Čím se liší šišky smrku a jedle?

Jak se liší jehlice smrku a jedle

Abies pectinata) – jedle se od smrku liší tím, že roste a tloustne rychleji a dospívá věku až 300 let. Jedlové dřevo se od smrkového hůře rozpoznatelné. Charakteristickým znakem je jeho světlý šedožlutý odstín. Jedlové dřevo není tvořeno tmavým jádrem, ale pouze bělovým dřevem.

Jak se pozná jedle

Jehlice jsou typicky na vrcholu tupě zaoblené a lehce vykrojené, vespod obvykle se dvěma bělavými proužky; to však neplatí pro všechny druhy (viz níže). Na rozdíl od smrku nevyrůstají na listových polštářcích a větvičky jsou proto hladké.

Jak se pozná smrk

Smrky jsou vždyzelené stromy obvykle dosahující mohutného vzrůstu (nejvíce smrk sitka až 80 m), s korunou většinou kuželovitého nebo válcovitě kuželovitého tvaru. Větvení je výrazně monopodiální, větve vyrůstají v přeslenech.

Jak rozeznat smrk a jedli

Rozpoznáte smrk od jedle Mnozí to nedokážou, a přitom je to tak jednoduché – na smrku rostou šišky dolů, na jedli stojí jako svíčky. Smrkové jehličky jsou kulaté a špičaté, jedle je má ploché a na rubu jsou dva světlé proužky.

Jak často má smrk šišky

Smrk ztepilý (Picea abies) začíná plodit v porostu asi od 60. roku a plodné roky se opakují po 4 až 5 letech.

Jak rostou šišky na jedli

Víte, že šišky jedlí nikdy nenajdete pod stromem Rostou totiž na větvích kolmo vzhůru, po dozrání se šupiny rozpadnou a zůstanou jen nahoru trčící vřetena. A není to jediná zajímavost těchto oblíbených stromů. Kultivar 'Kohout's Icebreaker' se roubuje na kmínek, aby vynikl.

Jaké šišky má jedle

Šišky jsou vzpřímené, 10–20 cm dlouhé, 3–5 cm široké, válcovité, nahoře zaoblené. Dozrávají během září a rozpadají se na stromech: jejich šupiny opadávají a na stromech zůstávají pouze vřetena. Trojhranná semena (8–11 mm dlouhá, 3–5 mm široká) mají neopadavé křídlo.

Jak vypadá smrk

Vzhled. Smrk ztepilý je statný stálezelený jehličnatý strom s rovným kmenem, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červenohnědou šupinovitou rozpukanou borku. Koruna je štíhle jehlancovitá, větve v ní vyrůstají v pravidelných přeslenech.

Jak dlouho žije smrk

V lese jeho růst pokračuje, a to klidně o 0,5 až 1 metr za rok. Růst se zastavuje ve výšce 50 až 60 metrů. Strom žije dál a dožívá se až 400 let.

Jak rychle rostou smrky

Smrk roste tak rychle, že za prvních 20 let přiroste ročně průměrně 31 cm a dále od 21 do 40 let přiroste ročně průměrně 49 cm.

Na co se používá jedle

Po dřevu dubovém je nejodolnější pro použití ve vodě, a tak se jedlové kmeny používaly k vodním stavbám, na výrobu vodovodních rour, k výrobě šindelů a sudů, ale také člunů a lodních stožárů. Další využití má jedle jako vánoční stromek a ozdobná vánoční klest.

Kdy padají šišky že smrku

Sběr šišek smrku a borovice ale probíhá od konce listopadu do března. Dub a buk se sbírají v říjnu a v listopadu.

Co je skryté v Šiškách

Samičí šištice obsahují ploché semenné šupiny, které vyrůstají v úžlabí podpůrných šupin a nesou dvě vajíčka. Ta se po opylení dále vyvíjejí v semena, zatímco šištice zrají a dřevnatějí v šišky. Po dozrání semen se šupiny šišek díky vysychání rozevírají a semena vypadávají ven.

Jak rostou šišky na smrku

Šišky dávají velké množství semen, jejichž klíčivost trvá několik let. Smrk omorika ("Pančičův smrk", Picea omorika) začíná plodit již od 12. roku, v porostech ovšem později. Fialově naběhlé šišky se šupinami sbíhajícími na stopku vytrvávají na stromě asi 3 roky; šišky z první úrody mnohem déle.

Kdy padají smrkové šišky

Sběr šišek smrku a borovice ale probíhá od konce listopadu do března. Dub a buk se sbírají v říjnu a v listopadu.

Které šišky rostou nahoru

Jedle bělokorá

Má dlouhé šišky, které ale na zemi nenajdeme, protože šiška se po dopadu na zem rozpadne. Její dlouhé šišky rostou směrem nahoru.

Kdy má smrk šišky

Šišky dávají velké množství semen, jejichž klíčivost trvá několik let. Smrk omorika ("Pančičův smrk", Picea omorika) začíná plodit již od 12. roku, v porostech ovšem později. Fialově naběhlé šišky se šupinami sbíhajícími na stopku vytrvávají na stromě asi 3 roky; šišky z první úrody mnohem déle.

Jak je vysoký smrk

Strom dosahující v podmínkách přírodního lesa velkých rozměrů. Výšky 50-60 m, tloušťky kolem 150 cm, objemu i přes 30 m3. Dožívá se 350-400 let.

Jak se mnozi smrk

Nejpřirozenější způsob rozmnožování smrků (a dřevin vůbec) představuje výsev semen, tedy generativní množení. Používá se u základních druhů, zatímco pro kultivary je vhodné upřednostnit roubování či řízkování – vegetativní množení.

Jak dlouho se dožívá smrk

Smrk je naše původní stálozelená, rychle rostoucí jehličnatá dřevina, která dosahuje výšky až šedesáti metrů a dožívá se tří set až šesti set let. Nejvyšší smrk byl změřen v r. 1864 na Šumavě.

Na jakém stromě rostou šišky

Smrk je nejčastějším jehličnatým stromem v Česku. Má krátké jehličky a dlouhé šišky, které často nacházíme na zemi. Borovice je jedním z nejvyšších jehličnatých stromů v Česku.

Kdo jí šišky

Křivkám nejlépe vyhovují právě podhorské smrčiny s bohatou úrodou šišek. Z šišek vybírají semínka, jimiž se živí. K tomu jim dokonale slouží jejich zakřivený zobák. Čelisti vnoří mezi šupiny šišek, rozevřou je a jazykem vybírají chutná smrková, borová nebo jedlová semínka.

Jak vyklíčit šišku

K samotnému sázení si zvolte otevřenou šišku. Do jejích rozevřených šupin jemně vsuňte mech a do něj pak vložte semínka. Šišku navlhčete vodou z postřikovače. Poté si vezměte menší květináč, nebo misku naplněnou zeminou a šišku do ní z půlky zahrabejte.

Jak často rostou šišky na smrku

Smrk ztepilý (Picea abies) začíná plodit v porostu asi od 60. roku a plodné roky se opakují po 4 až 5 letech.

Odkud je smrk

Smrk ztepilý (Picea abies) je statný stálezelený jehličnatý strom, který byl původně rozšířen ve střední a jihovýchodní Evropě (od Alp po Balkán), kde tvořil spolu s dalšími dřevinami horské a podhorské lesy.