Kdo je to Tyfloped?

Co je to Tyflologie

Základ TYFLO se používá ve speciální pedagogické disciplině, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním zrakově postižených, Tyflopedie. Věda, která zevšeobecňuje to, co přinášejí různé vědy k otázce života člověka s poškozením zraku i jeho důsledky se nazývá Tyflologie.
Archiv

Kdo je to osoba se zrakovým postižením

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou osoby se zrakovým postižením lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností, u kterých poškození zraku ovlivňuje jejich běžné činnosti i při optické korekci.

Co je to Oftalmopedie

Oftalmopedie se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním zrakově postižených. Předmětem této disciplíny je výzkum pedagogických jevů u zrakově postižených, cílem je optimální rozvoj osobnosti takto postiženého jedince, příprava na povolání, pracovní zařazení a společenské uplatnění.

Co je to Slabozrakost

Slabozrakost je stav, kdy dochází k poklesu zrakové ostrosti na lepším oku v pásmu 0,4 až 0,5 normálního vidění. Slabozraký člověk vidí pouze z poloviny nebo dvacetiny tak ostře jako zdravý jedinec.

Jaké je to být slepý

Slepota je nejvážnější postižení zraku, neschopnost vnímat vizuální informaci. Úplná slepota je trvalá a úplná ztráta zraku, kdy nemocný nemůže vůbec vnímat světlo. Jako praktická slepota se označuje podstatné snížení zrakových funkcí.

Jak vzniká tupozrakost

Příčinou tupozrakosti bývá většinou dioptrická vada oka (nejčastěji dalekozrakost, někdy i astigmatismus) nebo velký rozdíl v dioptrických vadách obou očí. Někdy je příčinou tupozrakosti také vrozený šedý zákal či jiná onemocnění oka, která brzdí nebo úplně znemožňují správný vývoj zrakových funkcí.

Co je to nevidomý

„Nevidomý“ snad zní přece jen měkčeji, ohleduplněji. Slovo „slepota“ ale zůstává dosud a bez problémů zcela regulérním a nenahraditelným výrazem ve zdravotnictví, úplná ztráta zraku není nazývána „nevidomost“ ale „slepota“. Starší verze slovníku spisovného jazyka např. slovo nevidomost nezná.

Jak poznám že jsem slepý

Mnoho lidí, když se pokoušejí představit si, co by viděli, kdyby oslepli, jednoduše zavře oči. Ale i se zavřenýma očima stále vidíte černotu. Ti, kteří jsou slepí od narození a nemají žádné vizuální vjemy, nevidí ani černě, ani bíle – nevidí nic. Abyste to pochopili, představte si, jak to „vypadá“ vzadu na Vaší hlavě.

Co je to nevidomí

„Nevidomý“ snad zní přece jen měkčeji, ohleduplněji. Slovo „slepota“ ale zůstává dosud a bez problémů zcela regulérním a nenahraditelným výrazem ve zdravotnictví, úplná ztráta zraku není nazývána „nevidomost“ ale „slepota“. Starší verze slovníku spisovného jazyka např. slovo nevidomost nezná.

Proč se dělá šedý zákal

Šedý zákal vzniká při zakalení čočky. To pak zhoršuje kvalitu a jasnost obrazu, který se promítá na sítnici. Zhoršení zraku pak způsobuje obtíže při čtení či řízení, a dokonce i při sledování výrazu obličeje jiných lidí. V časném stádiu není mnohdy šedý zákal zjevný a onemocnění se proto vyvíjí postupně.

Co to je zelený zákal

Zelený zákal je progresivní oční nemoc, která poškozuje optický nerv. Pokud se neléčí, může vyústit v trvalou ztrátu zraku. S jeho postupným zhoršováním se může zrak dostat až na úroveň takzvaného tunelového vidění, případně může člověk zcela oslepnout.

Jak pomoci Slepym lidem

Jak vést nevidomého

Neváhejte nikdy nabídnout mu pomoc, tím přirozeně nechci říci, že ji máte vnutit. Pozdravte dotyčného a pak řekněte například: "Jdu na nádraží. Chcete jít kousek cesty se mnou" Přisvědčí-li, nabídněte mu rámě a pokračujte spolu. Je-li vaše milá nabídka odmítnuta, nebudte roztrpčeni.

Jak vidí slepý člověk

Slepci vidí jen tmu.

Člověk nevidomý od narození zřejmě nevidí nic. A nic je něco jiného než tma. Je to asi tolik, co "vidíte" za sebou. Někteří zrakově postižení navíc mívají zrakové halucinace (světelné záblesky, fantomy), což může být značně nepříjemné.

Co vidí clovek bez očí

Mnoho lidí, když se pokoušejí představit si, co by viděli, kdyby oslepli, jednoduše zavře oči. Ale i se zavřenýma očima stále vidíte černotu. Ti, kteří jsou slepí od narození a nemají žádné vizuální vjemy, nevidí ani černě, ani bíle – nevidí nic. Abyste to pochopili, představte si, jak to „vypadá“ vzadu na Vaší hlavě.

Co je praktická slepota

Úplná slepota je ztráta zraku zahrnující stav od naprosté ztráty světlocitu (amaurózy) až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, tj. ztrátu schopnosti určit směr, odkud světlo přichází. Praktická slepota je definována jako porucha zraku znemožňující orientaci v neznámém prostředí.

Jak vypadá zákal

Zakalení způsobí sníženou průhlednost oční čočky, brání průchodu světelných paprsků na sítnici, a tak je vidění zastřené, jakoby překryté šedým závojem. Zpočátku nemusí šedý zákal vidění nijak ovlivňovat, zakalení se však postupně zvětšuje, vidění se zhoršuje a postižený může dokonce přestat vidět.

Jak se pozná šedý zákal

Jak poznat šedý zákal

Šedý zákal se projevuje neostrým viděním, které připomíná pohled přes mléčné sklo. Objevuje se změna vnímání barev (barvy nejsou syté) nebo větší citlivost očí na světlo. Dalším příznakem může být narůstání krátkozrakosti či zkreslení sledovaného obrazu (různé stíny).

Co je Iridotomie

Laserová iridotomie (LIT)

Principem výkonu je vytvoření drobného otvoru v duhovce, který umožní proudění oční tekutiny alternativní cestou, a tím zabrání hromadění nitrooční tekutiny za duhovkou, které má za následek prudký vzestup nitroočního tlaku a rozvoj bolestivého glaukomového záchvatu.

Který zákal nejde operovat

Šedý zákal nelze odstranit nijak jinak než operací a neexistuje jiný způsob jeho léčby. „Šedý zákal skutečně nelze vyléčit vitamíny, žádnými léky ani nepomohou silnější brýle. Léčbu kapkami často pacienti zaměňují s jiným očním onemocněním – zeleným zákalem, kde se k léčbě používají kapky na snížení nitroočního tlaku.

Co se zdá Slepym lidem

I slepím se zdají sny, ovšem snění se odvíjí od toho, jestli se slepí už narodili, nebo přišli o zrak v průběhu života. Slepý člověk s vrozenou vadou sní jinak. Jedná se především o to, co zná, řeč je tedy o známých smyslech, tedy vůních, chutích či třeba dotecích a emocích.

Co vidí clovek bez oči

Mnoho lidí, když se pokoušejí představit si, co by viděli, kdyby oslepli, jednoduše zavře oči. Ale i se zavřenýma očima stále vidíte černotu. Ti, kteří jsou slepí od narození a nemají žádné vizuální vjemy, nevidí ani černě, ani bíle – nevidí nic. Abyste to pochopili, představte si, jak to „vypadá“ vzadu na Vaší hlavě.

Jak vidí člověk s jedním okem

Barvy na postiženém oku nejsou tak syté jako na druhém oku, lámou se, mají jinou intenzitu a odstín. Někdy se předměty při pohledu jedním okem jeví zdvojené až ztrojené. U některých lidí se může zlepšit vidění do blízka a člověk je překvapen, že nemusí nosit brýle.

Co způsobuje šedý zákal

Šedý zákal (katarakta) je onemocnění oka, respektive oční čočky. Nejčastěji je způsoben pokročilým věkem, může však být i vrozený. Přesné příčiny vzniku nejsou dosud zcela objasněny, dnes jej ale již lze úspěšně léčit v rámci chirurgického zákroku.

Co je šedý zákal

Šedý zákal je oční onemocnění, při kterém dochází k zakalení normálně čiré oční čočky. Zakalení způsobí sníženou průhlednost oční čočky, brání průchodu světelných paprsků na sítnici, a tak je vidění zastřené jakoby překryté šedým závojem.

Jak poznat že oslepnu

Centrální vidění je rozmazané, pacient vidí předměty neostře, při čtení mu vypadávají písmenka. Při závažnější vlhké formě se velmi často pozorovaný obraz začne vlnit. V pokročilejších fázích, kdy je v oblasti makuly už jizva, člověk v centru vidění vidí jen rozmazanou skvrnu.