Kdo získal Ceskeho lva?

Kdo získal Českého lva

Český lev – vítězové (2022, 2021..), historie: Šakalí léta, Kolja, Šarlatán, Zátopek

Český lev – vítězové kategorie nejlepší film
Ročník (rok) Vítězný film Režisér/ka
29. (2021) Zátopek David Ondříček
28. (2020) Šarlatán Agnieszka Hollandová
27. (2019) Nabarvené ptáče Václav Marhoul

Archiv

Kdo moderuje Ceskeho lva 2023

ledna 2023 rovněž v přímém přenosu České televize. Slavnostním večerem bude opět provázet režisér, herec a moderátor Jiří Havelka. Oporou mu bude zkušený tvůrčí tým v čele s režisérem Michaelem Čechem. Autory vizuálního stylu Českého lva jsou Jana Krchová a Ondřej Fučík.
Archiv

Kde bude Český lev 2023

V sobotní večer 4. března 2023 proběhl v pražském Rudolfinu jubilejní 30. ročník předávání cen České filmové a televizní akademie, Český lev.
Archiv

Proč má Česká republika ve znaku lva

Roku 1158, dle kroniky tzv. Dalimila, český kníže Vladislav II., za vojenskou pomoc proti Milánu, obdržel od císaře Friedricha I. Barbarossy královský titul a náhradou za dosavadní znak s orlicí, erb se stříbrným lvem v červeném poli.

Proč máme ve znaku dvouocasého lva

V této nauce platí pravidlo, že zdvojení nějakého nepárového orgánu označuje mužské pohlaví zvířete (nejčastěji hlava nebo ocas). Lev v našem státním znaku má tedy podle heraldiky 2 ocasy proto, že je to lev. Kdyby měl jeden ocas, jde o lvici.

Kdo získal v roce 2009 cenu Český lev za režii za jaký to bylo film

Vítězem se stal film Protektor, který získal 6 cen včetně těch nejdůležitějších, 3 ceny získal film 3 sezóny v pekle, dvě ceny za herce ve vedlejších rolích získala Kawasakiho růže.

Kde se předává Český lev

Český lev
Místo konání Rudolfinum, Praha
První udílení 24. února 1994
Web ceskylev.cz
◄ První ročník | Poslední ročník ►

Co znamená moravská orlice

Nejpozději od lucemburské doby byla orlice se stříbrnočerveným šachováním považována za zemský znak Moravy. Podle některých badatelů tyto barvy byly odvozeny od barev českého lva (stříbrný lev na červeném štítě) a vyjadřovaly spojitost Moravy s českým králem a českou monarchií.

Co je český lev

Český lev je pojem pro lví heraldickou figuru objevující se na erbech českých panovníků, později na znaku českého státu. Dnes se pod pojmem český lev rozumí „stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí“, který se jako symbol Čech (někdy reprezentoval všechny země Koruny české) objevuje od 13.

Kde se vyskytuje lev

Dříve se lvi vyskytovali v celé Africe, ve velké části Asie, v Evropě a dokonce i v Americe, dnes se vyskytují pouze v Africe a v nevelké části Indie. Jsou to společenská zvířata a loví ve smečkách. Jejich nejčastější kořistí jsou velcí savci, především kopytníci.

Co znamená symbol lva

Lev patří mezi nejznámější obecné heraldické figury, přesněji do skupiny heraldických figur životných, do podskupiny figur zvířecích. Lev jako symbolický král zvířat vyjadřuje rytířské ctnosti, odvahu, sílu a statečnost. Lev se proto vyskytuje v erbech královských rodů, znaků zemí i měst.

Kdo má ve znaku orla

V pozdní Byzanci směli orla užívat císaři z rodu Palailogů. Odtud převzala orla roku 1487 ruská carská říše jako „třetí Řím“, po „pohanském“ Římě a křesťanské Konstantinopoli. V současnosti je opět v ruském státním znaku.

Proč je český lev dva ocasy

Mnozí historici se domnívají, že tento symbol používal jako spoluvládce svého otce, krále Václava I. a druhý ocas symbolizoval právě Přemyslovo spoluvládcovství.

Jak dlouho spí lev Pustinný

lvi tráví spánkem a odpočinkem až 20 hodin denně lev pustinný je po tygrovi druhou největší kočkovitou šelmou. lvi mají široký repertoár zvuků: vrčení, předení, syčení, kašel, mňoukání a řev – tím se ozývají nejčastěji v noci, je slyšet až na vzdálenost 8 km. současně rozlišujeme 8 poddruhů.

Kdy dospívá lev

Úspěšnost lovu lvích samotářů je asi 17 %, ve skupině se zvyšuje až na 30 %. Sociální hierarchie uvnitř lví skupiny je poměrně složitá. Sexuálně dospívá lví samice ve věku 4 let, samci v 5 letech. Mláďata samice mívají po dvou letech, v průměru se rodí po třech.

Co symbolizuje orlice

Jako symbol síly se stal také emblémem římských legií, vyobrazení rozpřažené orlice bylo součástí standarty každé legie. Ve Starověkém Římě se orlice stala také znakem císaře jako vrchního velitele armády a následně znakem Římské říše jako celku.

Co symbolizuje malý statni znak

Malý státní znak užívají oprávněné osoby (s výjimkou sportovců reprezentujících ČR) na rozhodnutích a jiných listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu státní moci, který jim byl svěřen zákonem nebo na základě zákona.

Kdo má ve státním znaku jednorožce

Skotsko miluje své legendy a mýty. Není tedy divu, že se jeho národním zvířetem stal jednorožec – symbol čistoty i nevinnosti, ale také mužnosti a síly. Ve státním znaku se pohádkový tvor poprvé objevil ve 12. století, a o tři století později ho dokonce Jakub III.

Jak dlouho se dožívá lev

Lvi se ve volné přírodě dožívají okolo 14 let a v zajetí až okolo 20 let. Samci váží okolo 150 – 200 kg a samice okolo 120 – 150 kg.

Co nesnáší lev

Lev potřebuje mít pocit, že se celý svět točí kolem něho. Bojí se neoblíbenosti a průměrnosti. Lvi chtějí prožívat radost, a proto se vyhýbají prohrám, ponížení, krizím a životním otřesům.

Kde spí lev

Lvi obývají savany a travnaté pláně, ačkoli si mohou oblíbit i křoviny a les. Většinu dne (až 20 hodin) odpočívají ve stínu akácií. Aktivní jsou až za soumraku, v noci a za úsvitu, kdy také loví.

Kde žije jednorožec

Jednorožec je velké chlupaté zvíře podobné koze s jedním dlouhým rohem na hlavě. Tedy pokud to skutečně žijící zvíře vůbec je. Údajně žijí na ostrově Skagos v Tulením zálivu u východního pobřeží Severu a podle některých cestovatelů ve vysokých horách Ibu, protože určitý druh jednorožce po nich prý může šplhat.

Jak často se páří lev

Pár je neustále v blízkém kontaktu a páří se 20 – 40 krát denně. Březost trvá 110 dní. Poté lvice porodí 1 – 4 koťata. Ve volné přírodě se koťata v 80 % nedožijí ani dvou let.

Co má rád Lev v posteli

Lev je sexuálně velice náročný, pravidelnost erotického uspokojení je pro něj důležitá, stejně jako každodenní šálek velice dobré a kvalitní kávy. Máte-li důvod k lichotkám a pochvalám, potom Lva nešetřete a chvalte, třeba od rána do večera.

Jak se pozná zamilovaný Lev

Zamilovaný Lev se se svými kamarády podělí tak vrchovatě, že snad není nikdo, kdo by mu jeho náhlý příval emocí nepřál. Lev muž má krásný úsměv a naivně roztomilý výraz, pokud se dívá do tváře, která se mu líbí. I hlupák by si toho všiml.