Jak citovat normy ISO?

Jak správně citovat normy

Řada a číslo normy. Název normy. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, počet stran.
Archiv

Jak citovat Čsú ISO 690

Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování].
Archiv

Jak napsat citaci zákona

Citovat lze: Předpis. např: zákon č. 40/1964 Sb. Paragraf, Článek. např: § 100 zákona č. 40/1964 Sb. Odstavec, Odrážka, Věta.

Jak citovat článek na internetu ISO 690

Název vedlejší webové stránky. Název hlavní webové stránky / webového sídla: podnázev hlavní webové stránky [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování.

Co je ČSN ISO 690

Citační norma ČSN ISO 690:2022: Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady. 1.12.2022 vstoupila v platnost nová verze ČSN ISO 690:2022. Tyto stránky postupně upravujeme. I nadále by měla norma tvořit rámec pro tvorbu citačních stylů.

Co je to ISO 690

Třetí vydání citační normy ISO 690 z roku 2010 (česky vydáno v březnu 2011) nahradilo předchozí normy ISO 690 a ISO 690-2. Norma ISO 690 patří v České republice mezi často doporučované metodické pokyny pro citování v kvalifikačních pracích na českých univerzitách.

Jak správně číst zákony

Skládá se z pořadového čísla předpisu, lomítka a roku, ve kterém byl předpis vyhlášen. (například Ústava České republiky má č. 1/1993 Sb., občanský zákoník č. 89/2012 Sb.).

Jak citovat Harvardsky styl

Obecná pravidla pro Harvardský systém

✓ Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě (jméno, rok, rozsah stran). v závorce pouze autora a rok. Bibliografické citace jsou uspořádány v seznamu zdrojů v abecedním pořadí podle příjmení autorů (dále podle roku, pak podle názvu).

Jak udělat citaci z webové stránky

Název webového sídla. Vedlejší názvy webového sídla [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, datum aktualizace/revize [datum citování].

Jak se cituje z internetu

V citaci vybrané stránky nebo příspěvku se před adresou URL píše „Dostupné z:“ – neuvádí se však pouze url adresa webového sídla, jako např. „Dostupné z: www.idnes.cz“, ale celá url adresa, na které byl daný příspěvek/část webu nalezen.

Jak správně citovat obrázek

Obecná struktura:Jméno tvůrce grafického díla. Název grafického díla. Vedlejší názvy [alternativní názvy] [druh nosiče/technika].Znak benediktinského řádu [fotografie]. In: JIRÁSKO, L.ENDER, J. N. Portrét neznámé dámy v bílých šatech a v bílém klobouku [olejomalba]. In: SOBKOVÁ, Helena.

Jak se rádi citace

Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena). V případě více děl jednoho autora řadíme díla podle roku vydání – nejmladší díla jsou uvedena jako první. Na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace samotné uvádíme v poznámce pod čarou.

Jak hledat v zákonech

Pokud mám zájem vyhledat konkrétní znění nějakého zákona, na Zákonech pro lidi to můžu udělat velmi jednoduše. Stačí když zadám zkratku a příslušný paragraf, např. noz § 96, a okamžitě se otevře stránka s tímto konkrétním požadovaným předpisem.

Jak psát ve znění pozdějších předpisu

Při obvyklé citaci novelizovaného zákona se uvádí jeho původní označení s dodatkem: „ve znění zákona…“, anebo, bylo-li novel více, lze použít dodatku: „ve znění pozdějších předpisů“ nebo „ve znění novel“. (Např. Ústava České republiky je „ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)

Jak správně parafrázovat

Jak parafrázovat. O parafrázování hovoříme tehdy, jestliže ve vlastním textu stručně a jednodušeji formulujeme myšlenku, která v citovaném zdroji byla prezentována podrobně. Parafrázování rozhodně neznamená, že bychom převzali původní myšlenku a jen v ní vyměnili některé ze slov.

Jak vytvořit citaci

Vytvoření bibliografie, citací a odkazůUmístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat.Přejděte na Odkazy >styla zvolte styl citace.Vyberte Vložit citaci.Zvolte Přidat nový zdroj a vyplňte informace o zdroji.

Jak citovat webovou stránku APA 7

Webová stránka Příjmení, J. (Rok, Měsíc Den). Název online obsahu/konkrétní stránky. Název webových stránek.

Jak citovat webové stránky bez autora

Ve Vašem případě pokud webová stránka nemá autora, citovali bychom ji pod jménem stránky, tj. Barthelův test a poté rok.

Jak citovat obrázky v diplomce

Pokud citujete obrázky nebo grafy, za názvové údaje do hranaté závorky je třeba uvést, o jaký druh zdroje se jedná, např. [obrázek], [graf]… Pokud je součástí nějakého dokumentu, uvedeme do citace kterého.

Jak citovat obrázky v diplomové práci

Obecně platí, že obrázky by měly být citovány ihned při použití přímo v bakalářské práci, tzn. umisťujeme je k danému obrazci dle citační normy a pokynů školy. Pokud by takové zařazení působilo rušivě (např. u rozsáhlých ilustrací), můžeme zvážit jejich zařazení do samostatné přílohy.

Co je ISO 690

Citační norma ČSN ISO 690:2022: Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady. 1.12.2022 vstoupila v platnost nová verze ČSN ISO 690:2022. Tyto stránky postupně upravujeme. I nadále by měla norma tvořit rámec pro tvorbu citačních stylů.

Jak má vypadat citace v textu

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak číst název zákona

je součástí názvu. Názvy zákonů mají následující strukturu: číslo zákona/rok, ze kterého zákon je, Sb., takže například často zmiňovaný NOZ je zákon č. 89/2012 Sb. Stejně tak jako se v názvu společnosti nepřekládá „a. s.“, nepřekládáme ani Sb.

Jak se číslují zákony

Své číslování mají i zákony a další právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů. Skládá se z pořadového čísla předpisu, lomítka a roku, ve kterém byl předpis vyhlášen. (například Ústava České republiky má č. 1/1993 Sb., občanský zákoník č.

Co znamená číslo zákona

Své číslování mají i zákony a další právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů. Skládá se z pořadového čísla předpisu, lomítka a roku, ve kterém byl předpis vyhlášen. (například Ústava České republiky má č. 1/1993 Sb., občanský zákoník č.