Jak se sazi vrba?

Jak Narizkovat vrbu

Jehnědy otrhejte a výhony s několika pupeny nařežte na 20 až 30 cm dlouhé kousky. Řízky snadno zakořeňují ve vodě. Hrozí-li noční mrazíky, přeneste nádobu do chladné místnosti. Řez veďte vždy asi centimetr od pupenu.
Archiv

Jak pěstovat vrbu v květináči

V KVĚTINÁČÍCH

Miniaturní vrby prosperují i v omezeném prostoru. Dobře snášejí tvarování, potřebují stálý dostatek vody, světlo a v zimě ochranu proti mrazu. Z trpasličích vrb na různě vysokém kmínku si můžete vytvořit pěknou sbírku a doplnit ji kameny nebo vodním prvkem.

Kam zasadit kroucenou vrbu

Spokojí se nejraději s málo výživnou hlinitopísčitou půdou.

Vrbu kroucenou je možno stejně jako většinu vrb tvarovat a udržovat řezem. Výborně snáší i hluboký zmlazovací řez. Pokud jste kreativní, bez obav se pusťte do zahradnického tvoření.

Jak pěstovat vrbu

Vrby většinou vlhkomilné, nejlépe tedy prospívají na dostatečně vlhkých půdách. Některé druhy ale snesou i sušší stanoviště. Všechny ovšem potřebují světlo a raději snesou přímé slunce než stín. Na zeminu zpravidla přílišné nároky nemají, vypěstujete je i v málo výživných hlinitopísčitých půdách.

Kdy Řízkovat vrby

Velkou předností vrb je jejich velice snadné množení řízkováním v lednu až březnu. Můžete si sami nařezat asi 20-30 cm řízky z jednoletých prýtů nebo si je koupit od specializovaných firem.

Čím hnojit vrbu

Lze hnojit chlévskou mrvou v dávce 30-40 kg na ha. Chlévská mrva musí být dobře proleželá a musí se dostatečně zapravit do půdy, aby se dobře rozkládala a působila na kořeny rostlin.

Co potrebuje vrba

Vrbě svědčí slunce a kyprá, výživná půda. Měla by být vlhká, dostatek jarní vláhy vrby potřebují, ale neznamená to, že by snesly kořeny trvale v mokru. Ideální je půda vlhká i propustná zároveň, a také neutrální nebo mírně kyselá – vápník jíva ráda nemá.

Kdy a jak zasadit vrbu

Kdy zasadit vrbu

Vrbu je nejlepší zasadit na podzim nebo na jaře, když není v plném růstu. Máte-li však kvalitní a dostatečně předpěstované sazenice, můžete je umístit do půdy prakticky kdykoliv od jara až do podzimu. Vysazujete-li během vegetačního období, musíte se rostlině více věnovat, zejména co se zálivky týče.

Jak hluboko zasadit vrbu

Vrbový plot na vaší zahradě a jeho stavba: jak hluboko sázet

Různě dlouhé proutí potřebuje různou hloubku. Platí ale, že větší část musí být ponořena v zemi. Metrové pruty musejí být v zemi asi 35–40 cm, zbytek vyčnívá. Kratší asi 30–35 cm proutky, kterých bude asi nejvíce, zapíchneme asi 20 cm do zeminy.

Jak se stříhá vrba

V intervalu 1-2 let zastřihujeme převisající větve, ale vždy až po odkvětu. Jinak bychom se připravili o největší chloubu tohoto stromku – samičí jehnědy až 5 cm dlouhé, známé jako "kočičky". Řez provádíme tak, aby z každé větve zůstalo vždy nejméně 3-5 oček.

Jak casto Zalevat vrbu

Zejména po nasazení bude potřebovat vydatnou zálivku. Zhruba tři dny po zasazení ji zalévejte každý den. Následně stačí, abyste ji dodávali vody dvakrát týdně a s klesající teplotou i jednou týdně. Nesmíte zapomenout ji zalévat i v zimě.

Co zasadit k VRBE

Pod vrbu můžete vysadit krokusy, narcisy, talovíny a další cibuloviny, a živé jarní aranžmá bude neodolatelné. Až odkvetou a zatáhnou listy, mohou je nahradit trvalky.

Co zasadit kolem vrby

Pod vrbu můžete vysadit krokusy, narcisy, talovíny a další cibuloviny, a živé jarní aranžmá bude neodolatelné. Až odkvetou a zatáhnou listy, mohou je nahradit trvalky.

Kdy a jak stříhat vrby

Pro řez vrb se nejlépe hodí období Velikonoc.

Jak tvarovat vrbu

Řez provádíme vždy těsně nad dvojicí vrbových listů, jinak nám budou z koruny trčet nevzhledné drobné větvičky. Ostré nůžky by měly být samozřejmostí. A nezapomeňte, že seříznuté větvičky ochotně zakoření v obyčejné sklenici s vodou. Japonské vrby si tak díky tomu můžete navíc i snadno rozmnožit.

Jak se starat o vrbu

Vrby potřebují dostatek slunce, nesnášejí zastínění. Můžeme je pěstovat i jako nestříhané, v našem případě jako pravidelně stříhané solitérní stromy nebo v malých světlých skupinách. Stářím však mizí jedinečná dekorativní barva kůry vrb a viditelná je pouze na jedno až dvouletých letorostech.

Jak správně ostříhat vrbu

V intervalu 1-2 let zastřihujeme převisající větve, ale vždy až po odkvětu. Jinak bychom se připravili o největší chloubu tohoto stromku – samičí jehnědy až 5 cm dlouhé, známé jako "kočičky". Řez provádíme tak, aby z každé větve zůstalo vždy nejméně 3-5 oček.

Kdy se stříhá převislá vrba

Ihned po odkvětu všechny větve ostříhat na 2 – 4 pupeny. Na jaře stříháme pro docílení souměrné a husté vrby.

Jak stříhat vrby

V intervalu 1-2 let zastřihujeme převisající větve, ale vždy až po odkvětu. Jinak bychom se připravili o největší chloubu tohoto stromku – samičí jehnědy až 5 cm dlouhé, známé jako "kočičky". Řez provádíme tak, aby z každé větve zůstalo vždy nejméně 3-5 oček.

Jak ořezat kroucenou vrbu

Tedy všechny větve ostříháme přibližně 3 – 5 cm od "hlavy". Hlavy vytvoříme včasným seříznutím kosterních větví. Ideálně, když ještě tloušťka kosterních větví nepřesáhne 2 cm. Dáme-li přednost vyššímu tvaru, pak na jaře odstraníme pouze prosychající a zahušťující výhony a vyřízneme přestárlé větve.

Kdy a jak stříhat vrbu

V předjarním období, nejlépe koncem února až začátkem března, pravidelně provádíme udržovací řez vrby. Vrba je dřevina s omezenou životností ( uvádí se max. 80 let), s velice křehkými větvemi, které se při extrémním počasí snadno lámou.

Jak správně ořezat vrbu

Hlavy vytvoříme včasným seříznutím kosterních větví. Ideálně, když ještě tloušťka kosterních větví nepřesáhne 2 cm. Dáme-li přednost vyššímu tvaru, pak na jaře odstraníme pouze prosychající a zahušťující výhony a vyřízneme přestárlé větve.

Kdy ořezat vrbu

Stříhání vrby

Vrbu je vhodné stříhat v období vegetačního klidu, tedy od pozdního podzimu do časného jara. Při řezu odstraňujeme zejména suché, poškozené a překrývající se větve. U všech pěstovaných druhů dbáme také na estetiku, korunu tedy udržujeme v pravidelném tvaru.

Jak tvarovat převislou vrbu

Ihned po odkvětu všechny větve ostříhat na 2 – 4 pupeny. Na jaře stříháme pro docílení souměrné a husté vrby. Sadíme do blízkosti zahradních jezírek, do předzahrádek, jako solitéru do malých zahrad.

Jak stříhat kroucenou vrbu

Řezat můžeme vrby buď na hlavu – odřežeme všechny větve –, nebo strom tvarujeme jako zajímavou bizarní plastiku. Pokud si vytvoříme v prvních letech po výsadbě krásně vytvarovanou kostru, budou nám v dalších letech stačit na ořez jen ostré nůžky a malá pilka. Nebudeme pracně řezat silné větve.