Jak probíhá CT zad?

Jak se provádí vyšetření CT

Kontrastní látka je v převážné většině případů aplikována automatickým injektorem – pumpou v určité fázi vyšetření. Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal (jakýkoliv pohyb znehodnocuje zobrazení) a mikrofonem dostává pokyny k zadržení dechu, nádechu či výdechu. Celé vyšetření běžně trvá maximálně do 10 minut.
ArchivPodobné

Jak dlouho je kontrastní látka v těle

Rychlost vylučování je možné urychlit zvýšeným příjmem tekutin v době po vyšetření. V každém případě se však látka vyloučí z organismu během jednoho dne (24 hodin). Záření, které použitý radionuklid emituje, je velmi slabé a jeho intenzita rychle klesá se vzdáleností od pacienta.

Jak se podává kontrastní látka

Kontrastní látka se může aplikovat přímo do tělesné dutiny (zažívací trakt, močový měchýř, ale např. i vývody různých žláz). Při podání do žíly se kontrastní látka kumuluje (hromadí) ve specifickém orgánu (např. v ledvině), při podání do tepny (angiografie) se zobrazí tepenné cévní řečiště a příslušné kapiláry.

Co se pije před CT

Během 1,5 až 2 hodin před samotným vyšetřením je třeba začít pít neperlivé nápoje (voda, čaj) v množství 0,5 litru/30 minut-průběžně do vyšetření.

Jak se chovat po CT

Kontrastní látka se převážně vylučuje ledvinami, je tedy vhodné po vyšetření zvýšit příjem tekutin, pokud to není v rozporu s Vaším zdravotním stavem či léčbou. Tím se vyloučení této látky urychlí. Pokud se Vaše vyšetření obešlo bez podání kontrastní látky, pak můžete ihned po vyšetření odejít.

Jak moc škodí CT

Ano, CT vyšetření je bezpečné. Protože však CT využívá rentgenových paprsků, je pacient v riziku expozice takovému rentgenovému – ionizujícímu záření, podobně jako u jiných RTG vyšetření.

Jak dlouho trvá CT vyšetření

Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal (jakýkoliv pohyb znehodnocuje zobrazení), případně dostává pacient mikrofonem pokyny k zadržení dechu, nádechu či výdechu. Celé vyšetření běžně trvá 5-20 minut, s výjimkou zavedení kanyly do žíly je nebolestivé.

Co je lepší CT nebo magnetická rezonance

Magnetická rezonance je skvělá k zobrazení měkkých tkání, u jejichž vyšetření pak není ani potřeba kontrastní látka. U CT je naopak měkká tkáň spíš taková nevýrazně šedá, takže MR v tom bude vždy lepší. CT je zase lepší na kostěné struktury, plus má výhodu, že je to vyšetření kratší.

Jak dlouho se ceka na výsledky z CT

Čekací doba na vyšetření magnetickou rezonancí nebo CT může být jeden týden, ale také až půlrok. Doba se většinou odvíjí od počtu takových přístrojů v kraji.

Kdy se dělá CT

CT mozku. Provádí se při cévních mozkových příhodách, při úrazech, při podezření např. na nádor nebo jiný nitrolební patologický útvar. Současně lze posoudit i okolní zachycené tkáně.

Jak dlouho se čeká na CT vyšetření

Čekací doba na vyšetření magnetickou rezonancí nebo CT může být jeden týden, ale také až půlrok. Doba se většinou odvíjí od počtu takových přístrojů v kraji.

Jak dlouho trvá CT

Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal (jakýkoliv pohyb znehodnocuje zobrazení), případně dostává pacient mikrofonem pokyny k zadržení dechu, nádechu či výdechu. Celé vyšetření běžně trvá 5-20 minut, s výjimkou zavedení kanyly do žíly je nebolestivé.