Který Jaký?

Kdy použít jaký a kdy Který

Zájmeno „který“ používáme, když se ptáme na výběr. Zájmeno „jaký“ je namístě, když se zajímáme o vlastnosti (ale v hovorovém jazyce ho někdy vídáme i tam, kde by mělo být „který“).
Archiv

Která nebo které

skloňováníEditovat

číslo jednotné
pád \ rod mužský životný ženský
nominativ který která
genitiv kterého které
dativ kterému které

Jaký který čí

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž. Zájmena neurčitá vyjadřují neurčitost osoby, věci nebo vztahu.
Archiv

Kdy použít zájmeno svůj

Zvratné přivlastňovací zájmeno svůj užijeme tehdy, jestliže přivlastňovaná věc, event. osoba patří osobě/věci, která je ve větě původcem děje (typicky podmětem): Pavel vychovává své děti dobře. Starý hrad skrývá svá tajemství. Jdem (= my) za svou pravdou dál.

Jaké zájmeno je který

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž. Zájmena neurčitá vyjadřují neurčitost osoby, věci nebo vztahu.

Jak poznat zájmena ve větě

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž. Mluvnické kategorie zájmen: pád, číslo, rod, druh, vzor (ne všechna zájmena mají všechny kategorie).

Který nebo jenž

Ale zde se čeština od nejstarších dob víc a více odchyluje od původního pravidla tím, že vztažné zájmeno který vystupuje z původní své míry a vytlačuje zájmeno jenž z vět, v nichž původně jen toto zájmeno mělo místo.

Jak nahradit slovo která

KterýKterýjenžněkterýkterýkoli.

Který druh zájmena

zájmena vztažná (též relativa) – kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Který vztažné zájmeno

Mezi vztažná zájmena řadíme zájmena kdo, co, který, jaký, čí, jenž Vedlejší věty, jež připojujeme vztažnými zájmeny a příslovci, nazýváme vztažné (Muž, který včera přijel, … Navštívila místo, kde se narodila.

Který jenž skloňování

skloňováníEditovat

číslo jednotné
pád \ rod mužský životný mužský neživotný
nominativ jenž jenž
genitiv jehož / něhož jehož / něhož
dativ jemuž / němuž jemuž / němuž

Který Jaký je to slovní druh

vztažná zájmena (kdo, co, který, jaký, čí, jenž), číslovky (kolik, kolikátý, kolikrát) a příslovce (kde, kam, kdy, jak) v sobě spojují funkci podstatného jména (resp. přídavného jména nebo příslovce) a podřadící spojky. Tázací zájmena (resp.

Který skloňování

Skloňování který, která, které

Číslo singulár plurál
Rod mužský životný mužský neživotný
1. pád (nominativ) který které
2. pád (genitiv) kterého kterých
3. pád (dativ) kterému kterým

Který je zájmeno

zájmena vztažná (též relativa) – kdo, co, jaký, který, čí, jenž zájmena neurčitá (též indefinitiva) – někdo, nějaký, některý, leckdo, lecco, něčí, něco – jsou tvořena pomocí kombinace předpony (ně-, lec-, leda-, kde-, málo-, málokdy užívané zřídka-, sotva-, bůhví-, apod.)

Co je slovo Který

vztažná zájmena (kdo, co, který, jaký, čí, jenž), číslovky (kolik, kolikátý, kolikrát) a příslovce (kde, kam, kdy, jak) v sobě spojují funkci podstatného jména (resp. přídavného jména nebo příslovce) a podřadící spojky.

Kterou synonymum

synonymaEditovat(v obecném jazyce) jakou.(v obecném jazyce) jakou.již, (po předložce) niž; (v obecném jazyce) jakou.jíž, (po předložce) níž; (v obecném jazyce) jakou.

Jaký druh zájmena je náš

zájmena přivlastňovací (též posesiva) – můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj. zájmena ukazovací (též demonstrativa) – ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.

Který ve větě

Jsou to věty, které toto podstatné jméno blíže určují, nebo pouze obsahují informaci pro posluchače navíc. V češtině nejčastěji používáme vztažné zájmeno “který”: To je ten muž, který mi zachránil život. Zde je seznam knih, které jsem četl.

Jaký je slovní druh který

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž.

Jak poznám synonymum

Synonyma jsou slova, která mají rozdílnou podobu, ale stejný nebo přibližně stejný význam (např. děvče a dívka nebo pěkný a hezký). Díky svému významu vstupují slova do vzájemných vztahů, do synonymních řad, čeledí a polí a tím se určitým způsobem organizuje slovní zásoba.

Čím nahradit také

Stačí si vybrat, které slovíčko TAKÉ chci nahradit, ťuknu do něj pravým tlačítkem myši, zvolím záložku SYNONYMA a Word mi hnedka nabízí tyto návrhy:téžtaktéžrovněžpodobněstejnědokonce.ještě

Který co

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž. Zájmena neurčitá vyjadřují neurčitost osoby, věci nebo vztahu.

Který a jenž

Vztažné zájmeno jenž je synonymum k zájmenu který. Jež a jenž jsou vztažná zájmena, která se v textu užívají jako alternativa ke vztažnému zájmenu který a jeho rodovým alternativám (aby nedocházelo k jeho opakování).

Co je to za slovní druh po

Druhy: vlastní – s, z, v, na, k, před, po,… Druhy: souřadící – a, i nebo, ale, avšak, neboť,…

Co je za slovní druh tento

Zájmena. náš, oni, tento, jeho, svůj, kdo, jaký, nikdo, nic, nijaký, každý…