Jak zjistit EAN odběrného místa PRE?

Jak zjistit EAN odběrného místa

Tyto údaje naleznete na Smlouvě o sdružených dodávkách zemního plynu/elektřiny nebo na faktuře. V případě, že EIC/EAN nedohledáte, pak je možné obrátit se na svého stávajícího dodavatele nebo přímo distributora, se kterým máte uzavřenou Smlouvu o dodávkách zemního plynu/elektřiny v rámci vašeho regionu (viz mapy níže).
Archiv

Jak zjistit EAN odběrného místa ČEZ

Jak EAN kód zjistím Tento údaj se dozvíte snadno. Stačí se podívat na vaši fakturu nebo na Smlouvu o připojení k distribuční soustavě, kde toto číslo najdete hned vedle adresy. To platí bez ohledu na dodavatele, který vám fakturu vystavuje.
Archiv

Jak zjistit číslo místa spotřeby

EAN (European Article Number) – číselné označení sloužící k jednoznačné identifikaci odběrného místa (tzn. místa spotřeby elektrické energie). Skládá se z 18 číslic a je uveden ve smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny a v zúčtovací faktuře za elektrickou energii.
ArchivPodobné

Co je odběrné místo EAN

EAN kód (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa pro elektřinu (OM) a nalezneme jej snadno na faktuře v místě, kde je uvedena adresa. Každému OM je přidělené jedinečné 18místné číslo, na jehož základě lze odvodit, ke které distribuční soustavě jste připojeni.
Archiv

Jak zjistit vyrobni EAN

Co je výrobní EAN kód a kde ho najdu Výrobní EAN je 18místné číslo, které je přiděleno výrobně. Můžete si ho představit jako rodné číslo Vaší výrobny. Výrobní EAN Vám jednoduše přidělí Váš distributor.

Jak zjistit výrobní EAN

EAN kód lze najít na smlouvě nebo na každé faktuře dodavatele energií. Od identifikačních čísel EAN/EIC je třeba odlišit výrobní číslo elektroměru či plynoměru, na rozdíl od kódů EIC a EAN se toto číslo mění s každou výměnou vašeho měřidla.

Kde najdu výrobní EAN

EAN kód lze najít na smlouvě nebo na každé faktuře dodavatele energií. Od identifikačních čísel EAN/EIC je třeba odlišit výrobní číslo elektroměru či plynoměru, na rozdíl od kódů EIC a EAN se toto číslo mění s každou výměnou vašeho měřidla.

Jak zjistit číslo odběrného místa voda

Do žádosti je nutné vyplnit číslo faktury a číslo odběrného místa (oba údaje najdete na první straně faktury).

Jak zjistit EAN podle čísla elektroměru

EAN kód lze najít na smlouvě nebo na každé faktuře dodavatele energií. Od identifikačních čísel EAN/EIC je třeba odlišit výrobní číslo elektroměru či plynoměru, na rozdíl od kódů EIC a EAN se toto číslo mění s každou výměnou vašeho měřidla.

Jak zjistit distributora elektrické energie

Nejjednodušší cestou, jak je zjistit, je podívat se do smlouvy nebo faktury, kde je daný kód pro odběrné místo vždy uveden. Se znalostí kódu EAN nebo EIC se již můžete obrátit přes kontaktní formulář na Energetický regulační úřad, kde vám údaje o současném dodavateli zjistí.

Kde najdu vyrobni EAN Egd

Stav vaší smlouvy o připojeníKód EAN/EIC* (kód najdete na vaší smlouvě) 18místný kód EAN (elektřina) nebo 16místný kód EIC (plyn)Číslo smlouvy o připojení* (najdete v pravém horním rohu smlouvy) Pro elektřinu 10místný kód začínající "9" nebo 8místný kód začínající "12"Obec*

Kde je EIC kód

EIC kód (Energy Identification Code – česky Energetický Identifikační Kód) slouží k identifikaci odběrného místa pro zemní plyn (OM) a nalezneme jej snadno na faktuře v místě, kde je uvedena adresa.

Kde najdu číslo odběrného místa SmVaK

Každý vodoměr je zaplombován plombou, kde je uvedeno její číslo a logo společnosti SmVaK. V případě poškození plomby je odběratel povinen neprodleně kontaktovat zákaznickou linku a tuto skutečnost oznámit.

Jak najít přípojku vody

Návštěva obecního úřadu – vaším úkolem je v první řadě zjistit, zda se v okolí vašeho pozemku nachází vodovodní síť, a pokud ano, kde přesně. Tuto informaci můžete zjistit z vícera zdrojů – poskytnout vám ji může prodejce pozemku nebo třeba sousedé.

Jak zjistit EAN bez faktury

Se znalostí kódu EAN nebo EIC se již můžete obrátit přes kontaktní formulář na Energetický regulační úřad, kde vám údaje o současném dodavateli zjistí. Nemusí se jednat o aktuální smlouvu nebo fakturu, ale o smlouvu či fakturu pro dané odběrné místo. Kódy pro dané odběrné místo se totiž nemění.

Kdo je distributor elektřiny

Distributor energie, neboli provozovatel distribuční soustavy zajišťují fyzickou dopravu elektřiny nebo plynu. Elektřinu ani plyn neprodává. Obchod zajišťuje dodavatel.

Jak zjistím vyrobni EAN

Co je výrobní EAN kód a kde ho najdu Výrobní EAN je 18místné číslo, které je přiděleno výrobně. Můžete si ho představit jako rodné číslo Vaší výrobny. Výrobní EAN Vám jednoduše přidělí Váš distributor.

Kde je číslo elektroměru PRE

Číslo elektroměru naleznete na výrobním štítku měřícího přístroje nebo na každé faktuře (strana č. 2, v části “Údaje o měřícím zařízení”). Číslo elektroměru se skládá ze zkratky PRE a kódu obsahujícího písmena a číslice např. PRE C0237788.

Jak zjistit který je můj elektroměr

Na faktuře naleznete Vlast- nické číslo Vašeho elektroměru a podle toho poznáte svůj elektroměr.

Jak zjistit vlastníka vodovodu

Potřebuje-li zákazník zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě nebo získat vodárenská data o těchto rozvodech, měl by se obrátit na útvar vodohospodářských činností (útvar VHČ), neboť vyjádření k existenci vodovodu nebo kanalizace zajišťuje na základě provozní smlouvy VHOS a.s., jako provozovatel …

Kdo je vlastníkem vodovodu

č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) je, dle odstavce 6, vlastníkem přípojky (zřízené po dni účinnosti tohoto zákona) ten, kdo ji na své náklady pořídil. U napojení na vodovodní řad (navrtávací pas) a vodoměrné sestavy platí stejná pravidla jako u nově budovaných přípojek.

Kde najdu vyrobni EAN

Výrobní EAN je 18místné číslo, které je přiděleno výrobně. Můžete si ho představit jako rodné číslo Vaší výrobny. Výrobní EAN Vám přidělí Váš distributor. Najdete ho tedy na dokumentu od Vašeho distributora.

Jak získat EAN pro prodej elektřiny

Žádost o výrobní EAN – ČEZ Distribuce

O výrobní EAN je možné požádat po úspěšném připojení elektrárny a to prostřednictvím Distribučního portálu https://dip.cezdistribuce.cz.

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem elektřiny

Distributor je vlastník elektrické nebo plynové soustavy – např. ČEZ Distribuce, a. s. Dodavatel je subjekt, který Vám přímo dodává elektřinu nebo plyn.

Jak zjistit stav elektroměru PRE

Pro snadné a rychlé nahlášení stavu měřícího zařízení využijte on-line formuláře. Odečet měřícího zařízení nám můžete nahlásit také telefonicky na naší Zákaznické lince – tel.: 800 550 055 (Po – Pá 8-18 hod.).