Kdo je Markéta rehakova?

Kdo je Markéta Řehakova

Markéta Řeháková (* 6. srpna 1993 Brno) je bývalá česká novinářka a bezpečnostní analytička, od března 2023 tisková mluvčí prezidenta České republiky Petra Pavla.

Kdo je mluvčí prezidenta

Jiří Ovčáček (* 13. ledna 1979) je český novinář a publicista, dříve též stranický a vládní mediální odborník ČSSD, televizní moderátor, od prosince 2013 tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana a od května 2014 do března 2023 také ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky.

Kdo je mluvčí Petra Pavla

Mluvčí Petra Pavla Markéta Řeháková je kvůli emocím terčem kritiky. Pavel se jí zastal. Sobota byla pro štáb nově zvoleného prezidenta Petra Pavla emotivní. Ostatně bylo to vidět i na osobě jeho mluvčí, Markéty Řehákové, která neudržela emoce na uzdě.

Kdy se narodila Markéta Řeháková

6. srpna 1993 29 let, BrnoMarkéta Řeháková / Datum narození

Kdo je to tiskový mluvčí

Mluvčí nebo tiskový (tisková) mluvčí je osoba, která je pověřena mluvit jménem nadnárodní organizace, hlavy státu nebo vlády státu, úřadu, firmy, jiné organizace nebo soukromé osoby.

Kdo je Mynář

Vratislav Mynář (* 23. června 1967 Kyjov) je český podnikatel, státní úředník a politik, bývalý předseda Strany Práv Občanů ZEMANOVCI (SPOZ). Od března 2013 do března 2023 byl vedoucím Kanceláře prezidenta Miloše Zemana a od roku 2006 je zastupitelem městyse Osvětimany.

Kde sídlí prezident republiky

Původní československá prezidentská kancelář vznikla v roce 1919, po rozpadu Československa na ni v roce 1993 navázala česká prezidentská kancelář. Sídlí na Pražském hradě a v jejím čele je vedoucí (neoficiálně zvaný kancléř), kterou je od roku 2023 Jana Vohralíková. Některá data mohou pocházet z datové položky.

Co dělá mluvčí

Zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti, hromadným sdělovacím prostředkům a zpravodajským agenturám. Vytváří mediální politiku a koncepci. Za firmu nebo společnost vystupuje v hromadných sdělovacích prostředcích a publikuje tiskové materiály v tištěných médiích.

Co dělá mluvci

Úkolem mluvčího nebo mluvčí je zabezpečit a udržovat kontakt s veřejností prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků jako jsou tisk, rozhlas, televize, zpravodajské agentury nebo on-line média.

Co dělá Mynář

Vratislav Mynář (* 23. června 1967 Kyjov) je český podnikatel, státní úředník a politik, bývalý předseda Strany Práv Občanů ZEMANOVCI (SPOZ). Od března 2013 do března 2023 byl vedoucím Kanceláře prezidenta Miloše Zemana a od roku 2006 je zastupitelem městyse Osvětimany.

Kdo je Alex Mynářová

Alexandra Mynářová, rozená Nosková, je manželkou hradního kancléře Vratislava Mynáře. Kvůli vztahu s politikem musela televizní a rozhlasová moderátorka skončit ve zpravodajství ČT.

Jak se říká vlajce prezidenta

Vlajka prezidenta republiky (neboli standarta prezidenta ČR nebo prezidentská standarta) je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých.

Jak se pozna že je prezident na Hradě

Prezidentská standarta

Uprostřed bílého pole je velký státní znak, pod kterým je na červené stuze, podložené žlutými lipovými ratolestmi, bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. List vlajky je čtvercový (v poměru šířky k délce 1:1). Označuje sídlo prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice, stejně tak např.

Co je to kancléřka

Ve středověku byl kancléř osobou odpovědnou za královské listiny a hlavním diplomatem krále. Kromě běžného významu představeného kanceláře se slovo kancléř může vztahovat v různých zemích k různým úřadům: nejvyšší představitel vlády, její premiér (např. spolkový kancléř v Německu)

Jak se jmenovala Alex Mynářová za svobodna

Alexandra Mynářová, rozená Nosková (* 25. května 1983 Broumov), je česká moderátorka a majitelka módní značky Alex by Gianni.

Co to je trikolóra

Trikolóra je stuha nebo vlajka skládající se ze tří různých barev, obvykle uspořádaných do stejně širokých pruhů vodorovně nebo svisle. Mezi první trikolóry, které se dodnes používají, patří nizozemská vlajka, mezi první svislé trikolóry patří francouzská vlajka.

Co je symbolem české statnosti

Státní symboly České republiky – vymezení

velký státní znak. malý státní znak. státní barvy. státní vlajka.

Co symbolizuje malý státní znak

Malý státní znak užívají oprávněné osoby (s výjimkou sportovců reprezentujících ČR) na rozhodnutích a jiných listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu státní moci, který jim byl svěřen zákonem nebo na základě zákona.

Co znamenají barvy na naší vlajce

Jsou to bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. Nazývají se trikolóra a podle neoficiální interpretace symbolizuje bílá barva čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu.

Kdo je Vohralíková

Od května 2014 do září 2020 byla kvestorkou České zemědělské univerzity v Praze. V září 2019 se stala vedoucí Kanceláře Senátu, funkci vykonávala do konce února 2023. Jako její nástupce ve funkci kancléře Senátu byl určen Radek Jiránek.

Co znamená bílá barva na vlajce

Jsou to bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. Nazývají se trikolóra a podle neoficiální interpretace symbolizuje bílá barva čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu.

Proč je na české vlajce modrý klín

Pro odlišení od ostatních trikolór, dělící své národní barvy ve vlajce do pruhů, bylo r. 1920 zákonem rozhodnuto, že pole přidané modré barvy bude mít tvar klínu, směřující do poloviny vlajky. Význam tohoto modrého klínu byl obvykle vykládán jako symbol Slovenska.

Co znamená moravská orlice

Nejpozději od lucemburské doby byla orlice se stříbrnočerveným šachováním považována za zemský znak Moravy. Podle některých badatelů tyto barvy byly odvozeny od barev českého lva (stříbrný lev na červeném štítě) a vyjadřovaly spojitost Moravy s českým králem a českou monarchií.

Proč se státní vlajka nikdy nesmí dotknout země

Naše státní vlajka musí být vždy vztyčena na nejčestnějším místě, stožár by měl být umístěn před hlavním vstupem do budovy. Státní vlajka se na stožár vztyčuje co nejrychleji a spouští co nejpomaleji, přičemž se nikdy nesmí dotknout země ani vodní hladiny.

Co znamená červená na vlajce

Státní barvy jsou jeden ze státních symbolů České republiky. Jsou to bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. Nazývají se trikolóra a podle neoficiální interpretace symbolizuje bílá barva čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu.