Kde najdu přihlašovací údaje k datové schránce?

Jak získat nové přihlašovací údaje do datové schránky

V případě, že osoba, která má oprávnění k přístupu do datové schránky, ztratí nebo zapomene své přístupové údaje, může požádat o jejich zneplatnění a vydání nových. Vydání nových přístupových údajů je zdarma. Nové přístupové údaje si může uživatel nechat vydat přímo v prostředí klientského portálu datových schránek.
Archiv

Kdo posílá přihlašovací údaje k datové schránce

K přístupu do datové schránky je vždy oprávněna osoba, pro kterou je schránka zřízena . K jedné datové schránce však může mít přístup více osob (pověřená osoba a administrátor), přičemž všechny osoby nemusí mít přístup ke všem datovým zprávám, které jsou ve schránce – např.

Jak zjistit ID své datové schránky

Ve sloupci Informace o schránce najdete základní informace o schránce, ke které přistupujete (ID, typ schránky a název). V okně zobrazené informace závisí na typu schránky. Pole Stav schránky ukazuje aktuální stav – schránka je zpřístupněná nebo ne.

Kdy přijdou přihlašovací údaje do datové schránky

Na poště na vás totiž bude čekat maximálně 10 dní, a pak nastane tzv. fikce doručení – vaše nová datová schránka se následně sama aktivuje nejpozději za 15 dní (bez ohledu na to, zda se do ní přihlásíte či nikoliv), doporučený dopis se přitom vrátí zpět odesílateli aniž byste si ho stihli přečíst.
Archiv

Co dělat když nemám přihlašovací údaje do datové schránky

Zkuste zavolat na infolinku 954 200 200. Operátoři mají hodně zkušeností s podobnými případy a mohou pomoci. Ale neočekávejte, že Vám řeknou zapomenuté heslo (to nevědí) nebo vystaví nové přístupové údaje (nemají jak).

Jak často se přihlašovat do datové schránky

Přístup ke každé datové schránce je vázán na uživatelské jméno a přístupové heslo. Toto heslo si můžete kdykoliv změnit podle vlastní potřeby. Pozor – v základním nastavení je nutné heslo opakovaně měnit; vždy nejpozději po 90 dnech!

Kde se dá přihlásit do datové schránky

První přihlášení do datové schránky provedete prostřednictvím stránky www.mojedatovaschranka.cz. Přihlásíte se pomocí uživatelského jména a hesla, které jsou uvedeny v dopise. Po prvním přihlášení si změňte heslo a zadejte svoji e-mailovou adresu. Poté bude Vaše datová schránka připravená k použití.

Co je přihlašovací jméno do datové schránky

PŘIHLÁŠENÍ JMÉNEM A HESLEM – tento způsob umožňuje standardní přihlašování pomocí uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno jste obdrželi spolu s údaji o zřízení datové schránky, heslo jste si již vytvořili sami při prvním přihlášení ke schránce prostřednictvím přiděleného hesla dočasného.

Jak získat přihlášení do datové schránky

První přihlášení do datové schránky provedete prostřednictvím stránky www.mojedatovaschranka.cz. Přihlásíte se pomocí uživatelského jména a hesla, které jsou uvedeny v dopise. Po prvním přihlášení si změňte heslo a zadejte svoji e-mailovou adresu. Poté bude Vaše datová schránka připravená k použití.

Jak si aktivovat datovou schránku

Přihlášení do datové schránky je velmi jednoduché. Přihlásíte se na adrese mojedatovaschranka.cz, kde z metod přihlášení zvolíte přihlášení uživatelským jménem a heslem. Zadáním těchto zaslaných údajů datovou schránku aktivujete a budete mít možnost přijímat a odesílat zprávy.

Jak se přihlásit do datové schránky z mobilu

Spusťte webový prohlížeč a přihlašte se do Klientského portálu Datových schránek. Zvolte Menu – Nastavení – Možnosti přihlášení – Přihlášení Mobilním klíčem. Klikněte na “Přidat mobilní klíč”. Zobrazí se stránka s informacemi o instalaci aplikace a párovacím kódem.

Jak zpřístupnit datovou schránku

Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetí pracovní den od podání žádosti. Takto deaktivovanou schránku je možné opět prostřednictvím Czech POINT aktivovat. Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky se použije k obnovení dříve znepřístupněné datové schránky.

Jak zpřístupnit zpřístupněnou datovou schránku

Znepřístupnění datové schránky

Schránky zřízené na vlastní žádost (zejména schránky fyzických a podnikajících fyzických osob) lze kdykoliv znepřístupnit, stačí zajít na nejbližší Kontaktní místo Czech POINT. Pokud si to rozmyslíte, můžete na stejném místě opět schránku zpřístupnit.