Jak zarovnávat ve Wordu?

Jak se zarovnává ve Wordu

Zarovnání textu na střed mezi horním a dolním okrajem

ve skupině Vzhled stránky a potom klikněte na kartu Rozložení. V poli Svislé zarovnání klikněte na Na střed. V poli Použít na klikněte na Vybraný texta potom klikněte na OK.
Archiv

Jak ve Wordu zarovnat do bloku

Zarovnání textu do blokuKlikněte na libovolné místo odstavce, který chcete zarovnat do bloku.Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na zarovnat text do bloku .

Jak nastavit zarážky ve Wordu

Vložení nebo přidání zarážky tabulátoruPřejděte na Domů a vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec .Vyberte Tabulátory.Zadejte měrnou hodnotu do pole Pozice tabulátoru.Vyberte zarovnání.Pokud chcete, vyberte odkazovou čáru.Vyberte Nastavit.Vyberte OK.

Jak ve Wordu zarovnat text dolů

V nabídce nastavení vzhledu stránky klikneme na kartu Rozložení, kde nás zajímá svislé zarovnání. Vybereme položku Dolů a ujistíme se, že bude nastavení aplikováno pouze na tento oddíl. Vše je zobrazeno na dalším obrázku.
Archiv

Jak zarovnání podle desetinné čárky Word

Postup je následující: Nastavení zarážek najdete v levém rohu dokumentu, v místě, kde se nám setkávají pravítka. Opakovaně klikáme myší na znaky, až najdeme znak obráceného T s tečkou. Následně klikneme myší na spodní část pravítka v místě, pod které bychom chtěli dokumentu umísťovat čísla s desetinnou čárkou.

Jak zarovnat text vpravo

To samotné stačí pro běžné psaní, ale co když máme na jednom řádku více slov, z nichž některá chceme vlevo a jiná vpravo V takovém případě můžeme použít zarážky. Tu správnou umístíme na pravítko a tabulátorem k ní přeskočíme. (Pokud se nám zarážky s pravítkem nezobrazují, použijeme volbu „Zobrazit“ – „Pravítko“.)

Jak upravit zarovnání do bloku

6. Další možnost, jak zarovnat text do bloku – text je také možné zarovnat do bloku pomocí klávesnice. Označíme si text a použijeme klávesovou zkratku CTRL + J.

Kdy zarovnat do bloku

Význam: Zarovnání do bloku – způsob zarovnání textu tak, že řádky v odstavci mají začátek i konec řádků přesně pod sebou. Poslední řádek je zpravidla zarovnán do leva. Textové editory toho dosahují pomocí rovnoměrného zvětšování mezislovních mezer.

Jak udělat ve Wordu tečkovanou čáru

Nakreslete čáru tečkovanou nebo přerušovanouVyberte čáru, kterou chcete změnit.V části Nástroje kreslení klikněte na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na šipku vedle tlačítka Obrys obrazce.Přejděte na Pomlčky a klikněte na styl čáry, který chcete použít.

Co je vodící znak

Zarovnání určuje, jak bude text s daným odsazením zarovnán (viz níže) a vodící znak je symbol, kterým budou jednotlivé pozice tabulátorů spojeny. Následující obrázek ilustruje, jak jednotlivá nastavení vypadají: tabulátory jsou na 2 a 12 cm, zarovnání druhého tabulátoru je na desetinnou čárku a vodicí znak jsou tečky.

Jak se dělá zlomek ve Wordu

Zlomky (1/3, 2/5)Klikněte nebo klepněte sem, kam chcete vložit zlomek.Přejděte na Vložení > symbolu > další symboly.V rozevíracím seznamu Podmnožina zvolte Číselné formuláře. Poznámka: Ne všechna písma mají podmnožinu čísel formulářů.Poklikejte na zlomek, který chcete vložit.Vyberte Zavřít.

Jak zarovnat text v tabulce

Změna zarovnání textu v buňce tabulky

Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text. Pod nabídkou Vertikální zarovnání vyberte nastavení Zarovnání: Zarovnat nahoře, Zarovnat střed, Zarovnat dole nebo Zarovnat vertikálně.

Jak zarovnávat text

Zarovnání textuVyberte text.V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu klikněte na jedno z tlačítek zarovnání (Zarovnat doleva, Zarovnat na střed, Zarovnat doprava, Do bloku doleva, Do bloku na střed, Do bloku doprava a Do bloku všechny řádky).

Jak zarovnat text na střed v tabulce ve Wordu

Pomocí textového nástroje vyberte buňku nebo buňky, které chcete změnit. Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text. Pod nabídkou Vertikální zarovnání vyberte nastavení Zarovnání: Zarovnat nahoře, Zarovnat střed, Zarovnat dole nebo Zarovnat vertikálně.

Jak se zbavit velkých mezer ve Wordu

Vyberte text, který chcete upravit. Přejděte na Domů a vyberte řádkování a mezery mezi odstavci > Možnosti řádkování v dolní části nabídky. Otevře se dialogové okno odstavec . Na kartě odsazení a mezery vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

Jak ve Wordu udělat čáru

Nejrychleji přidáte vodorovnou čáru (neboli linku) pomocí funkce Automatický formát. Když zadáte určité znaky třikrát do vlastního odstavce a pak stisknete Klávesu Enter, stanou se tyto znaky okamžitě vodorovnou čárou s plnou šířkou. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit vodorovnou čáru.

Jak vytvořit Čáry ve Wordu

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce. V části Čáry klikněte pravým tlačítkem na čáru nebo spojnici, kterou chcete přidat, a potom klikněte na Zamknout režim kreslení. Klikněte na místo, kde chcete čáru nebo spojnici začít, a přetáhněte kurzor na místo, kde má čára nebo spojnice končit.

Jak nastavit vodící znak

Přidání znaků tabulátoruPřejděte na Formát > Tabulátory.Výběrem karty přidáte znaky odkazové čáry.Vyberte zarovnání.V části Leader (Odkazový znak) vyberte možnost Leader character (Znak odkazové čáry), kterou chcete zobrazit.Vyberte OK.

Jak napsat jednu polovinu

Tak na př. zlomek 1/2 čteme „jedna polovina“, 1/3 „jedna třetina“, atp.

Jak se píše zlomky

Zlomky zapisujeme ve tvaru ba, kde a se nazývá čitatel a b jmenovatel. Aby měl zlomek smysl, nesmí být jmenovatel nula. Význam zlomku odpovídá dělení. Příklad: ve zlomku 23 je čitatelem číslo 3 a jmenovatelem číslo 2, hodnota zlomku 23 se rovná dělení 3 : 2 = 1 , 5 3:2 = 1{,}5 3:2=1,5 („jedna a půl“).

Jak zarovnat sloupce ve Wordu

Vyberte odstavce, které chcete rozložit ve sloupcích. Vyberte Rozložení > Sloupce apak zvolte požadované možnosti.

Jak zarovnat text na střed buňky

Zarovnání textu v buňceVyberte buňky s textem, který chcete zarovnat.Na kartě Domů zvolte jednu z následujících možností zarovnání:Chcete-li zarovnat text svisle , vyberte zarovnat , prostředním zarovnáním.Chcete-li zarovnat text vodorovně, vyberte zarovnání textu doleva , na střed nebo Zarovnat text doprava .

Jak se zbavit mezer v textu

1) Vyberte veškerý text dokumentu (například stiskem klávesové zkratky Ctrl+A). 2) Stiskem klávesové zkratky Ctrl+H otevřete okno Najít a nahradit. 3) Do pole Najít napište dvě mezery (stiskněte dvakrát klávesu mezerníku). 4) Do políčka Nahradit za pak napište jednu mezeru (stiskněte jednou klávesu mezerníku).

Jak udělat vodorovnou čáru

Příkaz pro její vložení najdete v kartě »odstavec«, ve starších verzích Wordu pak v nabídce »Formát | Ohraničení a stínování« pod tlačítkem »Vodorovná čára«.

Jak se dělá poznámka pod čarou

Přidávání poznámek pod čarou a vysvětlivekKlikněte na místo, kam chcete poznámku pod čarou přidat.Klikněte na vložit > Vložit poznámku pod čarou. Word vloží do textu značku odkazu a do dolní části stránky přidá značku poznámky pod čarou.Zadejte text poznámky pod čarou.