Jak zarovnat obsah?

Jak vložit obsah

Na pásu karet panelu nástrojů vyberte Reference. Na levém konci vyberte Vložit obsah. (Nebo vyberte Obsah > Vložit obsah. Vloží se obsah zobrazující nadpisy a číslování stránek v dokumentu.

Jak správně zarovnat text

Zarovnání textu do blokuVe skupině Odstavec klikněte na ikonu pro otevření dialogového. a výběrem rozevírací nabídky Zarovnání nastavte zarovnaný text.K zarovnání textu můžete použít také klávesovou zkratku Ctrl+J.

Jak vytvořit obsah

Přejděte na samotný začátek dokumentu, kde klikněte myší před první písmenko. V horním menu na kartě rozložení stránky, zvolte možnost vkládání konců. Následně vyberte konec oddílu s pokračováním na další stránce a díky tomuto postupu se vám na začátku vytvoří zcela prázdná stránka, kam budete za chvilku tvořit obsah.
Archiv

Jak Nečíslovat obsah

Ve Wordu podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte položku obsahu, kterou chcete přesunout na danou stránku v dokumentu. Toto funguje pro číslované i nečíslované položky obsahu.

Jak udělat tečky v obsahu

Jak udělat tečky v obsahuVyberte Rozložení nebo Rozložení stránky.Vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec. a pak vyberte Tabulátory.Přidejte nebo vyberte zastavte tabulátor a pak v části Leader (Odkazový znak) vyberte možnost Leader (Odkazový znak), který chcete zobrazit.

Jak vytvořit obsah v bakalářské práci

Obsah práce by měl obsahovat nadpisy vybraných úrovní kapitol včetně případného číslování kapitol a číslo stránky, na které kapitola začíná. Relativně jednoduché by bylo zkopírovat všechny nadpisy po dokončení práce, přidat čísla stránek se správným tabulátorem.

Jak Zarovnání do bloku

Zarovnání textu do blokuKlikněte na libovolné místo odstavce, který chcete zarovnat do bloku.Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na zarovnat text do bloku .

Co je zarovnání do bloku

Text se nazývá zarovnaný do bloku, když je zarovnaný k oběma okrajům. Můžete zvolit zarovnání celého textu odstavce kromě posledního řádku (Do bloku, doleva nebo Do bloku, doprava) nebo můžete zarovnat text odstavce včetně posledního řádku (Do bloku všechny řádky).

Jak přidat nadpis do obsahu

Přejděte na Reference > Obsah. Klikněte na Vlastní obsah. V nastavení můžete zobrazit, skrýt nebo zarovnat čísla stránek, přidat nebo změnit vodící znak, nastavit formáty a určit, kolik úrovní nadpisů se má v obsahu zobrazovat.

Jak se tvoří obsah ve Wordu

10) Vygenerování obsahu z nadpisů

Stačí tedy kliknout na začátek prázdné stránky, kam bude vložen vygenerovaný obsah. Opět je potřeba přepnout kartu, konkrétně na kartu Reference. Zvolíme tlačítko Obsah, kde vybereme některou z možností, která se nám líbí.

Jak dát úvod do obsahu

Nejprve použijte na text, který chcete zahrnout do obsahu, styly nadpisů, třeba Nadpis 1 a Nadpis 2. Vyberte text, klikněte na kartu DOMŮ a přejíždějte myší nad různými nadpisy v galerii Styly. Všimněte si, že když se zastavíte nad jednotlivými styly, text se změní, takže vidíte, jak bude ve vašem dokumentu vypadat.

Jak udělat obsah ve Wordu 2007

Kurzor nastavíme na stranu, kde chceme obsah mít a na kartě "Reference" v rámečku "Obsah" označíme možnost "Vlastní obsah". V okně, které se nám objeví, můžeme ještě formátování upravit a po potvrzení již generování obsahu vykoná MS Word.

Kdy zarovnat do bloku

Význam: Zarovnání do bloku – způsob zarovnání textu tak, že řádky v odstavci mají začátek i konec řádků přesně pod sebou. Poslední řádek je zpravidla zarovnán do leva. Textové editory toho dosahují pomocí rovnoměrného zvětšování mezislovních mezer.

Jak odstranit mezery při Zarovnání do bloku

Pokud chcete změnit mezery mezi vybranými odstavci, použijte možnosti mezer na kartě Rozložení stránky:Vyberte odstavce, které chcete změnit.Klikněte na kartu Rozložení stránky a v části Mezery upravte vzdálenost před nebo za každým odstavcem klikáním na šipky nahoru nebo dolů v polích Před a Za.

Jak upravit zarovnání do bloku

6. Další možnost, jak zarovnat text do bloku – text je také možné zarovnat do bloku pomocí klávesnice. Označíme si text a použijeme klávesovou zkratku CTRL + J.

Jak naformátovat obsah

Formátování textu v obsahu

Přejděte na Reference > Obsah > Vlastní obsah. Zvolte možnost Změnit.

Jak odstranit konec oddílu

Pokud jste do dokumentu přidali konce oddílů, můžete jejich začátek a konec zobrazit nejsnadněji tak, že zobrazíte formátovací značky. Přejděte na Domů avyberte Zobrazit všechny netisknutelné znaky. Vyberte konec oddílu a stiskněte Klávesu Delete.

Jak upravit obsah ve Wordu

Formátování textu v obsahuPřejděte na Reference > Obsah > Vlastní obsah.Zvolte možnost Změnit.V seznamu Styly klikněte na úroveň, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Změnit.V podokně Úprava stylu si nastavte požadované změny.Kliknutím na OK změny uložíte.

Jak zarovnat okraje

Úprava okrajů textového poleKliknutím vyberte vnější hranu textového pole.V nabídce Formát klikněte na Obrazec.V levém podokně dialogového okna Formát obrazce klikněte na Textové pole.V části Vnitřní okraj zvětšete nebo zmenšete vzdálenost mezi textem a vnějším ohraničením textového pole.

Jak udělat velkou mezeru

Změna velikosti mezer mezi znakyVyberte text, který chcete změnit.Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Písmo.V poli Mezery klikněte na možnost Rozšířené nebo Zúžené a pak zadejte požadované místo v poli O kolik.

Co znamená Zarovnani do bloku

Zarovnání textu do bloku

Když text zarovnáte do bloku, mezi slovy budou větší mezery, aby oba konce jednotlivých řádků byly zarovnané s oběma okraji. Poslední řádek odstavce bude zarovnaný doleva.

Jak odstranit mezery v Zarovnání do bloku

Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly pravým tlačítkem myši na položku Normální a potom klepněte na příkaz Změnit. V části Formátováníklikněte na tlačítko Dvojité mezery a potom klikněte na OK.

Jak se zbavit mezer v textu

1) Vyberte veškerý text dokumentu (například stiskem klávesové zkratky Ctrl+A). 2) Stiskem klávesové zkratky Ctrl+H otevřete okno Najít a nahradit. 3) Do pole Najít napište dvě mezery (stiskněte dvakrát klávesu mezerníku). 4) Do políčka Nahradit za pak napište jednu mezeru (stiskněte jednou klávesu mezerníku).

Jak udělat obsah v bakalářské práci

Obsah práce by měl obsahovat nadpisy vybraných úrovní kapitol včetně případného číslování kapitol a číslo stránky, na které kapitola začíná. Relativně jednoduché by bylo zkopírovat všechny nadpisy po dokončení práce, přidat čísla stránek se správným tabulátorem.

Jak vytvořit ve Wordu obsah

10) Vygenerování obsahu z nadpisů

Stačí tedy kliknout na začátek prázdné stránky, kam bude vložen vygenerovaný obsah. Opět je potřeba přepnout kartu, konkrétně na kartu Reference. Zvolíme tlačítko Obsah, kde vybereme některou z možností, která se nám líbí.