Jak se chovat k lidem s PPP?

Jak mluvit s lidmi s PPP

Jídelní chování nemocného není třeba příliš komentovat, hledejte neutrální témata (důležitější než to, co říkáte je vaše chování, nezapomínejte, že pro nemocného jste vzor), nesnažte se za každou cenu nemocného léčit.
ArchivPodobné

Jak poznat že má nekdo PPP

Tomu, že někdo trpí poruchou příjmu potravy, mohou nasvědčovat různé projevy nápadného chování při jídle, jako je např. zvýšená konzumace dietních výrobků, velmi pomalé jedení, extrémně důkladné rozžvýkání každého sousta nebo krájení jídla na velmi malé kousky.

Jak bojovat s mentální anorexií

Léčit se dá anorexie hospitalizací i ambulantně. Záleží vždy na stupni závažnosti. V první fázi se léčba zaměřuje na důsledky hladovění, je tedy třeba spravit vnitřní prostředí (popřípadě přidružené zdravotní problémy), obnovit metabolismus a postupně zvýšit tělesnou hmotnost.

Co je typické pro onemocnění bulimia nervosa

Mentální bulimie neboli bulimia nervosa je porucha přijmu potravy, při které nemocný trpí záchvaty přejídání, po kterých následují deprese, pocity viny a tělesný diskomfort. Charakteristickým rysem je kombinace nutričního strádání, epizod přejídání a následného zvracení.

Co delat s PPP

Co mohou dělat rodiče

Diagnóza a léčba poruchy příjmu potravy (jak po stránce tělesné, tak duševní) patří do rukou lékaře. Na léčbu poruch příjmu potravy se některé kliniky dokonce specializují. Jako rodič můžete přispět k tomu, aby vaše dítě uznalo potřebu lékařské péče a podstoupilo léčbu.

Jak se zbavit PPP

Psychoterapie je považována za jednu z nejlepších metod léčby PPP. Pomáhá přijít na to, proč se u konkrétního člověka rozvinula nemoc, pochopit, co člověka ovládá, změnit svůj postoj a nalézt strategii vedoucí k větší spokojenosti klienta.

Jak zacina PPP

Na začátku lze vypozorovat určité rizikové chování – držení diet (rozvinuté zejména u žen), rostoucí nespokojenost s vlastním tělem, přání zhubnout, vynechávání hlavního jídla aj.

Jak na záchvatovité přejídání

Léčba je složitá a vyžaduje spolupráci mnoha odborníků

i psychologem), během které se společně snaží rozpoznat spouštěč onemocnění, zlepšit vnímání sama sebe a pokusit se zabránit dalším záchvatům přejídání. Součástí léčby je často i farmakoterapie (antidepresiva, antiobezitika, antikonvulziva).

Jak se uzdravit z PPP

Z psychoterapeutických přístupů se nejčastěji používá kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Pomáhá změnit nežádoucí jídelní chování (záchvaty přejídání, zvracení a nadužívání diuretik, laxativ, restrikci příjmu potravy, vyhýbavé chování) a navodit normální jídelní režim.

Jak řešit PPP

Jaká léčba funguje PPP jsou specifická onemocnění, neexistuje univerzální rada pro každého. Někomu stačí konzultace s psychologem, jiný musí projít složitou hlubinnou terapií. Vždy záleží na konkrétním pacientovi i na jeho odhodlání se nemoci postavit.

Jak se uzdravit z bulimie

Cílem léčby bulimie je „normalizovat“ stravovací návyky a stabilizovat tělesnou hmotnost. Toho lze dosáhnout většinou pomocí psychoterapie. V některých případech je nutné užívat i léky. Léčba se soustředí nejen na tělesná, ale i duševní souběžná onemocnění.

Jak pomoci lidem s bulimii

Co mám dělat, když trpím já (nebo někdo v mém okolí) mentální anorexií nebo bulimiíZajímejte se o člověka, ne o nemoc.Nenuťte jíst, při stolování raději odvádějte pozornost od jídla samotného, obrňte se trpělivostí.Nedávejte nevyžádané rady.Vyhněte se jakémukoli hodnocení postavy.Nehledejte viníka, ale řešení.

Jak se dostat z PPP

1. Biologické faktory, které mohou vést ke vzniku poruch příjmu potravy. V okolí máme člověka s PPP či jiným psychickým onemocněním: Pokud náš rodič, sourozenec nebo jiný blízký příbuzný trpí psychickou poruchou, zvyšuje se i nám riziko vzniku těchto onemocnění včetně poruch příjmu potravy.

Co zpusobuje PPP

Jsme pořád v kalorickém deficitu: U lidí, kteří mají dlouhodobě vyšší energetický výdej, než je příjem, se rovněž zvyšuje riziko vzniku PPP. To se může objevit i v období intenzivního růstu (puberta), jiného onemocnění či nadměrného cvičení. Jídlo v nich může vyvolávat strach z nechtěného přibírání.

Jak se uzdravit z poruchy příjmu potravy

Kromě léků určených pro léčbu somatických nemocí vyvolaných poruchou příjmu potravy se nejčastěji předepisují antidepresiva. Ty pomáhají zvládat úzkostné a depresivní stavy, které často doprovázejí poruchy příjmu potravy.

Co způsobuje PPP

Jsme pořád v kalorickém deficitu: U lidí, kteří mají dlouhodobě vyšší energetický výdej, než je příjem, se rovněž zvyšuje riziko vzniku PPP. To se může objevit i v období intenzivního růstu (puberta), jiného onemocnění či nadměrného cvičení. Jídlo v nich může vyvolávat strach z nechtěného přibírání.

Co může způsobit přejídání

Záchvatovité přejídání je často spojeno s negativními emocemi, stresem, nespokojeností se sebou samým nebo celkově se svým životem. Tyto pocity jsou pak kompenzovány nárazovou konzumací velkého množství jídla, při kterém částečně a dočasně ustupují.

Proč se člověk přejídá

Jídlo je pro mnohé prostředkem k uvolnění a relaxaci. Například stres, úzkost, potlačované potřeby či emoce, které neventilujeme, odmítáme či si jich nevšímáme, se v těle hromadí tak dlouho, dokud je neuvolníme.

Jaké jsou poruchy příjmu potravy

Formy poruch příjmu potravy

Rozlišujeme v zásadě tři „klasické“ formy: mentální anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání.

Co delat kdyz mám PPP

Ve většině případů je potřeba postiženého nejprve přesvědčit o tom, že je zapotřebí vyhledat pomoc lékaře. Toho můžete zkusit dosáhnout například následujícími způsoby: Získejte vhled, teprve potom jednejte. Porucha příjmu potravy v žádném případě není „normální fází puberty“, která sama od sebe zase odezní.

Jak vznikaji poruchy příjmu potravy

Mezi spouštěče poruch příjmu potravy řadí psychologové i problémy při psychickém zvládání tělesného vývoje (zvláště v období puberty), nadměrné nároky, traumatické zážitky (např. sexuální zneužívání nebo negativní sexuální zážitky, ale i zážitky z rozchodů).

Jak si ulevit po přejedení

Určitě se nesnažte kompenzovat přejedení vyvoláním zvracení nebo užíváním laxativ, protože nejde o fyziologické procesy a pro tělo mohou být mnohem horší než to, že je potřeba strávit o něco více jídla. Zkrátka a dobře, jediné, co pomůže, je odlehčení jídelníčku a pohybová aktivita.

Jak se vyléčit z přejídání

Léčba je složitá a vyžaduje spolupráci mnoha odborníků

i psychologem), během které se společně snaží rozpoznat spouštěč onemocnění, zlepšit vnímání sama sebe a pokusit se zabránit dalším záchvatům přejídání. Součástí léčby je často i farmakoterapie (antidepresiva, antiobezitika, antikonvulziva).

Co se děje v těle po jídle

Z látek, které přijaly z potravy tvoří ty látky, které naše tělo potřebuje a takto upravené živiny posílají dále do krevního řečiště. Naopak látky, které tělo nezužitkuje, či jsou dokonce škodlivé, játra přeměňují v jiné látky, probíhá tedy proces detoxikace a tyto látky jsou pak z těla odstraněny.

Jak se vyléčit z PPP

Z psychoterapeutických přístupů se nejčastěji používá kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Pomáhá změnit nežádoucí jídelní chování (záchvaty přejídání, zvracení a nadužívání diuretik, laxativ, restrikci příjmu potravy, vyhýbavé chování) a navodit normální jídelní režim.