu Vašich končetin.

Jak se zije s CHOPN

Důležitým cílem u CHOPN je zvýšit pacientovu schopnost žít svůj život aktivně a věnovat se běžným činnostem. Podstatné je zamezit zhoršení stavu, a tím i snížit riziko exacerbací (akutní vzplanutí choroby s častějšími a těžšími projevy). Včasná návštěva lékaře jí pomohla zachovat kvalitu života.

Co je chronické respirační onemocnění

Chronická respirační onemocnění jsou dlouhodobá onemocnění dýchacích cest a dalších struktur plic. Vyznačují se vysokým nárůstem zánětlivých buněk (neutrofilů) a/nebo destruktivním cyklem infekce. Nejčastější jsou astma, chronická obstrukční plicní nemoc a syndrom akutní respirační tísně.

Jak vzniká CHOPN

Při chronické obstrukční plicní nemoci dochází k chronickému zúžení průdušek. „To vzniká postupně, v důsledku chronického zánětu dýchacích cest, způsobeného dlouhodobou inhalací škodlivých částic a plynů. Převážně se jedná o kouření, samozřejmě má škodlivý vliv i znečištění životního prostředí.

Jak zlepšit CHOPN

Léčba CHOPN je dlouhodobá a spočívá především v různých medikamentózních a režimových opatřeních, která mají zmírnit příznaky a zlepšit kvalitu života a fyzickou výdrž. Lékař rozhodne o nutnosti konkrétního druhu léčby v závislosti na individuální kondici postiženého (např. závažnost onemocnění, příznaky).

Co inhalovat na CHOPN

Genuair® je dechem aktivovaný práškový inhalátor, který je určen k aplikaci samotného aklidinia nebo kombinace aklidinia s formoterolem při dlouhodobé udržovací léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Dvoukroková inhalace snižuje pravděpodobnost chyb při manipulaci s inhalátorem.

Kde se léčí CHOPN

Na celém světě trpí CHOPN 384 milionů lidí. Jde o třetí nejčastější příčinu smrti po onemocnění srdce a cévních mozkových příhodách. Podle dostupných statistických údajů žije v ČR s touto nemocí přibližně 700–800 tisíc lidí. Pouze třetina z nich však o své nemoci ví, léčí se s ní a navštěvuje plicní ambulanci.