Jak vytvořit podkapitolu?

Jak udělat ve Wordu podkapitolu

1.2. Číslování Pokud chceme nadpisy kapitol a podkapitol očíslovat, z menu „Formát“ – „Styly a formátování“. Vybereme styl, u kterého chceme nastavit číslování a stiskneme tlačítko „Změnit“. V nabídce „Formát“ vybereme položku „Číslování“ (viz obr.
ArchivPodobné

Jak udělat nadpis

Nejjednodušší způsob, jak přidat nadpisy, je použít styly nadpisů.Vyberte text, který chcete použít jako nadpis.Na kartě Domů klikněte na styl nadpisu, který chcete použít. Pokud nevidíte styl, který byste chtěli, klikněte na šipku doleva, doprava nebo dolů, čímž zobrazíte další dostupné styly.

Jak udělat víceúrovňové číslování

7) Nastavení víceúrovňového číslování nadpisů

Přes horní nabídku na kartě Domů klikneme na ikonku s víceúrovňovým číslováním, kde vybereme požadovanou variantu číslování. Doporučuji použít variantu, kde jsou čísla bez koncových teček (1, 1.1, 1.1.1). Koncové tečky se v bakalářských / diplomových pracích nepoužívají.
ArchivPodobné

Jak naformátovat obsah

Formátování textu v obsahu

Přejděte na Reference > Obsah > Vlastní obsah. Zvolte možnost Změnit.

Jak vytvořit vlastní styl ve Wordu

Pravým tlačítkem myši klikněte na text, na kterém chcete nový styl založit. Na zobrazeném minipanelu nástrojů klikněte na Styly a potom klikněte na Vytvořit styl. V dialogovém okně Vytvořit nový styl podle formátování styl pojmenujte a klikněte na OK. Váš nový styl se teď zobrazí v Galerii stylů.

Jak vytvořit automaticky obsah

Vytvoření obsahuKliknutím označte místo, kam chcete vložit obsah (obvykle na začátek dokumentu).Klikněte na Odkazy > Obsah a potom v seznamu vyberte styl Automatický obsah. Poznámka: Pokud použijete styl Ruční obsah, Word nebude pomocí nadpisů vytvářet obsah a nebude ho automaticky aktualizovat.

Jak odstranit konec oddílu

Pokud jste do dokumentu přidali konce oddílů, můžete jejich začátek a konec zobrazit nejsnadněji tak, že zobrazíte formátovací značky. Přejděte na Domů avyberte Zobrazit všechny netisknutelné znaky. Vyberte konec oddílu a stiskněte Klávesu Delete.

Jak na Cislovani stranek

Na kartě Vložení klikněte na ikonu Číslo stránky a pak klikněte na Číslo stránky. Vyberte umístění a pak vyberte styl zarovnání. Word automaticky očísluje každou stránku s výjimkou určených titulní stránky. Pokud chcete změnit styl číslování, vyberte Formát a pak zvolte formátování, které chcete použít.

Co je to podnadpis

Proto potřebuje každý článek podnadpisy. Je to krátky popis myšlenky, kterou se chystáte dále popsat. Stejně tak i obrázky – pokud jsou vhodně umístěny, usnadní čtenářům orientaci ve vašem článku.

Jak vytvořit obsah

Vytvoření obsahuUmístěte kurzor na místo, kam chcete přidat obsah.Přejděte na Reference > Obsah. a zvolte automatický styl.Pokud v dokumentu provedete změny, které mají vliv na obsah, aktualizujte obsah tak, že kliknete pravým tlačítkem na obsah a zvolíte Aktualizovat pole.

Jak vložit obsah

Jakmile použijete styly nadpisů, je čas vložit obsah. První věc, kterou musíte udělat, je umístit kurzor na místo, kde chcete, aby se obsah zobrazil. Jakmile budete připraveni, přejděte na kartu „Odkazy“ a vyberte „Obsah“.

Jak změnit styl písma ve Wordu

Pokud chcete ve Wordu automaticky používat své oblíbené písmo, nastavte ho jako výchozí. Přejděte na Formát > Písmo > Písmo. + D otevřete dialogové okno Písmo. Vyberte písmo a velikost, které chcete použít.

Co to je styl

Styl (z lat. stilus, rydlo, sloh) znamená původně charakteristický rukopis, později specifický charakter výtvarných děl a uměleckých předmětů (sloh), hudby (žánr) nebo i jiných lidských činností.

Jak vložit konec oddílu

Vložit konec oddíluVyberte, kde má nový oddíl začít.Přejděte na Rozložení > koncea pak zvolte typ konce oddílu, který chcete. Další stránka Začne nový oddíl na následující stránce. Spojité Začne nový oddíl na stejné stránce. Tento konec oddílu je užitečný hlavně u dokumentů, které mají sloupce.

Jak rozdělit text na oddíly

Přejděte na Rozložení > koncea pak zvolte typ konce oddílu, který chcete. Další stránka Začne nový oddíl na následující stránce. Spojité Začne nový oddíl na stejné stránce. Tento konec oddílu je užitečný hlavně u dokumentů, které mají sloupce.

Jak zobrazit oddíly

Zobrazení konců oddílůPřejděte na Domů > Zobrazit všechny netisknutelné znaky.Měly by se zobrazit konce oddílů, které budou vypadat podobně jako tento:

Odkud se čísluje

První strany závěrečné práce, které tvoří název práce, poděkování vedoucímu práce atd. se nečíslují. Čísluje se až strana, na které je úvod. Pokud je úvod na straně 8, potom strany 1 – 7 budou bez číslování a stránka, na které začíná úvod, začne číslování závěrečné práce od čísla 8.

Jak číslovat od 3 stránky

Postup – Číslování od určité stranyPřejděte na konec strany č.Nyní klikněte 2x na záhlaví na straně č.Vložte číslování stránky pomocí pásu karet “Návrh – Číslo stránky – Horní okraj stránky”.Nyní číslo stránky odpovídá fyzicky číslům stránky.Číslování stránky pak nastavte “Začít od: 1.”Hotovo.

Co to je nadpis

Nadpis neboli název článku slouží pro orientaci v textu, zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti textu. Z pohledu návštěvnosti (čtenosti) je nadpis neboli titulek nejdůležitější textová část článku a je to první věc, která čtenáře upoutá a přiláká ke čtení.

Jak napsat poutavý nadpis

Nejdůležitější věcí, na kterou se často zapomíná, je, že by nadpis měl návštěvníka především informovat, zda pro něj má či nemá smysl stránku či odstavec číst. Hlavním jeho sdělením by tedy měla být tato informace. Čím relevantnější nadpis k obsahu odstavce či článku je, tím spokojenější návštěvník bude.

Jak vytvořit nový styl

Pravým tlačítkem myši klikněte na text, na kterém chcete nový styl založit. Na zobrazeném minipanelu nástrojů klikněte na Styly a potom klikněte na Vytvořit styl. V dialogovém okně Vytvořit nový styl podle formátování styl pojmenujte a klikněte na OK. Váš nový styl se teď zobrazí v Galerii stylů.

Jak nastavit styl písma

Změna písma v Nastavení telefonu

Například u novějších telefonů Samsung najdete tuto funkci, pokud postupně zvolíte: Nastavení >> Zobrazení >> Styl a velikost písma >> Nastavit písmo >> Velikost písma >> Styl písma*.

Jaké existují styly oblékání

Styly oblékání a jejich názvy: Nejstylovější oblečení roku 2023Ležérní (neformální) styl.Business styl.Sportovní styl.Exotický styl.Boho styl.Motorkářský styl.

Jak udělat oddíl

Přidání konce oddíluVyberte, kde má nový oddíl začít.Přejděte na Rozložení > Konce.Zvolte typ zalomení oddílu, který chcete: Další stránka Konec oddílu spustí nový oddíl na následující stránce. Spojité Konec oddílu spustí nový oddíl na stejné stránce.

Co má být v záhlaví

V záhlaví může být například uveden název firmy, jméno autora, název dokumentu (např. Výroční zpráva za rok 2015). Může zde být vloženo například i malé logo firmy. Pokud pak některá strana dokumentu je vytištěna, zkopírována a šířena, lze pak snadno zjistit autora a název dokumentu, případně rok.