Kam vyhodit stavební odpad?

Kam patří stavební suť

Kam a jak vyhodit stavební suť Suť, kam spadá beton, cihly, střešní krytiny, obkladačky, umyvadla, WC mísy apod., by měla být před likvidací zabalená (ideálně v pytlích). Patří do sběrného dvora, další možností je přistavení kontejneru nebo svěření specializované firmě.
Archiv

Kam odvézt odpad

Objemný odpad lze odložit ve sběrných dvorech nebo do velkoobjemových kontejnerů, které města a obce za tímto účelem pravidelně přistavují. Přesné informace o možnostech odkládání odpadů je možné zjistit na obecním či městském úřadě, případně u vstupu do sběrného dvora.

Co je stavební suť

Stavební suť (bez příměsí)

Suť, kam spadá beton, cihly, střešní krytiny, obkladačky, umyvadla, WC mísy apod., by měla být před likvidací zabalená (ideálně v pytlích). Patří do sběrného dvora, další možností je přistavení kontejneru nebo svěření specializované firmě.
Archiv

Jak využít stavební suť

Znovuvyužití části stavební sutě

Cihly lze očistit a znovu použít. Rozdrcená suť se využívá jako výplň otvorů, podloží cest apod., kameny se vkládají do betonových konstrukcí. Trámy, umyvadla a další sanitu lze dále využít, odprodat nebo darovat.

Kam vyhodit polystyren ze stavby

Obalový, čistý polystyren (třeba z nových spotřebičů) patří vytřídit do žlutého kontejneru na plast – přece jenom, je to plast! Naproti tomu ale použitý stavební polystyren (například izolace) patří (aha!) na sběrný dvůr.

Co nepatří do popelnice

Do popelnice nepatří:Plast.Nápojový karton.Papír.Sklo.Drobné kovy.Plechovky.Elektrospotřebiče.Stavební suť

Kam odvezt stavební polystyren

Čistý polystyren je možné v menší míře vyhazovat do žlutého kontejneru. Sem však patří zejména polystyreny, které se používají jako výplně krabic nebo termoobaly. Stavební polystyreny využívané jako izolační materiál odvezte do sběrného dvora.

Kam vyhodit stavební polystyren

Obalový, čistý polystyren (třeba z nových spotřebičů) patří vytřídit do žlutého kontejneru na plast – přece jenom, je to plast! Naproti tomu ale použitý stavební polystyren (například izolace) patří (aha!) na sběrný dvůr.

Kam vyhodit starou lepenku

VE SBĚRNÝCH DVORECH PROTO NELZE ODEVZDAT

· asfalt, asfaltovou lepenku, eternit apod. V místě bydliště (Městské části) od vás sběrný dvůr převezme odpad zdarma po předložení Vašeho OP.

Kam patří kartonové krabice

Odneste je do modrého kontejneru

Ta recyklaci nebrání. Jakto Protože během procesu recyklace se papír rozmáčí a oddělí se od něj vše, co není papír.

Kam se vyhazuje PVC

Novodur, PVC

Vodovodní trubky a podlahové krytiny jsou vyrobeny z téměř identického materiálu, který ovšem v ani jednom případě nepatří do plastového odpadu. Pokud máte PVC nebo trubek menší množství, můžete je vyhodit do kontejneru se směsným odpadem. V jiných případech patří do sběrného dvora.

Kam sypat popel

Do směsného komunálního odpadu samozřejmě patří. Vždyť i slova „popelnice“ a popeláři“ vznikla tak, že dříve se z domácností svážel především popel. Ale vždy popel náležitě vychladlý. V této souvislosti připomínáme hlavní bezpečnostní zásadu – nedostatečně vychladlý popel nepatří do žádné nádoby na odpad!

Kam patří krabice od pizzy

Krabice od pizzy a grilovací marinády

Krabice od pizzy patří do běžné popelnice na směsný odpad. „Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný. Stejně by spotřebitelé měli postupovat i v případě znečistěných polystyrenových obalů na jídla rozvážená z restaurací.

Kam se starou asfaltovou lepenkou

Sběrný dvůr je jediné místo na světě, kam můžete legálně odvézt a zanechat většinu svých domácích odpadů.· asfalt, asfaltovou lepenku, eternit apod.· zkažené potraviny.· infekční zdravotnický materiál.· cytostatika.· uhynulá zvířata.

Kam s pytlem od cementu

Papírové pytle od stavebních hmot (cementu, vápna, stavebních lepidel apod.), použité kapesníky, ubrousky, dětské pleny, čajové pytlíky a kávové filtry také nepatří do kontejneru na papír, ale do nádoby („popelnice“) na směsný odpad!

Kam vyhodit láhev od spreje

Nádoby od sprejů, šlehaček a pod. znovu nelze bohužel plnit, podle obsahu patří do nebezpečného nebo směsného komunálního odpadu.

Kam se dává Skartovaný papír

Ano: Podle webové stránky jak třídit lze do modrých kontejnerů vyhodit noviny, časopisy, kancelářský a skartovaný papír, reklamní letáky, cokoli z lepenky a papírové tašky.

Kde končí plastový odpad

Přestože jsou Češi šampioni ve třídění odpadu, ze žlutých kontejnerů se reálně recykluje jen třetina plastů. Zbytek umělých hmot končí ve spalovnách nebo v cementárnách.

Kam odvezt stavebni polystyren

Čistý polystyren je možné v menší míře vyhazovat do žlutého kontejneru. Sem však patří zejména polystyreny, které se používají jako výplně krabic nebo termoobaly. Stavební polystyreny využívané jako izolační materiál odvezte do sběrného dvora.

Co s popelem z krbových kamen

Nachystejte si vlhký hadřík, na který nasypejte menší množství popela. Následně s ním můžete v domácnosti vyleštit všechna okna. Bude se vám hodit zejména na čištění skla z krbových kamen. Popel můžete použít i na leštění stříbra.

Kam dát popel z krbu

Odpad z ohniště můžete přisypat do kompostu nebo přímo zapracovat do půdy. Za pořádnou dávku vápníku, draslíku, hořčíku i fosforu se vám zahrada odmění bohatou úrodou či šťavnatou zeleností trávníku (ten stačí popelem rovnoměrně posypat, nejlépe před deštěm).

Kam vyhodit plný deodorant

Šedé kontejnery jsou určeny pro sběr prázdných nápojových plechovek, ale je možné do nich odložit i konzervy, tuby, kovové uzávěry nebo víčka. Tlakové obaly například od deodorantů, u kterých hrozí vznícení, podle Many patří na sběrný dvůr.

Kam se hází krabice od mléka

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte: Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84. Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

Kam se starými šanony

A jak je to s tříděním šanonů Šanony vyrobený z papíru patří i s kovovýma součástkama do modrého kontejneru. Plastové šanony a papírové s laminovou vrstvou vyhazujeme do směsnýho odpadu.

Co nepatří do papírového odpadu

Co nepatří do kontejnerů

Mokrý, mastný a jinak znečištěný papír, voskový a uhlový papír (kopírák), obaly od vajíček a roličky od toaletního papíru, použité plenky, hygienické potřeby.