Jak se tvoří rašeliniště?

Jak se tvoří rašelina

Ze zbytků rostlin, které se z důvodu nedostatku kyslíku pod vodou nemohou dostatečně rozložit, se v močálech vytváří první rašelina. Přibývající srážky a nedostatek živin podporují růst rašelinných mechů, které částečně vytvářejí uzavřené mechové porosty. Zpočátku vznikají rašeliny s malou mocností.

Jak si udělat rašeliniště

Jak založit rašeliniště

Rašeliniště se zakládá obdobně jako jezírko. Jediným rozdílem je vybudování přepadu v hloubce asi dvaceti centimetrů, který odvádí přebytečnou vodu. Přepad může posloužit i esteticky – jako občas zaplavované řečiště s vlhkomilnými druhy rostlin. Hotové jezírko naplňte čistou rašelinou.
Archiv

Co roste na rašeliništi

Rostliny rašelinišť

Dominujícími rostlinami jsou rašeliníky a ploníky, kromě nich jsou zde keříčkovitá společenstva s borůvkou, brusinkou, vlochyní, klikvou bahenní, vřesem obecným, kyhankou sivolistou, suchopýrem pochvatým atd.

Co obsahuje rašelina

Rašelina je nahromaděný, částečně rozložený rostlinný materiál. Obsahuje převážně organické látky (celulózu) a organické kyseliny, pH 2–6. Rašelina vzniká v rašeliništích, která se často lidově nazývají močály, bažiny, nebo slatě.

Jak dlouho vzniká rašelina

Rašeliniště vznikají tisíce let

Vznik rašeliny je pozoruhodný přírodní proces, který vyžaduje velmi dlouhý čas. Za rok vznikne pouze milimetrová vrstva. Rašeliniště, která i v ČR dosahují mocnosti 8 metrů, vznikala nejméně 8 000 let.

Jak hluboké je rašeliniště

V bažinách může být až 12 metrů hluboká vrstva hutné, promáčené rašeliny, ale obvyklá maximální hloubka je kolem 7 metrů.

Jak pěstovat rašeliník

Rašeliník je dobré pěstovat v plošnějších trsech, kterým v rašelině dopředu připravíme určité plošky – jen mírně zahloubené, zhruba 10–15 cm. Pokud má tento podivuhodný mech dost vody, může se chovat poměrně expanzivně: Utíká přes okraje sníženin a svým prudkým vývojem zatlačuje ostatní zelenou konkurenci.

Proč nepoužívat rašelinu

Pokud se plocha rašelinišť na světě výrazně sníží, úměrně tomu vzroste riziko záplav a dojde k obrovskému skleníkovému efektu. Někteří odborníci tvrdí, že rašeliniště jsou pro zadržování oxidu uhličitého dokonce zásadnější než deštné pralesy, o kterých se v této souvislosti v posledních letech často hovoří.

Jaký je význam rašeliníku

Rašeliníky jsou specifické a ve světě pokojových rostlin a zahradnictví vážené především pro své schopnosti zadržovat a postupně uvolňovat vodu. Rašeliníkové buňky totiž dokáží pojmout velké množství vody, některé druhy pak až dvacetinásobek své suché hmotnosti.

Kde se v ČR těží rašelina

V samotné České republice může těžit rašelinu pouze společnost Rašelina a. s. (dříve Rašelina Soběslav) a některá lázeňská zařízení. V současnosti jsou průmyslově těžená rašeliniště Branná, Hranice, Světlík, Člunek, Hora sv. Šebestiána a Krásno-Čistá (pouze pro lázeňské účely).

Jak se těží rašelina

Těžit rašelinu z takto tenké vrstvy (v případě lesů navíc s nutností odstranit stromy) by se opravdu nevyplatilo. Těžba rašeliny se proto vždy soustředila na místa, kde je jí nejvíce, tedy vyklenutá vrchoviště. U nich může vrstva nastřádané rašeliny dosáhnout až deseti metrů a rozloha mnoha hektarů.

Na co se používá rašeliník

Hodí se na vnější použití, poslouží k léčbě kožních onemocnění, tedy některých druhů ekzémů, lupénky, při léčbě akné nebo dokonce omrzlin. Může také poskytnout první pomoc při bolestivém bodnutí hmyzem. Dokonce jsem našel i informaci, že rašeliník je možné používat jako prevenci proti obtížnému hmyzu.

Kde roste rašeliník

Roste převážně na vlhkých až zbahnělých půdách, převážně v jehličnatých lesích kolem potůčků nebo na prameništích. Dále pak nepříliš často na zamokřených, rašelinných lukách či zbahněných glejích.

Co použít místo rašeliny

Rašelina ubývá rychleji, než by nám i životnímu prostředí bylo milé. Ve většině případů přitom vůbec není zapotřebí rašelinu používat. Dá se snadno nahradit z domácích zdrojů, kompostem či štěpkou.

Jaké pH má rašelina

Rašelina má sama o sobě mírně kyselou reakci (pH 3,5 – 4,5) což vyhovuje pouze kyselomilným rostlinám. Většina kulturních plodin vč. bylin a zeleniny vyžaduje pH kolem hodnoty 6 a proto je rašelinu potřeba upravit.

Co se vyrábí z rašeliny

Výrobky z rašelinyRašelinové termofory.Rašelinová kosmetika.

Jak poznat rašeliník

Bezpečně se dá poznat mikroskopicky podle tvaru lodyžních listů. Nejvíce podobný je druh Sphagnum fimbriatum, který roste na podobných stanovištích (často vedle sebe). S. fimbriatum je mnohem štíhlejší, lodyžní listy jsou třásnité i po stranách.

Jak nahradit kompost

Náhradou uleželého hnoje či kompostu může být například hnůj granulovaný nebo nakupovaná rašelina, organické substráty.

Jak dlouho zraje kompost

Dobře založený kompost bude hotový přibližně za rok.

Co dát na dno kompostu

Jestliže máte kompostér připravený na svém místě, umístěte na dno drobné větvičky či vrstvu slámy, ty budou do kompostéru přivádět vzduch, a zamezíte tím tak zápachu.

Čím nahradit kompost

Náhradou uleželého hnoje či kompostu může být například hnůj granulovaný nebo nakupovaná rašelina, organické substráty.

Co se nesmí dávat do kompostu

Do kompostu nepatří:zbytky masa a ryb.chemicky ošetřené zbytky, například slupky citrusových plodůmléčné výrobky.noviny a časopisy.plast, sklo, kov, textil.rostliny napadené chorobami.plevel s kořínky.

Jak urychlit zrání kompostu

Pro podpoření rychlejšího procesu kompostování je vhodné vždy přidávat do kompostu přírodní přípravky, tzv. urychlovače kompostování. Vhodný je například Kouzlo Přírody Urychlovač kompostu granulát nebo Kouzlo Přírody Urychlovač kompostu koncentrát (výluh z bylin).

Kde vzít rašelinu

Jestliže chceme rašelinu nahradit u druhů, které přímo nevyžadují kyselou reakci, můžeme vždy sáhnout po kvalitním vyzrálém kompostu. Ten je možné zakoupit, nebo si ho jednoduše vyrobit doma z biologického odpadu a ještě ušetřit. Díky kompostu bude půda krásně kyprá, úrodnější a obohacena o organické látky.

Čím zakrýt kompost

Pak je lepší ho zakrýt – vhodná je silná igelitová fólie, použít ale můžete třeba i staré plachty, PVC a podobně. Na trhu objevíte nejrůznější přípravky, které umějí urychlit zrání kompostu.