Jak smazat historii tisku?

Jak zjistit historii tisku

Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny. Potom na kartě Údržba (Maintenance) vyberte možnost Zobrazit historii tisku (View Print History). Uložený tištěný dokument je zobrazen v náhledu.

Jak přerušit tisk

Zrušení tisku jednotlivého dokumentu

Klepněte nebo klikněte na možnost See What's Printing (Zobrazit, co se tiskne). Klepněte nebo klikněte na dokument, jehož tisk chcete zastavit. Klepněte nebo klikněte na možnost Dokument. Klepněte nebo klikněte na možnost Zrušit.

Jak odstranit tiskovou frontu

Odstranění tiskových úloh z tiskové fronty.Otevřete složku tiskárny. (Windows® XP nebo Server 2003)Otevřete tiskovou frontu. (Windows® XP / 2003 / Vista / 2008)Zrušení tiskové úlohy. Chcete-li zrušit všechny dokumenty, klepněte na Tiskárna => Zrušit všechny dokumenty (nebo uvolnit tiskové dokumenty).Klepněte na Ano.

Co je to tisková fronta

Tisková fronta je typicky adresář, který je pro tiskárnu vyhrazen. Tiskové úlohy jsou proto do fronty umisťovány v podobě souborů. Výhodou tiskové fronty může být i to, že data jsou do fronty zapsána relativně rychle, zatímco vlastní tisk může trvat velmi dlouho.

Jak zrušit čekající dokumenty v tiskárně

Znovu pravým klikem na tiskárnu otevřete kontextové menu, kde najdete i možnost pozastavit tisk a zrušení všech dokumentů. Pokud potřebujete zrušit tisk všech dokumentů čekajících ve frontě, využijte tuto možnost. Stačí vybrat zrušit a potvrdit ano.

Jak odstranit tisk

Zrušení tisku z WindowsNa hlavním Windows v pravém dolním rohu obrazovky klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tiskárna.Vyberte Otevřít všechny aktivní tiskárny.V dialogovém okně Aktivní tiskárny vyberte požadovanou tiskárnu.V dialogovém okně tiskárny vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit.

Jak zobrazit tiskovou frontu

Zobrazení seznamu položek čekajících na tisk ve Windows 10:Vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Tiskárny a skenery . Otevřít nastavení tiskárny a skenery.Vyberte tiskárnu ze seznamu a poté výběrem možnosti Otevřít frontu zobrazte seznam tisků a nadcházející tiskovou frontu.

Jak zastavit tiskovou frontu

V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku Služby. V okně Služby klikněte pravým tlačítkem myši na zařazovací službu tisku a pak klikněte na příkaz Zastavit. Jakmile se služba zařazování tisku zastaví, zavřete okno Služby . V systému Windows otevřete Průzkumník souborů.

Co je Print Spooler

A print spooler is software that temporarily stores print jobs on the computer hard disk or in memory until the printer is ready to print them. Zařazovací služba tisku je software, který dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk počítače nebo do paměti, dokud není tiskárna připravena k jejich tisku.

Jak zrušit tiskové úlohy

Windows – Zrušení tiskové úlohy z počítačePoklepejte na ikonu tiskárny na hlavním panelu systému Windows.Vyberte jméno úlohy, kterou chcete zrušit.V nabídce [Dokument] klepněte na [Zrušit].Stiskněte tlačítko [Tiskárna] na ovládacím panelu zařízení.

Jak zrušit frontu v tiskárně

Poklepejte na ikonu tiskárny na hlavním panelu systému Windows. Objeví se okno ukazující všechny tiskové úlohy aktuálně čekající ve frontě na tisk. Zkontrolujte aktuální stav úlohy, kterou chcete zrušit. Vyberte jméno úlohy, kterou chcete zrušit.

Jak odstranit dokument z tiskové fronty

Windows – Zrušení tiskové úlohy z počítačePoklepejte na ikonu tiskárny na hlavním panelu systému Windows.Vyberte jméno úlohy, kterou chcete zrušit.V nabídce [Dokument] klepněte na [Zrušit].Stiskněte tlačítko [Tiskárna] na ovládacím panelu zařízení.