Jak rychle roste topol černý?

Jak rychle roste Topol Cerny

Rychlost jeho růstu je úžasná, roční přírůstek činí 2,5 až 4 metry v závislosti na klimatických a půdních podmínkách. Přitom snese i zaplavení po dobu až 60 dnů, proto jsou pro něj vhodné i podmáčené louky a záplavové oblasti, kde se však sklizeň provádí až v zimě, kdy je půda zamrzlá.

Jak dlouho roste topol

Topol (Populus L.) Opadavé, poměrně rychle rostoucí, většinou vysoké stromy z čeledi Salicaceae. Známe asi 40 druhů rostoucích v severním mírném pásmu; na jih zasahují až po Himaláj. Stromovité druhy dosahující v 10 letech výšky asi 5-8 m, ve 20 letech 8-12 m.
ArchivPodobné

Jak rychle roste topol osika

Pokud založíme plantáž japonského topolu, získáme z jednoho každé 2 až 3 roky okolo 35 tun dřevní štěpky (biomasy).
Archiv

Jak dlouho žije topol

Topol černý je naše původní dřevina.

Je to mohutný strom, může být až 40 m vysoký. Pokud má štěstí, může se dožít věku až 200 roků.
Archiv

Jak zasadit topol

Doba výsadby: Sazenice na podzim (konec října, listopad), případně na jaře (březen, začátek dubna). Řízky na jaře, nejlépe v březnu po prvním oschnutí půdy. Způsob výsadby: Sazenice – dostatečně velká jáma, schovat čípek. Řízky – zapíchnout do půdy a nechat 1 očko nad zemí.

Na co se používá topol

Tradičně je používán i při zánětech prostaty či zánětu močových cest (dezinfikuje moč. cesty). V kombinaci s hořčíkem je topol vhodný při svalových křečích. Zevně topol pomáhá hojit špatně se hojící rány, popáleniny (i od slunce) , hemoroidy, též revmatické bolesti.

Co se dělá z topolu

Dobře vyschlé topolové dřevo se dá použít jako obklad do suchých saun, neuvolňuje pryskyřici. Z topolu se krájely i loubky, třeba na krabičky od sirek. (Samotná sirka se dělala ze „sirkového drátu“, ze smrku.) Osikové dříví je lesklé, používá se i k řezbě a mj.

Jak hoří osika

– stejně jako ostatní měkké dřeviny (například: lípa, borovice, olše, osika, topol či modřín) dobře a rychle hoří. Jako palivové dřevo jsou tyto druhy vhodné pro rychlé dosažení vysoké teploty.

Kde roste topol

Topoly jsou rozšířeny po celém subtropickém, mírném a boreálním pásu severní polokoule. V České republice jsou domácí jen 3 druhy a jeden kříženec. Po celé České republice (kromě vyšších hor) je rozšířen topol osika (Populus tremula). Topol černý (Populus nigra) roste především v nivách nížinných řek.

Jak daleko od sebe sázet Japonský topol

na štěpku (hustota výsadby 12000-15000 ks/ha) – cca 30 cm od sebe v řádku se sponem 2 m. 2. na dřevo (hustota výsadby 7000-9000 ks/ha) – šíře řádků může být 1,6 – 2,0 m podle techniky, kterou zamýšlíme rostliny obdělávat. Vzdálenost rostlin v řádku je 0,5 – 0,7 m.

Jak hoří Japonský topol

Energie rostliny je poměrně vysoká a její výhřevnost můžete kompenzovat množstvím. Tato rychle rostoucí dřevina roste opravdu neuvěřitelně snadno v krátkém období. Již v pátém roce můžete kácet a probírat silnější jedince. Výhodou topolů japonských je, že při spalování nekouří, nepáchnou a navíc hoří i vlhčí.

Jak vypadá strom topol

Jedním z nejkrásnějších topolů vůbec je topol chlupatý (Populus lasiocarpa), pocházející ze střední Číny. Je to 10-20 m vysoký strom s kulovitou ale řídkou korunou a velkými listy, které bývají 15-30 cm dlouhé, zespodu světleji plstnaté, s načervenale zbarvenou žilnatinou i řapíky.

Jak vypadá topol černý

Kmen topolu černého je plnodřevný, rovný, u starších jedinců svalcovitý a často pokroucený. Dřevo bývá v jádře světle hnědavé, bez dřeňových skvrn, poměrně hrubé a velmi lehké. Kůra v mládí šedobílá, později se od báze kmene nahoru tvoří hluboce trhlinatá hnědošedá borka.

Jak je vysoký topol

Topol je opadavý strom. Plodem je tobolka, která se otvírá chlopněmi. Je známo až 110 druhů. Běžně dorůstá do výšky okolo 2 – 12 m, některé kultivary až k 16 m.

Jaké dřevo je nejtvrdší

Habr je z našich dřev nejtvrdší a touto vlastností se může srovnávat jen s akátem či javorem babykou.

Které dřevo hoří nejdéle

Jaké dřevo je nejvhodnější

dřevo – dub, buk, jasan, habr nebo dřevo z ovocných stromů. Tato dřeva hoří sálavým plamenem a zanechávají velké množství rozžhavených uhlíků, ze kterých sálá příjemné teplo po dlouhé hodiny.

Jak stříhat Japonský topol

Polena jdou řezat i štípat za syrova dobře, za sucha to bude horší, stejně jako s jiným dřevem. V zimě sklidíme, nakrátíme na míru, rozštípneme na polínka. Topol naštěstí nezkřenčí jako bříza, nebo některé vrby, je tedy možné nechat silnější polénka i vcelku.

Jak topit Topolem

Topit se dá v podstatě jakýmkoliv dřívím, až na pár výjimek. Například topol je k topení absolutně nevhodný, protože má velkou popelnatost a nízkou výhřevnost. Největší výhřevnost mají takzvané tvrdé dřeviny – buk, dub, habr, jasan.

Jak množit Japonský topol

Topoly se sázejí jako řízky nařezané z jednoletých prýtů. Ty se odebírají ve speciálních každoročně seřezávaných porostech – matečnicích – nejlépe v únoru až březnu. Optimální délka řízku japonského topolu je 20–25 cm. Evropský standard tloušťky (průměru) výsadbyschopného řízku je 0,8 cm na horním konci.

Které dřevo je nejtěžší

Objemová hmotnost. Nejtěžší dřevinou světa je považována Black Ironwood, česky přeložitelné jako Černé železné dřevo, jehož hodnota se uvádí 1355 kg/m3.

Jaké je nejdražší dřevo na světě

Jde o tzv. oudh, neboli agarové dřevo. Pochází ze stromů Aquilaria crassna, rostoucích na pomezí Thajska a Laosu.

Které dřevo špatně hoří

Mokré dřevo špatně hoří a také vzniká více spalin, ty se usazují na skle či ve spalinových cestách. Větší výdrž a tím pádem i výhřevnost mají tvrdá dřeva – buk, dub, habr. Měkké dřevo se rychleji rozhoří – smrk, borovice, bříza.

Které dřevo se štípe lépe

Vlastnosti dřeva

Tak například tvrdé dřevo (buk, dub, javor, jasan, …) se štípe mnohem lépe než sukovité dřevo měkké (smrk, borovice, topol, jedle, …). Každé dřevo se liší strukturou, pevností a dalšími vlastnostmi a právě tyto vlastnosti definují jeho využití.

Jak dlouho schne Japonský topol

V prvním případě je možné nechat kmeny ležet na hromadách a vysychat 100–190 dní vlivem povětrnostních podmínek. Po uplynutí této doby dosáhne obsah vody v dřevě rovnovážného stavu okolo 20–35 % (dle vnější vlhkosti) a další dosoušení by bylo nutné dělat za použití sušiček ( což je neekonomické).

Jak hoří túje

Když začnou hořet túje, které vypadají navenek zelené, ale uvnitř živého plotu jsou zcela suché, tak hoří podobně jako suchá tráva. Ohořelé nemusí být jen túje, ale poškozené od požáru mohou být i hroby, žárem popraskají dekorace, sežehnuté mohou být i fotografie a nápisy na hrobech.