Jaké jsou nejčastější typy poruch příjmu potravy?

Jak zjistit jestli mám poruchu příjmu potravy

Nápadné chování při jídleúplné vyřazení konkrétního typu potraviny z jídelníčku, např.čím dál větší omezování konzumace i zdravých potravin; již silně omezený výběr „přijatelných“ potravin je omezován ještě více; potraviny jsou rozlišovány na „správné“ a „špatné“;vynechávání jídel, nepravidelnost v jídle;

Co patří mezi PPP

Mezi základní formy poruch příjmu potravy (PPP) patří mentální anorexie, mentální bulimie a záchvatovité (nutkavé) přejídání.

Co způsobuje PPP

Jsme pořád v kalorickém deficitu: U lidí, kteří mají dlouhodobě vyšší energetický výdej, než je příjem, se rovněž zvyšuje riziko vzniku PPP. To se může objevit i v období intenzivního růstu (puberta), jiného onemocnění či nadměrného cvičení. Jídlo v nich může vyvolávat strach z nechtěného přibírání.
Archiv

Co je to porucha příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (zkráceně PPP) jsou duševní poruchy spojené s neschopností přijímat potravu v přiměřeném množství a úzce souvisejí s nevhodným vnímáním vlastního těla (poškozeným sebeobrazem). Nejčastěji se v tomto kontextu hovoří o mentální anorexii a bulimii.

Jak se zbavit PPP

Ideální je spolupráce s několika odborníky z různých oborů – zasahovat by měl praktický lékař, psycholog i nutriční terapeut či výživový poradce. Je důležité u jedince najít a odstranit příčinu vzniku PPP, pracovat s jeho sebevědomím, učit ho zvládat krizové situace i prosazovat své potřeby.

Jak zacina PPP

Na začátku lze vypozorovat určité rizikové chování – držení diet (rozvinuté zejména u žen), rostoucí nespokojenost s vlastním tělem, přání zhubnout, vynechávání hlavního jídla aj.

Jak se uzdravit z PPP

Z psychoterapeutických přístupů se nejčastěji používá kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Pomáhá změnit nežádoucí jídelní chování (záchvaty přejídání, zvracení a nadužívání diuretik, laxativ, restrikci příjmu potravy, vyhýbavé chování) a navodit normální jídelní režim.

Co je to Orthorexie

Ortorexie (latinsky Orthorexia nervosa) je psychické onemocnění, které lze přeložit jako správná chuť (z řec. orthos = správné, orexis = chuť). Jedná se o patologickou posedlost zdravou výživou a biologicky čistými potravinami, proto ji také řadíme mezi poruchy příjmu potravy.

Jak poznat začínající anorexii

Jak poznat anorexiiDošlo k velkému úbytku váhy za krátký čas.Jedinec často mluví o dietách a jídle.Odmítá jíst na veřejnosti.Používání výmluv jako: „Už jsem jedla. “Izoluje se od ostatních.Má výkyvy nálad.Nadměrně cvičíPřehnaně kontroluje složení veškerých potravin.

Co je Orthorexia

Orthorexie (latinsky orthorexia nervosa) je psychická porucha, při které se člověk (ve větší míře, než která je považována za „normální“) upíná na zdravou stravu. Orthorektikem je tedy ten, komu myšlenky na zdravé stravování zabírají většinu času a při porušení svých stravovacích zásad se cítí provinile.

Jak na záchvatovité přejídání

Léčba je složitá a vyžaduje spolupráci mnoha odborníků

i psychologem), během které se společně snaží rozpoznat spouštěč onemocnění, zlepšit vnímání sama sebe a pokusit se zabránit dalším záchvatům přejídání. Součástí léčby je často i farmakoterapie (antidepresiva, antiobezitika, antikonvulziva).

Co je to Drunkorexie

Drunkorexie a alkorexie jsou velmi nebezpečné formy závislosti na alkoholu, které jsou spojené s poruchou příjmu potravy. Toto onemocnění postihuje hlavně mladší konzumenty a převážně ženy. Ohroženi jsou však i ženy či muži středního nebo zralého věku.

Jak se projevuje Ortorexie

Zastánci ortorexie jsou radikálními odpůrci uměle hnojených, geneticky upravovaných potravin bez použití chemických konzervantů a barviv, zaměřují se zásadně a bez výjimky na bio potraviny ze specializovaných obchodů s tím, že odmítají jakékoliv jiné způsoby stravování.

Jaký je rozdíl mezi anorexií a mentální anorexií

Anorexie vs mentální anorexie

Jde tedy o příznak ztráty chuti k jídlu a ne vždy je způsobena psychickými problémy nebo pocitem, že je jedinec obézní a že musí zhubnout jako je tomu u mentální anorexie, která je již klasifikovaná jako psychická porucha.

Co způsobuje anorexie

Příčiny mentální anorexie nejsou zcela jasné. Předpokládá se význam genetické predispozice. Zpravidla mladá dívka získá chorobný (a velmi často zcela nesprávný) pocit tloušťky, které se chce za každou cenu zbavit, a zkreslenou představu o vlastním těle; dále pak vtíravé, nutkavé myšlenky na udržení nízké hmotnosti.

Co může způsobit přejídání

Záchvatovité přejídání je často spojeno s negativními emocemi, stresem, nespokojeností se sebou samým nebo celkově se svým životem. Tyto pocity jsou pak kompenzovány nárazovou konzumací velkého množství jídla, při kterém částečně a dočasně ustupují.

Co je to Bigorexie

Muskulární dysmorfie (také svalová dysmorfie, bigarexie, bigorexie, vigorexie, svalová dysmorfická porucha, dysmorfofobie, Adonisův komplex, obrácená anorexie) je duševní nemoc vycházející ze syndromu malosti, jejím hlavním příznakem je chorobná závislost na cvičení a snaha o to, být stále mohutnější.

Jak zacina mentální anorexie

Mezi příznaky mentální anorexie se mohou řadit i některé rituály spojené s jídlem, např. extrémně pomalé kousání nebo krájení jídla na velmi malé kousky. Spouštěčem mentální anorexie mohou být i různé situace či životní změny, jako je např. první láska, první delší pobyt v zahraničí nebo změny během puberty.

Jak začíná mentální anorexie

Hlavním příznakem mentální anorexie je přísné odpírání jídla, které může ale nemusí být doprovázeno extrémním cvičením. Aby však mohla být nemoc diagnostikována, musí být u jedince zjištěn rychlý úbytek váhy na takovou hmotnost, která je minimálně o 15 % nižší, než je pro daný věk a výšku normální.

Jak můžu mít anorexii

Prvním krokem léčby je zrušení důsledků hladovění zvýšením tělesné hmotnosti a normální skladba potravy. U lehčích případů toho lze dosáhnout ambulantně, u středně těžkých a těžkých případů je nezbytná hospitalizace. Farmakologická léčba může být často užitečná, zvláště užívání antidepresiv.

Jak se vyléčit z přejídání

Léčba je složitá a vyžaduje spolupráci mnoha odborníků

i psychologem), během které se společně snaží rozpoznat spouštěč onemocnění, zlepšit vnímání sama sebe a pokusit se zabránit dalším záchvatům přejídání. Součástí léčby je často i farmakoterapie (antidepresiva, antiobezitika, antikonvulziva).

Jak se mám přestat přejídat

8. Zásady všímavého jedení nám pomohou budovat zdravý vztah s jídlemMěli bychom poslouchat své tělo a přestat jíst v ten moment, kdy se cítíme sytí.Jíst v tu dobu, kdy opravdu cítíme fyziologický hlad.Pravidelnost v jídle.Jíst nutričně vyváženou stravu.Omezit další aktivity během jedení (sledování TV, mobil).

Co to je Body Dysmorphia

Dysmorfofobická porucha je onemocnění charakterizované tím, že daný jedinec je přesvědčený o tom, že má jednu či více deformit na povrchu těla. V důsledku toho opakovaně vyhledává lékaře – zejména dermatology, plastické chirurgy a stomatology k odstranění různých nedostatků.

Jak poznám že jsem anorektička

Hlavním příznakem mentální anorexie je přísné odpírání jídla, které může ale nemusí být doprovázeno extrémním cvičením. Aby však mohla být nemoc diagnostikována, musí být u jedince zjištěn rychlý úbytek váhy na takovou hmotnost, která je minimálně o 15 % nižší, než je pro daný věk a výšku normální.

Jak zastavit Zachvat přejídání

Plánujte jídlo, zaměstnejte se

procházka, krátké cvičení, hluboké dýchání, meditace. Uvědomme si, že jídlo nám s naší situací nepomůže, jen na chvíli zapomeneme na naše problémy. Plánujme si jídlo dopředu – můžeme si zapisovat naše jídelníčky do aplikací (MyFitnessPal, Kalorické tabulky atd.).