Kdy se používá proudový chránič?

Kdy je nutné použít proudový chránič

Proudovými chrániči musíte podle aktuálně platných ČSN ochránit všechny zásuvky do 32 A a všechny světelné obvody (tedy nejen ty v koupelně, jak to platilo kdysi). To platí pro nové i rekonstruované elektroinstalace. Pokud máte v rozvodné skříňce málo místa, můžete použít proudové chrániče s nadproudovou ochranou.
Archiv

Kam dát proudový chránič

Proudový chránič bývá umístěn společně s jističi v rozvodné skříni, kde je namontován na lištu. Do některých obvodů v elektroinstalaci se proudový chránič nezařazuje. Jsou to zejména samostatné obvody, kde jsou zapojeny mrazáky, lednice nebo výpočetní technika.
Archiv

Co zapojit přes proudový chránič

Ve složitějších elektrických systémech je připojení chrániče obdobné jako u jednofázového obvodu. Ke vstupu proudového chrániče připojíme všechny tři fáze a neutrální vodič. Na výstupu je ke každé fázi připojen elektrický jistič. Zatímco neutrální vodič připojujeme na výstupu k přípojnici.

Co chránit proudovým chráničem

Proudový chránič neslouží primárně k ochraně zařízení, nechrání ani před zkratem a přetížením. Tuto funkci plní pojistka nebo jistič.

Jaký je rozdíl mezi jističem a proudovým chráničem

Odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo při dotyku člověka. Proudový chránič neomezuje procházející nadměrný proud (při zkratu nebo přetížení), k tomu slouží elektrický jistič.

Proč mi padá proudový chránič

Dalším častým původcem vybavení chrániče bývají spotřebiče, kde dochází k ohřevu topnou spirálou (tj. pračky, bojlery, průtokové ohřívače…). U odporové spirály se opotřebením zvyšuje unikající proud. Pokud se takových spotřebičů v obvodu sejde víc, chránič vybaví, i když jednotlivé spotřebiče jsou vlastně v pořádku.

Proč vypíná proudový chránič

Pokud vyhazuje proudový chránič, můžou být příčinou spínané zdroje (Počítače apod.) mají v sobě filtr, jehož vedlejším efektem je malý únik do PE vodiče. K vypadávání chrániče může dojít, když je takových zařízení příliš mnoho, nebo je v některém zařízení výše zmíněný filtr vadný.

Jak správně vyzkoušet proudový chránič

Jak tedy proudové chrániče testovat Základní a pro laiky i předepsaný pravidelný test je pomocí velmi krátkého zmáčknutí testovacího tlačítka (bez demontování krycí desky v rozvaděči) ve stavu zapojení. Toto sepnutí odpovídajícím způsobem simuluje zátěž. U přístrojů BONEGA je předepsaný test 1x za 6 měsíců.

Jaký proudový chránič do domu

1. Jestliže je daný obvod určen pro zátěže, kde je vyloučen stejnosměrný pulzující nebo čistě stejnosměrný reziduální proud, lze použít proudové chrániče typu AC. 2. Kde je riziko výskytu reziduálního proudu, který nemá nulovou střední hodnotu, je třeba použít proudové chrániče typu A.

Jak zjistit co vyhazuje proudový chránič

Dalším, laickým způsobem zjištění příčiny je vypnout všechny jističe, které jsou za chráničem instalovány a postupně je zapínat. Když tedy narazím na vadný obvod, znovu vše vypnu a začínám pátrat, kde se mohla stát chyba. Jako první odpojuji spotřebiče v daném obvodu a čekám, kdy dojde k novému vybavení.

Kdy vypne proudový chránič

Pokud je proud dostatečně velký, proudový chránič zareaguje vypnutím. Pokud se jedná o přetížení, nebo zkrat (proud překročí jmenovitého proudu předřazeného jističe), tak i tento jistič vypne.

Jak často testovat proudový chránič

Pro zajištění správné ochranné funkce proudového chrániče ("Fíčka") je nutné chránič testovat aspoň jednou za půl roku, a to stisknutím testovacího tlačítka označeným "T" nebo "Test". Pokud je proudový chránič funkční, dojde k jeho vybavení a vypnutí elektrického obvodu.

Jak nahodit proudový chránič

Chránič se musí nechat nahodit ihned po spadnutí. Jen se u některých musí páčka domáčknout dolu a pak jde lehce nahodit. Pokud nejde, tak je vadný.

Proč vybavuje proudový chránič

Tedy odpověď z hlediska principu a funkčnosti je velmi jednoduchá Proudový chránič vypnul, protože chybový proud chrániče teče jinam než má (typicky do země, buďto přímo ochranným vodičem, nebo nepřímo přes osobu, která vodiče dotkne.

Co dělat když nejde nahodit proudový chránič

Pokud bude N vodič za chráničem přizemněn, může přes N vodič téct nějaký "vyrovnávací" proud do PE, respektive do uzemnění. Aby se toto vyloučilo, je nutné zkusit zapnout chránič v beznapěťovém stavu – vypnout předřazený jistič nebo pojistky.