Jaké i na konci?

Kdy se píše měkké i

Po měkké (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň) píšeme měkké i. Po tvrdé (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme tvrdé y. Po obojetných souhláskách (b, f, l, m, p, s, v, z) se řídíme vyjmenovanými slovy a slovy příbuznými. V takových slovech píšeme tvrdé y, v ostatních případech měkké i.
Archiv

Co je tvrdé Y

Y je 25. písmeno latinské abecedy. Jeho název v češtině je ypsilon nebo tvrdé y. Ve slovech českého původu vyznačuje tvrdou výslovnost předcházejících souhlásek d, t nebo n.

Proč se píše tvrdé Y

V předponě vy-/vý- píšeme vždy tvrdé y/ý. V kořenu píšeme po obojetných souhláskách většinou měkké i/i. Jen v tzv. vyjmenovaných slovech a v slovech s nimi příbuzných (kte- rá mají stejný kořen jako slova vyjmenovaná a jejichž významy spolu souvisí) píšeme tvrdé y/ý.

Kdy se píše po c tvrdé Y

Pokud se podstatné jméno skloňuje podle vzoru hrad, píšeme koncovku -Y, i když následuje po písmenu C. Jak už jsme si řekli dříve, vzor má v pravopise přednost. Píšeme tedy: Na stole ležely tácy s dorty.

Jaké i se píše v příjmeních

měkké -i, např.: Novákovi, Jan a Petr Novákovi, Jana a Petr Novákovi. (Pozor si však musíme dávat na 4. pád: dopis pro Jana a Petru Novákovy.) Příjmení, která se skloňují podle vzoru přídavných jmen, mají dvě možné koncovky: manželé Novotných, Veselých i manželé Novotní, Veselí.

Jaké I

V domácích slovech se po tvrdých souhláskách píše vždy „tvrdé“ y/ý, po měkkých souhláskách vždy jen „měkké“ i/í. Po obojetných souhláskách může následovat jak „měkké“ i/í, „tvrdé“ y/ý.

Co začíná na y

yperit.ypres.ypsiloformníypsilon.ypsilonista.ysat.yterbium.ytong.

Jak se píše paprika

Podíváme se na historii papriky. Wikipedia píše: Paprika (Capsicum) je rod rostlin z čeledi lilkovitých (Solanaceae).

Jak určit iy

Pro psaní koncovek je důležité rozlišení měkkých a tvrdých přídavných jmen, viz téma druhy přídavných jmen. U měkkých přídavných jmen (vzor jarní), píšeme vždy měkké I. U tvrdých přídavných jmen (vzor mladý) píšeme tvrdé Y, nikoliv však ve všech tvarech!

Jaké i se píše na konci příjmení

Pamatujte si, že na schránku si píšeme Novákovi, Skřivánkovi, Dvořákovi či Kocourkovi s měkkým I, protože se jedná o 1. pád.

Jaké i se píše v koncovce Ovi

Pokud přivlastňujeme něco, co je rodu ženského, píšeme vždy koncovku -ovy. Jestliže přivlastňujeme něco, co je rodu mužského neživotného, píšeme koncovku -ovy. Pokud přivlastňujeme něco, co patří k rodu mužskému životnému, musíme napsat v přivlastňovacím přídavném jménu koncovku -ovi. !!!

Jaké I vy všichni

E) Podmět typu my všichni, oni všichni

Zde píšeme v příčestí činném (i trpném) -i. Například: Seděli jsme kolem ohně a povídali si.

Co začíná na K

kadidíra.kadidlo.kadikvrdlák.kadipapír.kadipejskařkadipytlík.kadíra.kadírka.

Co začíná na Q

Výrazy a slova začínající na q, které by vás mohly zajímatquo vadis.quiche.quilling.quasimodo.qwerty.quart.quoad vitam.quoad sanationem.

Proč je paprika s měkkým i

Paprika. Ať už mluvíme o paprice jako koření či zelenině, jedná se vždy o papriku s měkkým I. Toto slovo k nám doputovalo se slovenskými trhovci a jeho původ můžeme hledat ve srbštině či chorvatštině.

Jaké jsou měkké souhlásky

V českých slovech píšeme po měkkých souhláskách (c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň) vždy měkké I. Po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme vždy tvrdé Y.

Jaké i se píše v ženském rodě

měkkým vzorům, tedy vzorům, které mají pouze koncovky s měkkým I. Výjimku tvoří jen vzor žena (například tvar ženy), ten ale snadno poznáme podle typického zakončení na -A. Pokud tedy končí podstatné jméno ženského rodu na jiné písmeno než -a, víme, že v něm píšeme měkké I.

Jak se správně píše příjmení

Pamatujte si, že na schránku si píšeme Novákovi, Skřivánkovi, Dvořákovi či Kocourkovi s měkkým I, protože se jedná o 1. pád. Oznamujeme totiž, kdo (co) v tomto bytě či domě bydlí. Stejně píšeme i příjmení na adresu dopisu, protože říkáme, kdo (co) je příjemcem pošty.

Jak správně oslovovat příjmením

Kdybyste chtěla k oslovení připojit titul, nebo oslovit příjmením i jménem, musíte použít 5. pádu: pane doktore/inženýre Nováku; Petře Nováku, apod. Pokud jde o zakončení: vzor pán není striktním předpisem, jak skloňovat, nýbrž vybraným slovem, které má případy shrnovat.

Jaké i Novákovi

Jana a Iva Novákovy

Pokud píšeme o rodině Novákových, napíšeme Novákovi s měkkým I. Po stejné koncovce „sáhnou“ také Skřivánkovi, když si nadepisují jméno na poštovní schránku. Označení rodiny totiž automaticky zahrnuje i tatínka nebo dědečka, který propůjčí právě měkkou koncovku -ovi.

Jaké I po my

Při psaní zájmen my a mi je nejdůležitější uvědomit si, jestli zájmeno zastupuje pouze jednu osobu nebo jestli se týká více osob. Pokud mluvíme o 2 a více lidech, musíme napsat Y. Jestliže se věta vztahuje na jednu jedinou osobu, píšeme I měkké.

Jaké i se píše u sloves

V mužském rodě je nejdříve potřeba zjistit, jestli jde o životný nebo neživotný tvar. U neživotného tvaru píšeme vždy y a u životného i. Měkké i píšeme i tam, kde jde o několikanásobný podmět a je v něm alespoň jeden podmět mužského rodu životného. V ostatních případech píšeme tvrdé y.

Co začíná na I

ínó (thébská bohyně zamlžené oblohy)ínó (řecká královna proměněná v mořskou bohyni)ínó (dcera krále kadma)íó (řecká milenka diova)íó (diova milenka)íó (milenka diova)ír (seveřan slovensky)ír (evropan (slovensky))

Co začíná na G

gejošgejselka.gekon.gelstapo.genderál.genderbaba.genderista.genderman.

Jaký je rozdíl mezi paprikou a kapií

Kapie je skupina kultivarů druhu paprika setá (Capsicum annuum), která se vyznačuje tím, že je sladká (nepálivá), tj. na rozdíl od feferonek kapie neobsahují žádný kapsaicin. Další odlišností od nich je větší velikost. Vyskytují se v různých barvách, od zelené přes žlutou až po červenou.