Co znamená Lot na výrobku?

Co je to Lot

Lot je standardizované množství aktiva (např. měny, futures kontraktu nebo cenného papíru), se kterým se obchoduje. V některém případu se může jednat i o nejmenší obchodovatelné množství – často u akcií nebo forexu. Obchodování v lotech je realizováno na burzách a velikost lotu stanovuje.

Co znamená zkratka prod

dále prodat {sl.}

Co je to REF

Chyba #REF!

se zobrazí, když vzorec odkazuje na buňku, která není platná. To se nejčastěji stává, když se buňky, na které vzorce odkazují, odstraní nebo se do nich vloží něco jiného.

Co je Lot Size

Standardní lot je ekvivalentem 100 000 jednotek podkladové měny na forexu. Kromě lotů je možné rovněž obchodovat mini a mikro loty. Mini lot představuje 10 000 jednotek měny a mikro lot 1000.

Jak počítat pips

druhá číslice za desetinnou čárkou se nazývá pip. Platí tedy, že u forexu 1 pip = 10 bodů. V případě, že chcete znát hodnotu pipu nebo bodu Vámi zvoleného měnového páru, můžete se podívat do Specifikační tabulky finančních nástrojů, sloupce „Hodnota pipu“ nebo „Minimální změna ceny“.

Co se stane v případě že úroveň marže na vašem obchodním účtu klesne pod 50 %

Pokud tento indikátor klesne pod 50%, Vaše obchodní pozice s největší ztrátou bude automaticky uzavřena v rámci zabudovaného ochranného mechanismu – tzv. stop out. Tento mechanismus Vás chrání před tím, abyste se nedostali do ještě větší ztráty.

Co je pip a lot

Pip je zkratka pro point in percentage a představuje nejmenší možný pohyb na forexu. Okvykle se jedná o 0,0001 USD pro dolarové páry, což představuje setinu procenta. Může se zdát, že jde o nepatrnou změnu v ceně, nicméně při obchodování plných lotů se tato malá změna přepočítává na obrovské množství jednotek měny.

Co je to hodnota pípu

point in percentage, zkr. pip) . Je to míra pohybu ve směnném kurzu mezi dvěma měnami. Ve většině forexových měnových párů je jeden pip pohyb na čtvrtém desetinném místě (0.0001), a tudíž je ekvivalentem k 1/100 1%.

Co je uroven marže

Úroveň marže je marže, kterou má obchodník dostupnou pro otevřené pozice. Je vyjádřena procentem a je to poměr jmění k používané marži. Pokud má hodnotu 100%, znamená to, že dostupná marže je používána a žádné další obchody nemohou být otevřeny. Vypočítá se: Úroveň marže=Jmění/Marže * 100.

Co je volná marže

Volná marže představuje hodnotu Vašeho kapitálu, který můžete v daném okamžiku použít pro otevření nových obchodů nebo pro krytí negativních cenových pohybů na Vašich otevřených obchodech.

Co je to spread

Ve finančnictví představuje spread rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou daného finančního instrumentu. Může se jednat o ceny akcií, dluhopisů, měn, komodit, futures, opcí, apod. Jinými slovy jde o hodnotu, o kterou se liší nejvyšší nabízená cena a nejnižší poptávaná cena.

Co to je margin call

Margin Call, známý také jako margin stop, je ochranné opatření, které pomáhá obchodníkům řídit riziko a předcházet dalším ztrátám. Jedná se o oznámení od vašeho makléře, že vám hrozí možnost nuceného uzavření některých nebo všech vašich pozic – jejich likvidace.

Jak funguje marže

Marže v ekonomii vyjadřuje výnos z prodeje, jde o podíl mezi ziskem a prodejní cenou. Zisk je zde rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (tj. bez započítání provozních nákladů) na pořízení ekonomického statku (zboží, služby). Marže se vyjadřuje v procentech nebo absolutně (pak ji označujeme jako zisk).

Co je to leverage

Leverage neboli páka je nástroj, díky kterému může obchodník využívat půjčené peníze, aby zvýšil potenciální návratnost investice (nebo její ztrátu). Může se také jednat o pojem týkající se nastavení firemního kapitálu, kdy společnost využívá cizích peněz. Páka se běžně využívá při obchodování futures a měnových párů.

Co to je hodnota pípu

point in percentage, zkr. pip) . Je to míra pohybu ve směnném kurzu mezi dvěma měnami. Ve většině forexových měnových párů je jeden pip pohyb na čtvrtém desetinném místě (0.0001), a tudíž je ekvivalentem k 1/100 1%.

Co je uroven marze

Úroveň marže je marže, kterou má obchodník dostupnou pro otevřené pozice. Je vyjádřena procentem a je to poměr jmění k používané marži. Pokud má hodnotu 100%, znamená to, že dostupná marže je používána a žádné další obchody nemohou být otevřeny. Vypočítá se: Úroveň marže=Jmění/Marže * 100.

Co je margin close

Margin Call, známý také jako margin stop, je ochranné opatření, které pomáhá obchodníkům řídit riziko a předcházet dalším ztrátám. Jedná se o oznámení od vašeho makléře, že vám hrozí možnost nuceného uzavření některých nebo všech vašich pozic – jejich likvidace.

Jaká je dobrá marže

Pro většinu podniků pak platí, že by měly usilovat o ziskovou marži nad 25 %. Tento ukazatel je používán k zhodnocení toho, jak je podnik schopen dostát krátkodobým finančním závazkům. Zjednodušeně řečeno ukazuje, kolik korun má firma v aktivech ve srovnání s tím, kolik korun má v závazcích.

Jaký je rozdíl mezi marži a přirážkou

PŘIRÁŽKOU tedy myslíme navýšení nákupní ceny a tím vytvoření ceny prodejní (lze nazvat „procenta zdola“). MARŽÍ, snad lépe výnosem, označujeme podíl našeho navýšení na prodejní ceně (lze nazvat „procenta shora“).

Co je to CFD akcie

Co jsou to rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) jsou populární typ derivátů ve světě financí. Deriváty jsou časově omezené smlouvy, které „odvozují“ svou hodnotu od výkonu aktiva na trhu. CFD vám umožňují spekulovat na nejrůznějších finančních trzích – akcie, indexy, komodity, forexové páry a kryptoměny.

Jak funguje margin

Nakupování na marži znamená, že nám broker poskytne peníze, takže my jako obchodník zaplatíme pouze část celkové hodnoty. Marže je část hodnoty celkové velikosti nákupu nebo prodeje, kterou má obchodník na účtu. V praxi se jedná o peníze, které jsou brokerem blokovány na obchodníkově účtu po dobu obchodu.

Jak vypočítat prodejní cenu

Prodejní cena = Skladová cena * (100+X%) / 100). Místo skladové ceny je často jako základna pro výpočet používána nákupní cena apod. Tvorba prodejních cen prostřednictvím přirážek je podporována Kaskádou, viz. Definice ceníkových prodejních cen (v prodejních cenících).

Jak se pocita prodejni cena

Tvorba prodejní ceny

Přirážka je tak často používána při definování prodejních cen zboží, kdy obchodník stanoví, že chce mít na zboží X% přirážku a následně o dané procento navýší prodejní ceny. Prodejní cena = Skladová cena * (100+X%) / 100).

Jak vysoká může být marže

Marže se vyjadřuje v procentech nebo absolutně (pak ji označujeme jako zisk). Při výpočtu marže v procentech představuje prodejní cena základ 100 %, a proto výsledek nemůže překročit hranici 100 %. Naopak obchodní přirážka při výpočtu vychází z nákupní ceny a hranici 100 % překročit může.

Co je to ETF

ETF (Exchange Traded Fund neboli burzovně obchodovaný fond) je produkt, který kopíruje ceny nějakého podkladového aktiva. Tím může být komodita, dluhopis, akciový index nebo koš jiných aktiv. Na rozdíl od podílových fondů, obchodování ETF probíhá jako u běžné akcie na burzovních trzích.