Co znamená jméno Sofia?

Co znamená Sofia

Sofie či Sofia (českou obdobou je Žofie) je ženské rodné jméno pocházející z řeckého slova σοφία (sofia) znamenající „moudrost“.

Jak říkat Sofií

Domácími podobami jména jsou Žofi, Žofinka, Žofina, Žofka, také Sofi, Sofí, Sofie, Sofinka aj. Jméno najdeme také ve slovenštině − jako Žofia. Angličtina jméno zná jako Sophia a Sophie, podobu Sophie najdeme i ve francouzštině.
ArchivPodobné

Jak říkat Žofii

Mezi české domácí podoby patří Žofka, Žofa, Žofuše, Žofinka, Žofi(čka) či Žofuš(ka).

Kdy má svátek Sofia

U žen a dívek jménem Žofie či Sofie můžeme očekávat moudrost: právě takový význam totiž má řecké slovo sofia. Žofie a Sofie mají svátek 15.

Kam se podívat v Sofii

Katedrála svatého Alexandra Něvského.Largo.Národní muzeum archeologie.Mešita Banja Baši.Sofijská synagoga.Justiční palác.Vitoša.Kostel sv. Sofie.

Kdy má svátek Sára

Sára slaví svátek dne 09.10. Jméno Sára zní prostě, ale ukrývá v sobě urozený původ. Ačkoli zní nadčasově, jde o prastaré hebrejské jméno.

Co znamená Žofie

Ženské křestní jméno Žofie pochází z řečtiny. Představuje obdobu jména Sofie, jeho základem je řecké "sofia" − "moudrost". Významem jména Žofie tak je "moudrá". Jméno může být chápáno i jako zkrácená verze výrazu "Hagia Sofia" ("Svatá moudrost"), který se užívá pro označení Krista, potažmo Panny Marie.

Kdo má 15 května svátek

Státní svátky a dny pracovního klidu – květen 2021

Datum Jméno
15.05. Žofie
16.05. Přemysl
17.05. Aneta
17.05. Vratislava

Co znamená jméno Sára

Ženské křestní jméno Sára pochází z hebrejštiny. Jméno se z hebrejštiny vykládá jako "kněžna" nebo "vznešená žena", "urozená paní". Toto prastaré jméno nalezneme již v Bibli.

Jak se říká Šárce

Odvozeniny a varianty

Domáckými variacemi jména jsou Šárina, Šárinka, Šárečka, Šáruška, Šáruš, Šárča, Šára apod. Jméno Šárka se vyskytuje i ve slovenštině.

Jaký je význam jména Sára

Ženské křestní jméno Sára pochází z hebrejštiny. Jméno se z hebrejštiny vykládá jako „kněžna” nebo „vznešená žena”, „urozená paní”.

Kdy má svátek Žofka

Kdy má svátek Žofie

dne v letech
15. května 1951-2023

15. 5. 2023

Co je 7 dubna

7. dubna si letos v rámci oslav Velikonoc nepřipomínáme jen Velký pátek, ale také Světový den zdraví.

Co je 5 května

květen Svátek práce (svátek – den pracovního klidu) 5. květen Květnové povstání českého lidu 15.

Kdy má narozeniny Sára

Sára
ženské jméno
Svátek 9. října
Původ hebrejský
Jméno v Česku

Z jaké země pochází jméno Šárka

Šárka
Svátek 30. června
Původ slovanský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 35 142

Co znamená Šárka

Šárka slaví svátek dne 30.06.

Žena jménem Šárka může být ostřílenou ženou z hor či skálolezkyní. Dle významu jména je jí blízká čistá příroda a horské masivy. Jméno však bývá spojováno také s proradnou Šárkou, která byla v Dívčí válce příčinou záhuby Ctirada. Ženské křestní jméno Šárka nemá mužský protějšek.

Kdy má svátek Bonifac

Bonifác je mužské křestní jméno latinského původu, odvozené z výrazu „homo boni fati“, tj. „muž dobrého osudu/původu“. V ČR slaví svátek 14. května.

Co je dneska za den

Datum dnes: Neděle. 16 Červenec 2023. 16/07/2023.

Co se stalo 104

1809 – Rakousko zahájilo novou válku proti Francii tím, že vpadlo na území Bavorska, jež bylo Napoleonovým spojencem. 1815 – Erupce sopky Tambora. 1864 – Maxmilián, rakouský arcivévoda byl vyhlášen mexickým císařem. 1912 – Southampton: Zaoceánský parník Titanic vyplul na svou první plavbu.

Co se slaví v České republice

Státní svátky ČR

1. ledna Nový rok ● Den obnovy samostatného českého státu
8. května Den vítězství
5. července Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července Den upálení mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti

Jak se říká Sare

Domácky se jméno užívá jako Sári, Sárča, Sárka, Sárina, Sárinka, Sáruš, Sáruška, Sáruše aj. Jméno Sára najdeme i ve slovenštině nebo v maďarštině.

Jak oslovit Šárku

zdrobněliny. V běžném hovoru také často slýcháme oslovení jako Šári, Štěpi, Tomi, Viki apod. Jsou to tvary domáckých jmen vzniklé původně jako zkrácená podoba zdrobnělin utvořených příponou ‑inka, ‑ička nebo ‑ík, ‑íček: Šárinka –⁠⁠⁠ Šári, Stázička/Stázin(k)a –⁠⁠⁠ Stázi, Tomík/Tomíček –⁠⁠⁠ Tomi.

Jak říkat Bonifácovi

Bony apod. Jméno Bonifác se vyskytuje také v jiných jazycích, mj. ve slovenštině nebo v maďarštině.

Co znamená jméno Bonifác

Bonifác je mužské křestní jméno latinského původu, odvozené z výrazu „homo boni fati“, tj. „muž dobrého osudu/původu“. V ČR slaví svátek 14. května.