Co to je uzsi?

Co dělá uzsi

Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) je česká ozbrojená zpravodajská služba s vnějším polem působnosti (rozvědka). Tento bezpečnostní sbor se zabývá sběrem, analýzou, ochranou a oprávněným využitím zpravodajsky významných informací.

Co dělá BIS

Bezpečnostní informační služba je kontrarozvědnou zpravodajskou službou s působností na území České republiky. Naším posláním je chránit občany a naši krásnou zemi před nejrůznějšími hrozbami od terorismu až po špionáž cizích států.

Kdo kontroluje BIS

Bezpečnostní informační služba je zpravodajská instituce českého státu, která působí uvnitř jeho území. Službu řídí a kontroluje vláda ČR a její fungování upravuje zákon o Bezpečnostní informační službě (č. 154/1994 Sb.).

Kdo řídí BIS

V čele Bezpečnostní informační služby stojí ředitel, který je odpovědný vládě České republiky. Ředitel je jmenován vládou, a to po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky příslušném ve věcech bezpečnosti, a odvoláván je rovněž vládou. Ředitelem BIS je od 15. února 2022 Michal Koudelka.

Kdo je zpravodajec

Zatímco „zpravodajec" je u patřičné organizace (výzvědné, nebo protivýzvědné) zaměstnán, je tedy ve služebním poměru a je vázán služebním slibem, agentem je spolupracovník, který je získáván tajnou službou ke spolupráci v rozličných oblastech.

Jak pracovat pro BIS

Aktuálně hledáme uchazeče s vysokoškolským vzděláním, kteří mají zájem pracovat v oblasti získávání a zpracování informací. Uplatnění najdou absolventi, stejně jako odborníci z rozličných oblastí (ekonomie, informační technologie, strojírenství, chemie …)

Kdo úkoluje BIS

Ve všech případech platí, že zpravodajské služby úkoluje, koordinuje a plnění úkolů kontroluje vláda. Základním koncepčním dokumentem bezpečnostní politiky státu je Bezpečnostní strategie České republiky.

Kdo je Koudelka

Michal Koudelka (* 1965) je český zpravodajec, od srpna 2016 ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS), přičemž od srpna 2021 do února 2022 byl vedením BIS pouze pověřený.

Jaký je rozdíl mezi rozvědkou a kontrarozvědkou

Vojenské zpravodajství se vnitřně člení na Vojenskou zpravodajskou službu (rozvědka, získává informace z ciziny) a Vojenské obranné zpravodajství (kontrarozvědka, která pracuje uvnitř ČR).

Co je biska

Biska je chorvatský likér na brandy základě s přídavkem medu a jmelí.

Co je to civilní rozvědka

s vnější působností, též rozvědky, výzvědné služby či špionážní služby – zjišťující úmysly zahraničních zemí, případně plnící úkoly v zahraničí (např. český ÚZSI, americká CIA, ruská SVR). Rozvědka má za úkol zabezpečovat informace, které mají původ v zahraničí.

Jak se dostat do BIS

Stačí vyplnit níže dotazník pro uchazeče a připojit k němu životopis a motivační dopis. Na základě těchto dokumentů budete zařazeni do prvního kola výběrového řízení. Práce pro zpravodajskou službu je specifická svým propojením obsahu pracovní náplně s posláním ochrany České republiky.

Co dělá kontrarozvědka

s vnitřní působností, též kontrarozvědky – s polem působnosti uvnitř státu (např. česká BIS, americká FBI, ruská FSB). Kontrarozvědka zabezpečuje informace, které pochází přímo z území státu a také mj. chrání důležité státní zájmy před působením cizích rozvědek.

Co je to Travarica

Jak již sám její název napovídá, je to destilát s přísadou určitých trav – bylin. Její domovskou oblastí jsou přímořské části Chorvatska. Existuje velký počet druhů travarice, podle toho, jaké byliny jsou jejími přísadami, případně, jak dlouho se tyto byliny nechávají v pálence vyluhovat.

Co dělá zpravodajec

Civilní zpravodajská služba zabezpečuje informace o extremismu, organizovaném zločinu, ekonomických zájmech státu, vnitřní bezpečnosti. vojenské – vojenská rozvědka a kontrarozvědka zabývající se vojenskými informacemi, obranyschopností a jinými vojenskými aspekty.

Co to je kontrarozvědka

Kontrarozvědka je činnost speciálních orgánů státu zaměřená na boj proti špionážním organizacím cizích států. Jako kontrarozvědka je rovněž označována instituce zabývající se touto činností.

Jak poznat agenta

Agenti, jsou dobrovolníci, kteří pro Službu pracují např. z vlasteneckých důvodů, velmi často i proto, že získávají pocit jisté účasti při zvládání a řešení závažných společenských problémů. Služba nikdy nezískává své spolupracovníky sběrem kompromitujících materiálů, vydíráním nebo vyhrožováním.

Jaká je práce pro BIS

Začněte, nebo pokračujte ve své kariéře u BIS

Hledáme odborníky z širokého spektra oblastí. Vítáme znalosti ekonomie, mezinárodních vztahů, politologie, výpočetní techniky, práva, technických oborů a mnoha dalších. Uplatnění u nás najdou i jazykoví specialisté stejně jako lidé znalí administrativy nebo manuálně zruční.

Co je to Rakia

Rakije, též rakija, je destilovaný alkoholický nápoj oblíbený zejména v jihovýchodní Evropě. Je všeobecně považována za národní nápoj v Albánii, Bosně a Herzegovině, Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Kosovu, Severní Makedonii a v Srbsku. Vyrábí se destilací zkvašeného ovoce.

Co je to vínovice

Vinný destilát. Může být různého typu. Hrozny se rozdrtí, drť se prokvasí a destiluje, pak to je hroznový destilát, který je aromatičtější.

Co je to rozvědka

s vnější působností, též rozvědky, výzvědné služby či špionážní služby – zjišťující úmysly zahraničních zemí, případně plnící úkoly v zahraničí (např. český ÚZSI, americká CIA, ruská SVR). Rozvědka má za úkol zabezpečovat informace, které mají původ v zahraničí.

Co je vojenská rozvědka

Vojenská kontrarozvědka byla významnou silou ovládanou tehdejšími mocenskými komunistickými kruhy, která nemalou měrou přispěla k ustavení a udržování tehdejšího režimu v bývalém Československu. Soustředila pravomoci jak policejní, tak i zpravodajské.

Kdo je to agent

Agent je tajný spolupracovník, který plní úkoly při vyhledávání, rozpracování a dokumentování protistátní trestné činnosti a úkoly směřující k předcházení zabránění této trestné činnosti.

Co je to pálenka

Pálenka (nebo také destilát, lidově též kořalka, či gořalka, destilka nebo i šnaps) je ušlechtilá lihovina, která vzniká destilací zkvašeného rmutu, jenž je připraven z rozdrcených plodů, ovoce, nebo jiných částí rostlin. Osobité aroma získává pálenka z ovoce či suroviny, ze kterého byla připravena.

Co to je brandy

Brandy je anglický název pro vinnou pálenku či vínovici, destilát z vína s obsahem alkoholu 35–60 %. Název pochází z nizozemského brandewijn nebo německého Branntwein, což znamená doslova pálené víno.