Který nebo jenž?

Který jenž skloňování

skloňováníEditovat

číslo jednotné
pád \ rod mužský životný mužský neživotný
nominativ jenž jenž
genitiv jehož / něhož jehož / něhož
dativ jemuž / němuž jemuž / němuž

Kdy psát jenž

Tvar jenž se používá pouze v 1. pádě jednotného čísla, a to u rodu mužského životného a neživotného. Nikde jinde! Jakmile se jedná o jiný pád, jiný rod, jiné číslo, zájmeno jenž tam nemůže být!
Archiv

Co je zájmeno jenž

Vztažné zájmeno jenž je synonymum k zájmenu který. Jež a jenž jsou vztažná zájmena, která se v textu užívají jako alternativa ke vztažnému zájmenu který a jeho rodovým alternativám (aby nedocházelo k jeho opakování).
Archiv

Kdy se používá již

Výraz „již“ ale také může vystupovat jako příslovce a používá se ve významu už (již se to stalo). Příklady: Muži, již stáli vedle mě, beze slova odešli. Známe se již mnoho let.

Kteří který

skloňováníEditovat

číslo jednotné množné
pád \ rod mužský životný mužský životný
nominativ který kteří
genitiv kterého kterých
dativ kterému kterým

Kdy se píše jí a kdy jí

Tvar ji používáme ve 4. pádu jednotného čísla. Tvar jí naopak ve všech ostatních pádech, nejčastěji ve 3. pádu.

Co je za slovní druh jenž

Zájmeno „jenž“ je synonymní tvar k zájmenu „který“. Pro novináře i spisovatele je jeho znalost podstatná, jelikož zamezuje nadbytečnému užívání právě zájmena „který“.

Který zájmeno

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž. Zájmena neurčitá vyjadřují neurčitost osoby, věci nebo vztahu.

Jak se určuje jenž

Tvary zájmena jenž, jež, jež v jednotném čísle

mužský rod životný (Karel) ženský rod (Lenka)
1. pád jenž jež
2. pád jehož jíž
3. pád jemuž jíž
4. pád jehož, jejž již

Co znamená jez

Stavba umístěná v korytě toku, která v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.

Kdy použít jaký Který

2) Dostala jsem pozvánku na večírek a přemýšlím nad vhodným oblečením. Odpověď: Nic extra formálního, nebude to žádná snobárna. Zájmeno „který“ používáme, když se ptáme na výběr. Zájmeno „jaký“ je namístě, když se zajímáme o vlastnosti (ale v hovorovém jazyce ho někdy vídáme i tam, kde by mělo být „který“).

Co je který

Slovo který je zájmeno, a to buď tázací nebo vztažné.

Jak poznat jí jí

Ji × jí (ni × ní)

podoby ni a ní) se setkáváme poměrně často. Pravidla nám říkají, že krátká forma (ni, ji) se užívá pouze ve 4. pádě a ve všech ostatních je forma dlouhá (ní, jí).

Koho co jí nebo jí

Ji ni X jí ní

1. pád (kdo, co) ona
3. pád (komu, čemu) jí, ní
4. pád (koho, co) ji, ni
5. pád (oslovujeme, voláme)
6. pád (o kom, o čem)

Který slovní druh

vztažná zájmena (kdo, co, který, jaký, čí, jenž), číslovky (kolik, kolikátý, kolikrát) a příslovce (kde, kam, kdy, jak) v sobě spojují funkci podstatného jména (resp. přídavného jména nebo příslovce) a podřadící spojky.

Který skloňování

skloňováníEditovat

číslo jednotné
pád \ rod mužský životný střední
nominativ který které
genitiv kterého kterého
dativ kterému kterému

Kdo nebo Který

V tom, že kdo je (dnes) možné jen ve vztažných větách týkajících se neurčité osoby, shoduje se s původním užíváním zájmena který: ale liší se od něho v tom, že který je zájmeno přídavné, kdo podstatné (mohu říci »který člověk cti nemá, jinému jí nedá«, ale ne »kdo člověk…«).

Proč se staví jezy

Slouží k tomu, aby se spád vody využil pro výrobu energie (vodní mlýn, vodní pila, vodní elektrárna aj.), případně se buduje kvůli regulaci vodního toku (ochrana proti povodním, zvýšení splavnosti). Obvyklá výška jezu se pohybuje od necelého jednoho metru až po přibližně 3 metry.

Jaký je druh zájmena jí

Druhy zájmen

druh zájmen zájmena
PŘIVLASTŇOVACÍ můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich + svůj
UKAZOVACÍ ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž + sám
TÁZACÍ kdo co jaký který čí (+ přípona -pak -že)
VZTAŽNÁ kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Kdy píšeme ní ní

S těmito zájmeny (vč. podoby ni a ní) se setkáváme poměrně často. Pravidla nám říkají, že krátká forma (ni, ji) se užívá pouze ve 4. pádě a ve všech ostatních je forma dlouhá (ní, jí).

Co je jí za slovni druh

slovesoEditovat

Tvrdívá se, že Čech prý jí, aby žil.

Jaký který čí

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž. Zájmena neurčitá vyjadřují neurčitost osoby, věci nebo vztahu.

Jaký který čí slovní druh

vztažná zájmena (kdo, co, který, jaký, čí, jenž), číslovky (kolik, kolikátý, kolikrát) a příslovce (kde, kam, kdy, jak) v sobě spojují funkci podstatného jména (resp. přídavného jména nebo příslovce) a podřadící spojky. Tázací zájmena (resp.

Který nebo jaký

Odpověď: Nic extra formálního, nebude to žádná snobárna. Zájmeno „který“ používáme, když se ptáme na výběr. Zájmeno „jaký“ je namístě, když se zajímáme o vlastnosti (ale v hovorovém jazyce ho někdy vídáme i tam, kde by mělo být „který“).

Co je to Který

O něco důležitější je rozdíl jiný. Který je zájmeno přídavné, může se tedy jako přívlastek spojovati přímo se jménem podstatným (který člověk, která žena), což je nemožno při zájmeně jenž, které jako dědic zájmena osobního on je zájmenem podstatným.