Jak zkrátit ovocné stromy?

Jak správně řezat ovocné stromy

Jak řezat ovocné stromy

Řez provádíme nad pupenem nebo ve větvení, vždy cca 0,5 cm nad pupenem pod úhlem 30–45 °. Pupen nesmíme poškodit. Řezy Ø 1 cm a větší zatřeme včelařským voskem, aby nedošlo k napadení stromu infekcí. Slabší větve odstraňujeme či zkracujeme zahradnickými nůžkami.
Archiv

Kdy stříhat vlky na jabloních

Pokud silnější větve neodřízneme naostro, ale ponecháme pahýly, vytvoří se ze spících pupenů (zejména na silnějších větvích) jalové letorosty, známé pod slovem vlky. Ty pak strom zbytečně zahušťují a vytvářejí nesoulad v koruně stromu. Nejlépe se jich zbavíme ostrým vylomením, a to koncem června a v červenci.
Archiv

Jak omladit starý strom

V koruně staršího stromu se také objevuje takzvané paroží, krátké členité kroužkovité větévky nebo něco jako trny, na nichž bývá spousta buclatých květných pupenů. Nenechávejte je příliš zestárnout, je třeba je také zmladit. Když na nich odhadnete asi 20 pupenů, většinu paroží odstřihněte a nechte jen asi 5 pupenů.
Archiv

Kdy stříhat mladé ovocné stromky

Mladé stromy bychom měli řezat až později, v době, kdy už teplota neklesá pod nulu. Peckoviny a skořápkoviny řežeme až v době, kdy jim nehrozí mrazy, tedy nejlépe od května do září. V této době se totiž na řezných plochách ještě vytváří hojivé pletivo, tzv. kalus.
Archiv

Kdy řezat okrasné stromy

Vhodné období pro prořezávání stromů je od poloviny léta do konce srpna. Není vhodné rušit stromy na jaře. Probouzejí se k životu a začínají jim růst nové výhonky a pučet listí. V polovině léta se růst výhonů zpomalí a strom zaměřuje svou energii na kmen a kořeny.

Kdy provádět postřik ovocných stromů

Kdy provádět předjarní postřik Předjarní ošetření ovocných stromů a dřevin se má provést až v období, kdy se již neočekává silný pokles teplot. Měl by se aplikovat až po vyrašení stromů, ale nejpozději těsně před kvetením ošetřovaných ovocných dřevin. Teplota při předjarním postřiku by se měla pohybovat nad 15 °C.

Jak se stříhá jabloň

Po výsadbě jabloně i hrušně stříháme vždy na jaře před rašením. Korunka stromu má mít terminální výhon se čtyřmi hlavními kosterními větvemi. Všechny přebytečné a nevhodně rostoucí výhony hladce odřízneme na větevní kroužek. Základní boční výhony zkrátíme na 4–6 pupenů, volíme výhony směřující ven z koruny.

Jak omladit jabloň

Čím starší strom, tím více větve zkrátíme (o čtvrtinu až polovinu), více zkracujeme větve v horní části stromu než v dolní. Zmlazujeme v únoru, aby narostlo nové dřevo, které bude plodit, ale čím bujněji strom roste, tím řežeme později.

Jak oživit strom

Dřeviny lze „oživit“ několika způsoby:Pokud si všimnete zvadlých listů, zalijte je, ale s ohledem na teplotu vzduchu. Nikdy ne ve vedru ledovou vodou!Pokud máte automatickou závlahu, nastavte ji na noční či brzce ranní hodiny.Jestliže je stav dřeviny horší, tzn.Jehličnany redukci snáší mnohem hůře nebo taky vůbec.

Jak pečovat o ovocné stromy

V létě bývá obvykle méně srážek. Aby měl strom dostatek vláhy, kterou pro dozrávání potřebuje, udělejte mu prostor okolo kmene. Odstraňte spadané plody a plevel, posekejte příliš vysokou trávu a půdu prokypřete. Pokud je potřeba, strom jednou týdně pořádně zalijte, aby se voda dostala i ke kořenům.

Jak stříhat nové stromky

Na podzim vysazený stromek stříhejte až v předjaří, přičemž zkracujte výhony na 3–4 pupeny, ty slabší pak pouze na 1–2 pupeny. Ve druhém roce vyberte nejsilnější (5–7) z nich a zkraťte je o třetinu, čímž vznikne základ koruny. V dalších letech odstraňujte výhony ze středu koruny, stromek tak celkově projasníte.

Kdy zastřihnout ovocné stromy

Podle druhu ovocného stromu může prořez probíhat dvakrát do roka: v zimě/na předjaří a potom v létě po sklizni. Zimní řez v době vegetačního klidu podpoří růst výhonů. Využívá se také na vytvarování koruny mladých stromů či na zmlazení stromů přestárlých, aby se nemusely pokácet.

Kdy zkracovat keře

Obecně platí, že keře kvetoucí na jaře, jako jsou tavolníky, zlatice, jasmín, šeřík a další, by měly být prořezány po odkvětu s odstupem zhruba tří let. Keře kvetoucí v létě, jako jsou ořechokřídlec, tavolník, hortenzie, zimolez, mahonie, pámelník, tamaryšek a další, můžete prořezávat každý rok brzy na jaře.

Čím ošetřit ovocné stromy

Lze doporučit např. postřik Mospilan 20 SP nebo Sulka (při vyšších teplotách 20-25°C může pálit). Jarní postřik stromů (jabloní, třešní, švestek, drobného ovoce okrasných dřevin a rostlin,…) aplikujeme ke konci vegetačního klidu, na počátku rašení, do stádia zeleného až růžového poupěte, kdy už jsou škůdci vylíhlí.

Kdy se stříká proti strupovitosti

Tato choroba může velmi výrazně omezit vaši úrodu. Proti rzi je nutné zasáhnout včas! Z praxe se velmi osvědčily přípravky účinné na strupovitost jádrovin v těchto termínech: 1x před kvetením a 1x 2-3 týdny po odkvětu. Postřiky aplikované po těchto termínech, zejména v době výskytu rzi, jsou pak již prakticky neúčinné.

Kdy a jak stříhat jabloň

Jabloně a hrušně můžeme prořezávat v zimě a předjaří

Jádroviny jsou méně náchylné k napadení houbovými chorobami, proto je můžeme prořezávat i v průběhu zimy. Nejvhodnější dobou je čas, kdy se zimní odpočinek blíží ke konci, tedy únor a březen. Zároveň je třeba vybrat bezmrazé dny.

Jak stříhat jabloně ve stěně

První koncový výhon odstraníme úplně a druhý zaštípneme za druhým listem. Pokud vyrostl jen jeden výhon, zkrátíme ho také obdobně. Řezem za zelena posílíme spící očka a stimulujeme jejich vývin v květní pupeny. V zimě pak takto vypěstovaný plodný obrost upravíme seříznutím nového výhonku na 3 pupeny.

Jak ořezat velkou třešeň

Třešně a višně řežeme v době květu i plodu.

Při něm zkrátíme boční větve na delší čípky (pupeny), které jsou silnější než polovina průměru hlavní osy kmene po rozvětvení. Při tomto řezu se odstraňují křižující a konkurující si výhony, větve a případně vlky.

Jak stříhat starou meruňku

Meruňky stříhejte třikrát za sezónu – na Velikonoce, na Den dětí a na začátku prázdnin (hezky se to pamatuje). Velikonoční řez provádějte až když skončí noční mrazíky, aby v meruňce proudila míza a mohla rychle hojit rány. Řežte hluboko pro silnou reakci.

Proč rezaví smrk

„S velkou pravděpodobností je původcem hmyzí škůdce mšice smrková. Nejčastěji napadené jsou smrky pichlavé, jinak též nazývané stříbrné, výskyt se ale objevil už i na dalších jehličnanech,“ informovaly na webových stránkách města Lucie Kovaříková z odboru životního prostředí a Gabriela Poulová z odboru majetku.

Jak zachranit usychající strom

Jak postupovat při záchraně stromku

Suchou středovou kosterní větev uřežte a místo rány ošetřete přípravkem na rány – pokud tedy zasahuje do živého dřeva. Z ostatních výhonů vyberte jeden – ten nejvyšší a nejsilnější, který vyvážete k opoře a budete jej považovat za novou středovou kosterní větev.

Kdy a čím hnojit ovocné stromy

Během roku je vhodné přihnojovat ovocné stromy (ale i keře) dvakrát až třikrát. První přihnojování provedeme brzy na jaře, v době pučení stromů, podruhé ihned po odkvětu, čímž posílíme tvořící se listy a nasazované plody, potřetí přihnojujeme až po červnovém opadu (nebo i probírce) části nasazených plodů.

Jak dlouho roste ovocný strom

Ovocný strom se v podmínkách ČR nejčastěji množí očkováním. Celková doba pěstování klasického stromu ve školce je tři roky. U vyšších tvarů 4 roky, vřetena dva roky. Při pěstování lze použít i slabší podnože.

Kdy se stříhají ovocné stromy

Podle druhu ovocného stromu může prořez probíhat dvakrát do roka: v zimě/na předjaří a potom v létě po sklizni. Zimní řez v době vegetačního klidu podpoří růst výhonů. Využívá se také na vytvarování koruny mladých stromů či na zmlazení stromů přestárlých, aby se nemusely pokácet.

Čím stříhat keře

Pokud máte keřů na zmlazení hodně, můžete použít plotostřih. Nejlepší je však ostrá pilka, pákové nebo ruční nůžky. Řez je čistší a snáze se budou rány hojit. U velkých ran je dobré ošetření stromovým balzámem.