Jak správně ostříhat jabloně?

Kdy stříhat vlky na jabloních

Pokud silnější větve neodřízneme naostro, ale ponecháme pahýly, vytvoří se ze spících pupenů (zejména na silnějších větvích) jalové letorosty, známé pod slovem vlky. Ty pak strom zbytečně zahušťují a vytvářejí nesoulad v koruně stromu. Nejlépe se jich zbavíme ostrým vylomením, a to koncem června a v červenci.
Archiv

Jak ořezat starou jabloň

Čím starší strom, tím více větve zkrátíme (o čtvrtinu až polovinu), více zkracujeme větve v horní části stromu než v dolní. Zmlazujeme v únoru, aby narostlo nové dřevo, které bude plodit, ale čím bujněji strom roste, tím řežeme později.

Kdy a jak stříhat jabloň

Jabloně a hrušně můžeme prořezávat v zimě a předjaří

Jádroviny jsou méně náchylné k napadení houbovými chorobami, proto je můžeme prořezávat i v průběhu zimy. Nejvhodnější dobou je čas, kdy se zimní odpočinek blíží ke konci, tedy únor a březen. Zároveň je třeba vybrat bezmrazé dny.

Jak stříhat mladé jabloně

U mladých jabloní dejte pozor při řezání hlavních větví. Zkraťte je maximálně o ⅓, jinak namísto provzdušnění koruny podpoříte růst nových větví, a to na úkor úrody. Jarní řez starých jabloní, takzvaný zmlazovací, se naopak provádí více do hloubky pro zesílení intenzity regenerace.
Archiv

Jak správně stříhat stromy

Řez provádíme nad pupenem nebo ve větvení, vždy cca 0,5 cm nad pupenem pod úhlem 30–45 °. Pupen nesmíme poškodit. Řezy Ø 1 cm a větší zatřeme včelařským voskem, aby nedošlo k napadení stromu infekcí. Slabší větve odstraňujeme či zkracujeme zahradnickými nůžkami.

Jak stříhat vlky

Vlky odstraňujte v létě

Vlk se říká větvím, které vyrůstají kolmo vzhůru a nekvetou. Když je odstraníme během léta, rána se stačí zacelit a nevyraší na ní další výhony. Snažte se větve ostříhat, co nejblíže kmenu. Výhonek pak znovu neobrazí, a navíc se neporaníte o pahýl, když polezete na strom.

Jak ořezat velkou třešeň

Třešně a višně řežeme v době květu i plodu.

Při něm zkrátíme boční větve na delší čípky (pupeny), které jsou silnější než polovina průměru hlavní osy kmene po rozvětvení. Při tomto řezu se odstraňují křižující a konkurující si výhony, větve a případně vlky.

Jak stříhat staré ovocné stromy

Ke stříhání starých a tuhých větví jsou však vhodnější nůžky kovadlinkové, zejména se srpovitou čelistí, umožňující tzv. „klouzavý střih”. Větve do Ø 40 mm stříháme dvouručními pákovými nebo převodovými nůžkami. Výhony a větve s tloušťkou 2 až 4 cm lze stříhat pečlivě jen pákovými nebo tzv.

Jak stříhat jabloně ve stěně

První koncový výhon odstraníme úplně a druhý zaštípneme za druhým listem. Pokud vyrostl jen jeden výhon, zkrátíme ho také obdobně. Řezem za zelena posílíme spící očka a stimulujeme jejich vývin v květní pupeny. V zimě pak takto vypěstovaný plodný obrost upravíme seříznutím nového výhonku na 3 pupeny.

Kdy se mají stříhat stromy

Podle druhu ovocného stromu může prořez probíhat dvakrát do roka: v zimě/na předjaří a potom v létě po sklizni. Zimní řez v době vegetačního klidu podpoří růst výhonů. Využívá se také na vytvarování koruny mladých stromů či na zmlazení stromů přestárlých, aby se nemusely pokácet.

Kdy se stříhají stromy

Podle druhu ovocného stromu může prořez probíhat dvakrát do roka: v zimě/na předjaří a potom v létě po sklizni. Zimní řez v době vegetačního klidu podpoří růst výhonů. Využívá se také na vytvarování koruny mladých stromů či na zmlazení stromů přestárlých, aby se nemusely pokácet.

Jak ošetřit třešeň

Je potřeba stromy ošetřit speciálními fungicidními přípravky 3 až 4 týdny po odkvětu a následně za 14 dní. Nejvhodnějším postřikem je roztok přípravku Baycor. BAYCOR je postřikový fungicid ve formě dispergovatelného prášku k ochraně jádrovin jako je višeň, třešeň nebo švestka.

Jak Zmladit třešeň

Pokud u třešně je podnož ptáčnice, která roste do velké výšky, je dobré zmlazovat každé 3 roky při sklizni. Zmlazujeme odříznutím hořejších větví s třešněmi, které nejdou očesat – ty pak očešeme na zemi. Rány po zmlazení zatíráme štěpařským voskem, aby dřevo nepraskalo.

Jak řezat starou tresen

Starší stromy můžeme zmlazovat průřezem až o 40% objemu koruny. Ovšem takto radikálně zasáhneme nejčastěji do velmi starého strom. Řez můžeme provést i na podzim po opadu listí, ovšem nejvhodnější je pro peckoviny řez jarní, když strom vyžene pupeny.

Jak omladit starou meruňku

Meruňka špatně snáší hluboké zmlazení do starého dřeva a to zejména v období vegetačního klidu. Proto starší stromy s menšími přírůstky nebo stromy neplodící (po letech s vysokými úrodami) zmlazujeme po sklizni řezem větví do 2–4letého dřeva, případně i hlouběji.

Jak správně ostříhat stromy

Řez provádíme nad pupenem nebo ve větvení, vždy cca 0,5 cm nad pupenem pod úhlem 30–45 °. Pupen nesmíme poškodit. Řezy Ø 1 cm a větší zatřeme včelařským voskem, aby nedošlo k napadení stromu infekcí. Slabší větve odstraňujeme či zkracujeme zahradnickými nůžkami.

Proč mi nekvete jabloň

Pokud je vybrána špatná odrůda, která není vhodná pro vaši oblast, kvetení nemusí čekat. Jabloň může být nepříjemná: horká nebo studená, příliš vlhká nebo příliš suchá. Takový strom nebude kvést, vynaloží veškerou svou sílu na boj o přežití.

Jak správně řezat stromy

Při kácení uděláme do kmene zářez ve tvaru V do poloviny průměru kmene, a to ze strany, kam má strom padat. Poté vyrazíme vyříznutý klín a strom podřízneme z druhé strany rovně, tedy rovným řezem kolmým ke kmeni stromu zhruba v polovině výřezu na druhé straně. Strom by poté měl začít padat sám, sotva se řezy spojí.

Jaký postřik na jabloně

Ideální je kombinace olej a insekticid (například Biool a Mospilan 20 SP plus přípravek proti strupovitosti jabloní). Měl by proběhnout ve fázi zeleného pupenu až myšího ouška. Stejný postřik podruhé proveďte ve fázi zeleného nebo růžového poupěte.

Co proti červům v třešních

Je dobré okolí stromu zrýt, případně posypat páleným vápnem, výborné je též nechat operovat slepice okolo třešní, které si smlsnou na spadaných plodech i na červících. Důležité je odklizení veškeré popadané odrůdy ze země, čímž od stromu a vůbec ze zahrady odnášíme i larvy vrtule.

Kdy prořezat starou třešeň

Nejlepší je provádět řez peckovin (třešně, višně, broskvoně, meruňky, slivoně) v době vegetace. Řez provádíme buď později na jaře, od začátku kvetení do doby po odkvětu, nebo během sklizně či těsně po ní. A i proto nyní nastává ten pravý čas na ořez větví třešní a višní.

Co je to Šittův řez

Šittův řez je řezem pro bohatou plodnost v příštím roce a pevnou konstrukci. Provádí se na přelomu května a června, ale příprava na něj začíná už na jaře. Aby bylo možné provést Šittův řez správně, je třeba na přelomu května a června pracovat se silnými letorosty s minimálně 20 pravými lupeny.

Jak správně ostříhat meruňku

U stromků zasazených na podzim se na jaře zakrátí postraní výhony cca o 2/3 a terminál o 1/2 tak, aby postranní výhon vždy převyšoval o 0,25cm. Řez ve druhém roce: na jaře odstraňujeme především výhony konkurující terminálu a výhony rostoucí směrem dovnitř zakládané koruny a výhony s velmi ostrým úhlem odklonu.

Kdy se stříhá meruňka

Jak a kdy stříhat meruňku Meruňky stříhejte třikrát za sezónu – na Velikonoce, na Den dětí a na začátku prázdnin (hezky se to pamatuje). Velikonoční řez provádějte až když skončí noční mrazíky, aby v meruňce proudila míza a mohla rychle hojit rány. Řežte hluboko pro silnou reakci.

Proč nerodí jabloně

Proč jabloně neplodí Pokud stromy nechtějí nasazovat na plody, může být jednou z příčin příliš hluboké zasazení. Místo kde byla jabloň na podnož naroubována, poznáme jako zesílený úsek na kmeni, a právě toto místo by mělo zůstat po výsadbě asi 5 cm nad zemí. Pokud tomu tak není, pomůže, když stromek vyzdvihneme.